ANA SAYFA

Diş ve Diş Sağlığı Konu Testi

1 / 10
 1. “İnce ve keskindir. Bu nedenle ısırmak ve koparmak için kullanılır. Alt ve üst çenenin ortasında bulunur. 4 tane alt çenede, 4 tane üst çenede olmak üzere 8 tanedir.” Yanda verilen anlatımda aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

   Kesici dişler.
   Köpek dişleri.
   Azı dişleridir.
   Yirmilik dişler.
 2. “Uçları sivri olup besinleri koparmaya yarar. Kesici dişlerin sağında ve solunda bulunur. Alt ve üst çenede sağlı sollu toplam 4 tanedir.” Yanda verilen anlatımda aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

   Kesici dişler.
   Köpek dişleri.
   Azı dişleridir.
   Yirmilik dişler.
 3.  “Besinlerin ezilerek öğütülmesini sağlar. Yüzeyleri geniş ve girintili çıkıntılıdır. 8 tane alt çenede, 8 tane üst çenede olmak üzere toplam 16 tanedir. ” Yanda verilen anlatımda aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

   Kesici dişler
   Köpek dişleri
   Azı dişleridir
   Yirmilik dişler
 4. “Genelde 18-22 yaşları arasında 2 tane alt çenede, 2 tane üst çenede olmak üzere 4 tane daha azı dişi çıkar. Bunlara yirmi yaş dişleri veya akıl dişleri de denir.” Yanda verilen anlatımda aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

   Kesici dişler
   Köpek dişleri
   Azı dişleridir
   Yirmilik dişler
 5. Diş çeşitleri ve görevleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Kesici dişler yiyecekleri tutup koparmaya yarar.
   Köpek dişleri 18-22 yaşları arasında çıkar.
   Alt ve üst çenede dörder tane kesici diş bulunur.
   Azı dişleri yiyeceklerin ufalanıp öğütülmesini sağlar.
 6. I. Yiyecekleri ufalar ve öğütür.

  II. Hem üst hem alt çenede bulunur.

  III. 18 - 22 yaş arasında çıkar.

  Azı dişleri ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

   I ve II
   I ve III
   II ve III
   I, II ve III
 7. Dişlerimiz olmasaydı aşağıda sayılanlardan hangisi gerçekleşmezdi?

   Yediklerimizi çiğneyemezdik.
   Yiyecekler yemek borusundan zor geçerdi.
   Besinler midemizde kolay sindirilirdi.
   Çeşitli sindirim sorunları yaşanırdı.
 8. Aşağıdakilerden hangisi dişlerimizin korunup güçlendirilmesine katkı sağlamaz?

   Dengeli beslenme
   Dişlerimizle fındık ve ceviz kırma
   Havuç ve elma gibi yiyecekleri dişlerimizle kopararak yeme
   Çocukluk döneminde yeterince vitamin ve gerekli minarelleri alma
 9. Dişlerimizin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

   Yılda iki kez diş doktoruna muayene olmak
   Yemeklerden sonra dişleri fırçalamak
   Süt ve süt ürünlerini ve taze meyveleri yeterince tüketmek
   Şekerli gıdaları ve asitli içecekleri bolca yiyip içmek
 10. Dişlerimiz için aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez?

   Köpek dişlerinin yüzeyleri geniş olup besinleri ezme ve öğütmeye yararlar.
   Dişlerimiz şekil ve görevlerine göre; kesici, köpek ve azı dişleri olarak üçe ayrılır.
   Köpek dişleri alt ve üst çenede ikişer tane olmak üzere toplam 4 tanedir.
   Yetişkin, sağlıklı bir insanda 32 diş vardır.