ANA SAYFA

Düzey belirleme testi,

1 / 20
 1. Kapı ve pencereler menteşe çevresinde dönerek açılıp kapanır. Vücudumuzdaki yapılardan hangisi menteşeye benzer?

  1. kalp
  2. akciğer
  3. kemik
  4. eklem
 2. Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin  güçlenmesini sağlar?

  1. Her gün süt içmek 
  2. Düzenli olarak kola içmek
  3. Sigara içmek 
  4. Egzersiz yapmamak
 3. Hangisi soluk alıp verme organlarımızdan   değildir?

  1. kalp
  2. soluk borusu 
  3. yutak  
  4. akciğer
 4. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın hareketlerinin bir sonucu değildir?

  1. Gece gündüz oluşumu
  2. Ay’ın evreleri
  3. Mevsimlerin oluşumu
  4. Gece-gündüz uzunlukları
 5. ----Kolonyanın kapağı açıldığında kokusunun sınıfı doldurması.

               --- Süt taşınca sönen tüpten koku gelmesi.

                          --- Evde sıkılan parfümün odaya koku bırakması.

               ---Komşuda pişen yemeğin kokusunun burnumuza gelmesi.

            

  Yukarıda sıralanan olaylar bize neyi gösterir?

  1. Gazların bulundukları ortamda yayıldığını
  2. Sıvıların bulundukları kabın şeklini aldığını
  3. Gazların hal değiştirdiğini
  4. Küçük taneli katıların sıvılara benzer davrandığını
 6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğal  işlenmiş ve yapay maddelere verilen örnekler doğrudur?

       Doğal          İşlenmiş         Yapay

  1. Hava             Tahta           Yapıştırıcı
  2. Toprak           Su                Plastik
  3. Tahta             Cam             Plastik
  4. Armut           Peynir          Ayakkabı
 7. Aşağıdaki yargılardan hangisi  doğrudur?

  1. Güçlü bir kişi hareket eden tüm cisimleri kuvvet uygulayarak durdurabilir
  2. Kuvvet uygulana tüm cisimler, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski şeklini alır.
  3. Cisimleri hareket ettiren , yönlerini değiştiren etkiye kuvvet denir.
  4. Çekmeceyi açmak için itme kuvveti kullanılır.
 8. Annesinin pazar alış-verişinde çok yorulduğunu gören Ali , bir kasaya dört tekerlek takmış ve önüne de sağlam bir ip bağlamış.Böylece annesinin yüklerini daha kolay taşımasına yardımcı olmuştur.

  Bu araçla yük taşınırken araca uygulanan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

  1. itme kuvveti 
  2. kaldırma kuvveti
  3. çekme kuvveti 
  4. taşıma kuvveti
 9. Hareketli varlıklar hangi seçenekte tam  doğru olarak verilmiştir?

  1. kedi-kuş-araba-ev
  2. gemi-tren-sincap-balık
  3. insan-köpek-tren-ağaç
  4. dağ-deniz-maymun-salıncak
 10. I. Ampul bir ışık kaynağıdır.

              II. Işık bir enerji türüdür.

                III. Uygun aydınlatma, ışık kirliliğini önler.

  Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  1. Yalnız I   
  2. I ve II
  3. II ve III  
  4. I, II ve III
 11. Aşağıdakilerden hangisi daha eski bir aydınlatma aracıdır?

  1. ampul
  2. floresan  
  3. meşale  
  4. gaz lambası
 12. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir ses kaynağıdır?

  1. gök gürültüsü  
  2. araba kornası  
  3. kapı zili 
  4. saat alarmı
 13. Dünyamızı Güneş'in zararlı ışınlarından koruyan kısım hangisidir?

  1. Su küre
  2. Taş küre 
  3. Hava küre
  4. Ateş küre
 14. Dünya’mızın şekliyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  1. Dünyamız düz ve kenarları boşluktur.
  2. Dünyamız kutuya benzer.
  3. Dünya’nın ortasında karalar, çevresinde denizler vardır.
  4. Dünya alttan ve üstten hafifçe basık, ortası biraz şişkin bir küre şeklindedir.
 15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Dünya’nın katmanları içten dışa doğru sıralanmıştır?

  1. çekirdek-ateş küre-taş küre-su küre-hava küre
  2. ateş küre-çekirdek-su küre-taş küre-hava küre
  3. ateş küre- su küre-çekirdek-taş küre-hava küre
  4. çekirdek-taş küre-ateş küre-su küre-hava küre
 16.  I. Yunus     –  Deniz

      II. Horoz     –  Kümes

     III. Solucan –  Toprak altı

     IV. Ahtapot  –   Kara           

  Yukarıda bazı hayvanların yaşam alanları verilmiştir.

  Buna göre, hangi hayvanın yaşam alanı yanlış verilmiştir?

  1. yunus
  2. horoz
  3. solucan 
  4. ahtapot
 17. Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanlar için ortak bir canlılık özelliği değildir?

  1. kendi besinlerini yapmaları 
  2. boşaltım
  3. solunum  
  4. büyüme
 18.  I.köpek                       II.çam ağacı               

  III.kaplumbağa            IV.buğday

   Yukarıdaki canlılardan hangileri yer değiştirerek hareket eder?

  1. I ve IIl  
  2. II ve IV 
  3. III ve IV 
  4. III-ll
 19. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?

  1. Elektriği   kesmeden,   bozulan   ampulü  değiştirmek
  2. Yüksek    gerilim    hattının    direklerine tırmanmak
  3. Bozulan   elektrikli araçları uzmanlarına tamir ettirmek
  4. Elektrikli   araçlar   çalışırken   yerlerini değiştirmek
 20. Elektrikçilerin kullandığı aletlerin elle tutu­lan kısımlarının plastikle kaplı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Satışını artırmak için güzel göstermek
  2. Elektrik akımının ele geçmesini önlemek
  3. Elin kolayca kavramasını sağlamak
  4. Aletin dayanıklılığını artırmak