ANA SAYFA

Sayı Örüntüleri Konu Testi

1 / 10
 1. Aşağıdaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir. Bu kurala göre ? işareti yerine hangi sayı gelmelidir ?
  3          9          21       39       ?         93

   53
   59
   63
   69
 2. Aşağıdaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir. Bu kurala göre ? yerine hangi sayı gelmelidir ?
  32       4          16       2          8          ?

   32
   20
   2
   1
 3.            

  6

  10

   

  4

  ?

  10

  0

  4

  6

   

     Yandaki şekilde sayılar, soldan sağa bir kurala, yukarıdan aşağıya başka bir kurala göre dizilmiştir. Bu kurala göre  ?  işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir ?

   3
   6
   8
   18

 4. 9

  8

   

  11

   

  ?

   

  12

  14

  Yukarıdaki şekilde sayılar soldan sağa bir kurala, yukarıdan aşağıya bir kurala göre dizilmişlerdir. Bu kurala göre soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir ?

   10
   11  
   12
   13

 5. 1

  2

  ?

  4

   

  16

  16

  32

   

  Yukarıdaki şekilde sayılar, soldan sağa bir kurala, yukarıdan aşağıya başka bir kurala göre dizilmiştir. Bu kurala göre soru işaretinin yerine hangi sayı  gelmelidir ?

   4
   8
   32
   64

 6. 9

  19

  5

  7

  21

  15

  17

  3

  13

  Yukarıdaki şekilde sayılar, soldan sağa yukarıdan aşağıya toplam 33 olacaktır. Kuralı bozan sayı hangisidir ?

   7
   13
   17
   21


 7. 50

  25

   

   

   

   

  ?

   

  40

  Yukarıdaki tabloda sayıların ; soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve köşeden köşeye toplamları 135 olduğuna göre, soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir ?

   30 
   35
   55
   60 8. 4

   

  2

   

   

   

  8

   

  ?

  Yukarıdaki sayı tablosunda sayılar, soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve köşeden köşeye toplandığında toplamın 15 olması için “ ? ” işareti yerine hangi sayı gelmelidir ?

   3
   5
   6
   7


 9. 9

  19

   

   

  11

   

  ?

  3

   

  Yukarıdaki  sayı tablosunda sayılar soldan sağa, yukarıdan aşağıya ve köşeden köşeye toplandığında toplamlar eşit ise ? yerine hangi sayı gelir ?
   7
   13
   15
   17
 10. Aşağıdaki sayı dizilerinden biri diğerinden farklı kurala göre dizilmiştir. Farklı olan dizi hangisidir ?

   48 - 24 - 12 - 6 - 3 
   35 - 28 - 21 - 14 - 7
   2 - 4 - 8 - 16 - 32 
   5 - 10 - 20 - 40 - 80