ANA SAYFA

Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. 156 195 256 – 125 989 789 –136 256 438 doğal sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

   156 195 256< 125 989 789 < 136 256 438
   156 195 256> 125 989 789 > 136 256 438
   156 195 256 < 136 256 438 < 125 989 789
   156 195 256 > 136 256 438 > 125 989 789
 2. Sekiz basamaklı en küçük doğal sayı ile yedi basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır?

   10
   1
   100
   1000
 3. 7 832 317 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

   29
   30
   31
   32
 4. 5056, 5506, 5065, 5605 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

   5056 < 5065 < 5506 < 5605
   5605 < 5506 < 5065 < 5506
   5056 < 5065 < 5605 < 5506
   5506 < 5056 < 5065 < 5605
 5. Dört yüz sekiz milyon on sekiz sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

   4 800 018
   408 000 018
   40 800 018
   480 000 018
 6. 976 814 002 doğal sayısının rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?

   37
   39
   976 814 002
   976 814
 7. 217 + 86 + ? = 713 işleminde " ?" işareti yerine kaç yazılmalıdır?

   390
   395
   400
   410
 8. 75 in 18 farkından 50 eksilirse kaç kalır?

   40
   5
   60
   7
 9. Hangi sayıdan 113 çıktığında 126 kalır?

   229
   239
   149
   259
 10. 225 farkı 75 olan sayının yarısı kaçtır?

   300
   150
   200
   250
 11. Bir toplama işleminde birinci toplanan 8 000’dir. İkinci toplanan birinci toplananın yarısından 100 fazla olduğuna göre toplam kaçtır?

   11 100
   12 000
   12 100
   13 000
 12. 8 300 fazlası 16 800 eden sayı kaçtır?

   8500
   8600
   8700
   8800
 13. Ardışık üç sayının toplamı 333’tür. Büyük sayı kaçtır?

   112
   113
   114
   115
 14. Bir çıkarma işleminde fark 273 eksilenle çıkanın toplamı 967 olduğuna göre çıkan kaçtır?

   347
   397
   487
   387
 15. Bir çıkarma işleminde fark 584'tür. Eksilene 140 ekler çıkandan da 120 çıkarılırsa yeni fark kaç olur?

   745
   844
   744
   686
 16. Bir çıkarma işleminde eksilen 2136 fark 542 ise çıkan kaçtır?

   1765
   1772
   1789
   1594
 17. Bir çıkarma işleminde çıkan 3574 fark 5348 ise eksilen kaçtır?

   8922
   8932
   8822
   8842
 18. Eksileni 4383,farkı 1465 olan bir çıkarma işleminde çıkan kaçtır?

   3614
   2918
   2817
   1324

 19. Yukarıdaki işlemde, kutular yerine gelecek olan sayıların toplamı kaçtır?

   9
   10
   13
   14

 20. Yukarıdaki işlemde verilmeyen sayı kaçtır?

   4076
   4706
   14076
   14706