ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Kapı ve pencereler menteşe çevresinde dönerek açılıp kapanır. Vücudumuzdaki yapılardan hangisi menteşeye benzer?

   kalp
   akciğer
   kemik
   eklem
 2. Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin  güçlenmesini sağlar?

   Her gün süt içmek 
   Düzenli olarak kola içmek
   Sigara içmek 
   Egzersiz yapmamak
 3. Hangisi soluk alıp verme organlarımızdan   değildir?

   kalp
   soluk borusu 
   yutak  
   akciğer
 4. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın hareketlerinin bir sonucu değildir?

   Gece gündüz oluşumu
   Ay’ın evreleri
   Mevsimlerin oluşumu
   Gece-gündüz uzunlukları
 5. ----Kolonyanın kapağı açıldığında kokusunun sınıfı doldurması.

               --- Süt taşınca sönen tüpten koku gelmesi.

                          --- Evde sıkılan parfümün odaya koku bırakması.

               ---Komşuda pişen yemeğin kokusunun burnumuza gelmesi.

            

  Yukarıda sıralanan olaylar bize neyi gösterir?

   Gazların bulundukları ortamda yayıldığını
   Sıvıların bulundukları kabın şeklini aldığını
   Gazların hal değiştirdiğini
   Küçük taneli katıların sıvılara benzer davrandığını
 6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğal  işlenmiş ve yapay maddelere verilen örnekler doğrudur?

   

       Doğal          İşlenmiş         Yapay

   Hava             Tahta           Yapıştırıcı
   Toprak           Su                Plastik
   Tahta             Cam             Plastik
   Armut           Peynir          Ayakkabı
 7. Aşağıdaki yargılardan hangisi  doğrudur?

   Güçlü bir kişi hareket eden tüm cisimleri kuvvet uygulayarak durdurabilir
   Kuvvet uygulana tüm cisimler, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski şeklini alır.
   Cisimleri hareket ettiren , yönlerini değiştiren etkiye kuvvet denir.
   Çekmeceyi açmak için itme kuvveti kullanılır.
 8. Annesinin pazar alış-verişinde çok yorulduğunu gören Ali , bir kasaya dört tekerlek takmış ve önüne de sağlam bir ip bağlamış.Böylece annesinin yüklerini daha kolay taşımasına yardımcı olmuştur.

   

  Bu araçla yük taşınırken araca uygulanan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

   itme kuvveti 
   kaldırma kuvveti
   çekme kuvveti 
   taşıma kuvveti
 9. Hareketli varlıklar hangi seçenekte tam  doğru olarak verilmiştir?

   kedi-kuş-araba-ev
   gemi-tren-sincap-balık
   insan-köpek-tren-ağaç
   dağ-deniz-maymun-salıncak
 10. I. Ampul bir ışık kaynağıdır.

              II. Işık bir enerji türüdür.

                III. Uygun aydınlatma, ışık kirliliğini önler.

   

  Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

   Yalnız I   
   I ve II
   II ve III  
   I, II ve III
 11. Aşağıdakilerden hangisi daha eski bir aydınlatma aracıdır?

   ampul
   floresan  
   meşale  
   gaz lambası
 12. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir ses kaynağıdır?

   gök gürültüsü  
   araba kornası  
   kapı zili 
   saat alarmı
 13. Dünyamızı Güneş'in zararlı ışınlarından koruyan kısım hangisidir?

   Su küre
   Taş küre 
   Hava küre
   Ateş küre
 14. Dünya’mızın şekliyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

   Dünyamız düz ve kenarları boşluktur.
   Dünyamız kutuya benzer.
   Dünya’nın ortasında karalar, çevresinde denizler vardır.
   Dünya alttan ve üstten hafifçe basık, ortası biraz şişkin bir küre şeklindedir.
 15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Dünya’nın katmanları içten dışa doğru sıralanmıştır?

   çekirdek-ateş küre-taş küre-su küre-hava küre
   ateş küre-çekirdek-su küre-taş küre-hava küre
   ateş küre- su küre-çekirdek-taş küre-hava küre
   çekirdek-taş küre-ateş küre-su küre-hava küre
 16.  I. Yunus     –  Deniz

      II. Horoz     –  Kümes

     III. Solucan –  Toprak altı

     IV. Ahtapot  –   Kara           

   

  Yukarıda bazı hayvanların yaşam alanları verilmiştir.

  Buna göre, hangi hayvanın yaşam alanı yanlış verilmiştir?

   yunus
   horoz
   solucan 
   ahtapot
 17. Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanlar için ortak bir canlılık özelliği değildir?

   kendi besinlerini yapmaları 
   boşaltım
   solunum  
   büyüme
 18.  I.köpek                       II.çam ağacı               

  III.kaplumbağa            IV.buğday

   

   Yukarıdaki canlılardan hangileri yer değiştirerek hareket eder?

   

   I ve IIl  
   II ve IV 
   III ve IV 
   III-ll
 19. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?

   Elektriği   kesmeden,   bozulan   ampulü  değiştirmek
   Yüksek    gerilim    hattının    direklerine tırmanmak
   Bozulan   elektrikli araçları uzmanlarına tamir ettirmek
   Elektrikli   araçlar   çalışırken   yerlerini değiştirmek
 20. Elektrikçilerin kullandığı aletlerin elle tutu­lan kısımlarının plastikle kaplı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

   Satışını artırmak için güzel göstermek
   Elektrik akımının ele geçmesini önlemek
   Elin kolayca kavramasını sağlamak
   Aletin dayanıklılığını artırmak