ANA SAYFA

Matematik 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Bir bölme işleminde bölen 9 ise kalan en çok kaçtır?
  A) 1 1
  B) 1
  C) 9
  D) 8
   SEÇ
 2. Bir sayının 1 / 5 ile bölümünde bölüm 12 ise bu sayı aşağıdakilerin hangisinden büyük olamaz?
  A) 180
  B) 184
  C) 194
  D) 193
   SEÇ
 3. Bir bölme işleminde bölen 30, bölüm 25 ise bölünen en çok kaç olur?
  A) 750
  B) 779
  C) 780
  D) 800
   SEÇ
 4. 99A : 10 bölme işleminde kalan olabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır?
  A) 55
  B) 45
  C) 44
  D) 39
   SEÇ
 5. Bir bölme işleminde bölünen ve bölenin toplamı 1 70 tir. Bölüm 9 ise bölünen kaçtır?
  A) 94
  B) 103
  C) 147
  D) 153
   SEÇ
 6. A-B = 10 çıkarma işleminde A= 10 ise C aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A) 9
  B) 8
  C) 7
  D) 11
   SEÇ
 7. Bir çıkarma işleminde fark 96 dır.Eksilen 33 azaltılırsa yeni fark ne kadar değişir?
  A) 33 artar
  B) 63 artar
  C) 33 eksilir
  D) 63 eksilir
   SEÇ
 8. Bir çıkarma işleminde eksilen 758,fark 379 ise çıkan sayı kaçtır?
  A) 279
  B) 324
  C) 368
  D) 379
   SEÇ
 9. A B 7 + 1 A B = 4 3 8
  işleminde A nın sayı değeri kaçtır?
  A) 6
  B) 5
  C) 4
  D) 3
   SEÇ
 10. Rakamları 5,0,6,7 olan dört basamaklı en büyük sayı ile dört basamaklı en küçük sayının farkı kaçtır?
  A) 2567
  B) 2583
  C) 2494
  D) 2467
   SEÇ
 11. Bir çıkarma işleminde eksilen,çıkandan 90 fazladır.Eksilenle çıkanın toplamı 210 ise eksilen sayı kaçtır?
  A) 150
  B) 130
  C) 90
  D) 70
   SEÇ
 12. Bir çıkarma işleminde eksilen,çıkan ve farkın toplamı 78 dir.Eksilen kaçtır?
  A) 14
  B) 19
  C) 39
  D) 43
   SEÇ
 13. yandaki dörtgenin s(C) açısı kaç derecedir?
  A)40
  B)55
  C)80
  D)110
   SEÇ
 14. ABC üçgeni ikizkenardik üçgen ise s(A)açısı kaç deresedir?
  A)60
  B)45
  C)40
  D)30
   SEÇ
 15. "Yirmi milyon yirmi bin" sayısının rakamla yazılışı aşağıda kilerden hangisidir?
  A)20 200 000
  B) 20 020 000
  C)2 020 000
  D) 2 002 000
   SEÇ
 16. 810 081 081 doğal sayısının okunuşu aşağıda kilerden hangisidir?
  A)Sekiz yüz on milyon sekiz yüz on milyon seksen bir
  B)Seksen bir milyon seksen bir bin seksen bir
  C)Sekiz yüz on milyon seksen bir bin seksen bir
  D)Sekiz yüz on milyon sekiz bin seksen bir
   SEÇ
 17. 9, 0, 1, 5, 7, 4 rakamları ile yazılabilecek rakamları birbirinden farklı en büyük altı ba¬ samaklı doğal sayı kaçtır?
  A)974 510
  B) 975 104 C 975 410
  D) 975 041
   SEÇ
 18. aa+aa+aa+aa=176 işlemine göre axa=? nedir
  A)17
  B)36
  C)16
  D)44
   SEÇ
 19. AAA + BB + CCC toplama işleminin sonucu en az kaç olur?
  A)366
  B)466
  C)1964
  D)1864
   SEÇ
 20. A+B=17 , A+C=16 ve B+C= 13 ise A+B+C= İşleminin sonucu ne olur?
  A)12
  B)15
  C)18
  D)23
   SEÇ