ANA SAYFA

Toplama İşlemi Konu Testi

1 / 10
 1. (4 221 + 7 223) + 3451 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

   10 495
   13 895
   14 805  
   14 895
 2.      

  5

  8

  4

  2

  9

  4

  5

  3

  2

  7

  +

  A

  B

  C

  D

  E

  ____________________________

  1

  3

  2

  7

  8

  4

  Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen sayı aşandakilerden hangisidir?

   19 228 
   29 028  
   36 218 
   39 138
 3. “A+B+C+D=13” olduğuna göre;

   

  A

  B

  C

  D

   

  B

  C

  D

  A

   

  C

  D

  A

  B

  +

  D

  A

  B

  C

  _________________________

   

   

   

   

   

  İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

   14 443
   12 453  
   14 563
   13 453
 4.  (456+A) + 506=456 + (327+B) olduğuna göre A ve B yerine hangi rakamlar yazılmalıdır?

   A= 456 ;B= 506
   A= 327;B= 506
   A= 506;B= 327 
   A= 456;B= 327
 5.  

   

  +

  332
  200
  350
  112

  _________


  Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır?

   984 
   894 
   994
   884
 6.  
  +

  A286
  14B7

  _____________

   

  5C2D

    Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen sayılar sırasıyla hangisidir?

   A=4 , B=3 , C=7 , D=5  
   A=4 , B=5 , C=7 , D=3
   A=7 , B=3 , C=4 , D=3 
   A=4 , B=3 , C=7 , D=3
 7. 5

  0

  7

  +

  3

  9

  8

  ____________

  0

  7

  0

  Yandaki toplama işleminde verilmeyen sayıların toplamı kaçtır?

   18
   19  
   20   
   21
 8. 3

  5

  0

  8

  9

  6

  B

  4

  8

  +

   

   

  7

  2

  A

  __________________

  C

  2

  7

  6

  3

   Yandaki işlemde verilmeyen A, B, C harflerinin yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır?

   16 
   17 
   18 
   19
 9. 6

  2

  5

  7

  1

  +

  .

  .

  .

  .

  .

  _____________

  9

  7

  4

  1

  0

   Yandaki işlemde verilmeyen toplanan
   aşağıdakilerden hangisidir?

   30 881
   30 829 
   34 809
   34 839
 10. +

  376

  I

  899

  1275

  II

  218

  584

  III

  366

  742

  IV

  408

  784

   Yandaki işlemlerin hangisi doğru değildir?

   I
   II 
   III 
   IV