ANA SAYFA

Üçgen ve üçgen Çeşitleri
Kenarlarına Göre Üçgenler
Açılarına Göre Üçgenler
Çeşitkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
İkizkenar Üçgen
Dar Açılı Üçgen
Geniş Açılı Üçgen
Dik Açılı Üçgen

1 / 20
 1. Şekildeki üçgenin kenarlarına göre çeşidi hangisidir?
  A) Eşkenar üçgen.
  B) Çeşitkenar üçgen.
  C) İkizkenar üçgen.
  D) Çok kenar üçgen.
   SEÇ
 2. Şekildeki üçgenin kenarlarına göre çeşidi hangisidir?
  A) Eşkenar üçgen.
  B) Çok kenar üçgen.
  C) İkizkenar üçgen.
  D) Çeşitkenar üçgen.
   SEÇ
 3. Şekildeki üçgenin kenarlarına göre çeşidi hangisidir?
  A) Çok kenar üçgen.
  B) Çeşitkenar üçgen.
  C) İkizkenar üçgen.
  D) Eşkenar üçgen.
   SEÇ
 4. Şekildeki üçgenin kenarlarına göre çeşidi hangisidir?
  A) Eşkenar üçgen.
  B) Çeşitkenar üçgen.
  C) Çok kenar üçgen.
  D) İkizkenar üçgen.
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi kenarlarına göre bir üçgen çeşidi değildir?
  A) Eşkenar üçgen.
  B) Çeşitkenar üçgen.
  C) İkizkenar üçgen.
  D) Çok kenar üçgen.
   SEÇ
 6. Şekildeki üçgenin açılarına göre çeşidi hangisidir?
  A) İkiz açılı üçgen.
  B) Geniş açılı üçgen.
  C) Dik açılı üçgen.
  D) Dar açılı üçgen.
   SEÇ
 7. Şekildeki üçgenin açılarına göre çeşidi hangisidir?
  A) Dar açılı üçgen.
  B) Geniş açılı üçgen.
  C) Dik açılı üçgen.
  D) İkiz açılı üçgen.
   SEÇ
 8. Şekildeki üçgenin açılarına göre çeşidi hangisidir?
  A) Dar açılı üçgen.
  B) İkiz açılı üçgen.
  C) Dik açılı üçgen.
  D) Geniş açılı üçgen.
   SEÇ
 9. Şekildeki üçgenin açılarına göre çeşidi hangisidir?
  A) Dar açılı üçgen.
  B) Dik açılı üçgen.
  C) İkiz açılı üçgen.
  D) Geniş açılı üçgen.
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi açılarına göre bir üçgen çeşidi değildir?
  A) Dar açılı üçgen.
  B) Geniş açılı üçgen.
  C) Dik açılı üçgen.
  D) İkiz açılı üçgen.
   SEÇ