ANA SAYFA

kuvvet ve hareket konu anlatımı,
kuvvet ve hareket soruları,
kuvvet ve hareket vikipedi,
kuvvet ve hareket nedir,
kuvvet ve hareket 5. sınıf, kuvvet nedir,
kuvvet ve hareket 5. sınıf konu anlatımı,

1 / 20
 1. Paraşütçü yere doğru inerken hızı değişmeden iner. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Havanın direncinden
  B) Paraşütçü ile yer arasında mesafe çok olduğu için
  C) Paraşütçü hızlı inemediği için
  D) Paraşütçü iyi atlayamadığı için
 2. Aşağıda verilen durumlardan hangisi temas gerektirmeyen kuvvete örnek verilebilir?
  A) bir paraşütçünün paraşütüne etki eden kuvvet
  B) kar tanelerinin yere düşmesini sağlayan kuvvet
  C) futbolcunun topa uygulamış olduğu kuvvet
  D) bir vidayı sıkarken uygulanan kuvvet
 3. Suyun içine atılan bir cisimden dolayı sular etrafa sıçrar. Bunun sebebi hangisidir?
  A) Suyun havaya karşı gösterdiği direnç
  B) Suyun cisimlere karşı gösterdiği direnç
  C) Cisimlerin suya gösterdiği direnç
  D) Suyun yabancı cisim istememesi
 4. Belirli bir yükseklikten serbest bırakılan tüm cisimlerin yere düştüğünü görürüz. Bu cisimlerin yere düşmesine sebep olan kuvvet nedir?
  A) rüzgar kuvveti
  B) yerçekimi kuvveti
  C) manyetik kuvvet
  D) düşme kuvveti
 5. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvettir? 1.Devrilen iğne kutusundaki iğnelerin yere düşmesi 2.İğnelerin mıknatısla toplanması 3.Rüzgarın perdeleri havalandırması
  A) Yalnız 2
  B) Yalnız 3
  C) 1-2
  D) 1-2-3
 6. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Temas gerektiren bir kuvvettir
  B) Cisme hareket yönünde etki eder
  C) Cismin hızını arttırabilir
  D) Yüksek hızlı cisimlere etki etmez
 7. Emin, etkinlikte hazırladığı paraşüte kibrit kutusu bağlayarak belli bir yükseklikten aşağıya bırakıyor.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Paraşüt büyükse hava direnci de büyük olur
  B) Paraşüt yere sabit bir hız ile iner
  C) Paraşüt üzerine etki eden sürtünme kuvveti yukarıya doğrudur
  D) Paraşüte yerçekimi kuvveti etki eder
 8. Bir cismin hareketi esnasında hızı yavaşlıyorsa bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A) Zeminin kaygan olması.
  B) Cisme etki eden kuvvetin azalması
  C) Zıt yönde başka bir kuvvetin uygulanması
  D) Cisme etki eden sürtünmenin çoğalması
 9. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvetlerden biridir?
  A) Beşiğin sallanması
  B) Yıldırım ve şimşeğin oluşması
  C) Bırakılan bir cismin yere düşmesi
  D) Bazı metallerin mıknatıs tarafından çekilmesi
 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Kütle arttıkça sürtünme kuvveti de artar.
  B) Kütle arttıkça sürtünme kuvveti azalır.
  C) Kütle azaldıkça sürtünme kuvveti artar.
  D) Kütle artsa da ,azalsa da sürtünme kuvveti değişmez.
 11. Hava ortamında hareket eden cisimlerin hareketini zorlaştıran kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) mıknatıs
  B) hava direnci
  C) su direnci
  D) sürtünme kuvveti
 12. Yüzey ile cisim arasındaki cismin hareketini zorlaştıran kuvvete verilen ad nedir?
  A) çekme
  B) döndürme
  C) itme
  D) sürtünme
 13. Aşağıdakilerden hangisi bir kuvvet gerektirmez?
  A) kapıyı açmak
  B) kalemi tutmak
  C) çiviyi çakmak
  D) bir olayı düşünmek
 14. a-demir b-nikel c- tahta d-cam e- bakır Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi mıknatıs tarafından çekilir?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
 15. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir.
  B) Kuvvet duran bir cismi harekete geçirebilir.
  C) Kuvvet ve itme farklı kavramlardır.
  D) Kuvvet hareketli cisimleri yavaşlatabilir.