ANA SAYFA

Çıkarma İşlemi Konu Testi

1 / 10
 1.  

  -

  37 857
    8 566

   

  ___________

  …………….

   Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

   30 291
   29 291
   19 291 
   29 391
 2.  

  -

  7 007
  1 991

   

  ___________

  …………….

   Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

   4 026
   3 016  
   5 116 
   5 016
 3.  

  -

  16 036     

    3 812

   

  _____________

  ………………

   Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

   12 324 
   12 214  
   12 224 
   13 224
 4.  

  -

  25 717
  11 096

   

  ______________

  ………………

  Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

   14 621 
   14 681 
   14 781
   14 721
 5.  

  -

  83a
  bcd

   

  _____________

         554

  Yandaki çıkarma işleminde eksilen ve çıkan üç basamaklı doğal sayılardır.
  Bu çıkarma işleminde eksilenin yüzler basamağındaki 8 ile onlar
  basamağındaki 3 rakamlarının yerleri değiştirildiğinde fark kaç olur?

   104
   94
   64
   44
 6. – 874 = 1206
  2500 –
  = ise işleminin sonucu kaçtır?
   2832
   2660  
   2168
   1660
 7. = ve + 250 = 349 ise + işleminin sonucu kaçtır?
   599
   99
   199
   89
 8.  

  -

  ▲ 4▲
  ■ 5 ●

   

  ____________

         5 9 3

  Yandaki çıkarma işlemine göre + + işleminin sonucu en fazla kaç olur?

   18  
   19
   17
   76
 9. Aşağıdaki çıkarma işleminde noktalı yere aşağıdaki doğal sayılardan hangisi gelmelidir?
  8235 - . . . . . =2678 
   5557  
   5667
   5458 
   5555
 10. A - 2458 = 1638 işleminde A yerine hangi sayı gelir? 

   3096
   4096 
   5196  
   4196