ANA SAYFA

 

1 / 20
 1. 16 274 sayısının soluna 13 yazılırsa milyonlar bölüğündeki sayı aşağıdakilerden hangisi olur?
   131
   6
   274
   1
 2. TİMSAH sözcüğü 602549 sayısı ile şifrelenmiştir. Buna göre HAMSİ sözcüğü aşağıdakilerden hangisi ile şifrelenmiştir?
   25940
   94250
   94205
   20659
 3. "Yedi milyon yedi yüz yedi bin yedi." aşağıdakilerden hangisidir?
   7 707 007
   7 007 007
   7 000 007
   7 777 007
 4. Sekiz basamaklı bir sayıda kaç tane bölük oluşur?
   5
   4
   3
   2
 5. 7,5,0,4,3 sayıları ile yazılabilecek en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir?
   03457
   40375
   30457
   34573
 6. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi 3 757 003 sayısının okunuşunu doğru söylemiştir?
   Üç milyon yedi yüz elli yedi bin üç yüz
   Üç milyon yedi yüz elli bin yedi yüz üç
   Üç milyon yedi yüz yedi bin beş yüz üç
   Üç milyon yedi yüz elli yedi bin üç
 7. 63 732 029 Yandaki sayıda bulunan 7 rakamı hangi basamakta bulunmaktadır?
   On binler basamağı
   Yüz binler basamağı
   Binler basamağı
   Milyonlar basamağı
 8. Birler bölüğü 302, milyonlar bölüğü 68 olan sayı hangisidir?
   302 680 000
   68 000 302
   68 302 000
   302 000 068
 9. 537 866 918 sayısında sayı değeri en küçük olan rakam hangi basamakta bulunmaktadır?
   Onlar basamağı
   Birler basamağı
   On binler basamağı
   On milyonlar basamağı
 10. Bir doğal sayının sağdan 7. basamağı hangi bölükte yer alır?
   Birler
   Binler
   Milyonlar
   Milyarlar
 11. 47234576 doğal sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
   Binler bölüğünün rakamları toplamı 9’dur.
   Birler bölüğünün en küçük rakamı 6’dır.
   On binler basamağındaki rakam 3’tür.
   Yüzler basamağındaki sayı 5’tir.
 12. Rakamları farklı üç bölüklü en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?
   987 654 321
   102 345 678
   10 234 567
   98 765 432
 13. Birler bölüğünde 387, binler bölüğünde 876, milyonlar bölüğünde 678 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
   876 387 678
   876 678 387
   387 876 678
   678 876 387
 14. Okunuşu “yirmi yedi milyon yedi bin kırk yedi” olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
   2 707 047
   27 000 747
   27 007 047
   27 070 047
 15. 2013 verilerine göre İzmir’in nüfusu, “dört milyon altmış bir bin yetmiş dört”tür.
  Buna göre, İzmir’in nüfusu aşağıdakilerden hangisidir?
   4 610 740
   4 601 740
   4 061 074
   4 061 704
 16. Aşağıdaki şekillerin içindeki sayılardan yüz binler basamağı en büyük olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
   27 643 401
   7 954 320
   711 390
   113 807
 17. 465 351 527 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır?
   500
   5 000
   50 000
   5 000 000
 18. 560 060 250 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
   Elli altı milyon altı yüz iki bin elli
   Elli altı milyon altmış bin iki yüz elli
   Beş yüz altmış milyon altı bin iki yüz elli
   Beş yüz altmış milyon altmış bin iki yüz elli
 19. 73 064 258 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?
   35
   36
   37
   38
 20. Aşağıdaki basamaklardan hangisi binler bölüğünde bulunmaz?
   Binler basamağı
   On binler basamağı
   Yüz binler basamağı
   Yüzler basamağı