ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. Rastlantı sonucu bir araya gelen, birbirlerini yakından tanımayan, sürekli olmayan insan topluluğuna ne ad verilir?   

   kalabalık
   grup
   kuruluş
   kurum
 2. Grubu oluşturan kişilere hangi ad verilir?
   

   Birey
   Ortak
   Katılımcı
   Üye
 3. Satranç kulübünün oluşturduğu grup için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

   Aynı yaştadırlar
   Cinsiyetleri aynıdır
   Aynı ailedendirler
   Aynı amaç için çalışırlar
 4. Okulda kültür edebiyat kulübüne üye olan öğrencilerin hangi özellikleri daha çok gelişir? 

   Okuma becerileri
   Yazma becerileri
   Araştırma istekleri
   Dil yetenekleri
 5. Aşağıdakilerden hangisi gruba katılma nedeni olamaz?

   Boş zamanın bolluğu
   Ortak amaç taşımaları
   İsteklerinin aynı olması
   Beklentilerinin aynı olması
 6. Bir gruba üye olurken öncelikle hangi özelliğimize dikkat etmeliyiz?

   Diğer üyelerin kim olduğuna
   Yetenek ve ilgilerimize uygun olmasına
   Zamanımızın yeterli olup olmadığına
   Grubun nerede olduğuna
 7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

   Grup içerisinde sorumluluklarımız vardır
   Grup içerisinde belirli rollerimiz vardır
   Haklarımız sorumluluklarımızdan daha önemlidir
   Üstlendiğimiz roller zamanla değişir
 8. Aşağıdakilerden hangisi okul içerisinde oluşturulan bir grup değildir?  

   Kulüp
   Sınıf
   Öğrenci meclisi
   Öğretmen odası
 9. Grup içerisinde sorumluluklar nasıl belirlenir?

   Kişiler arası ilişkilerle
   Yasalarla
   Kurallarla
   Gelenek ve göreneklerle
 10. Grup içerisinde ilgi ve yeteneklerimize uygun roller üstlenmek aşağıdakilerin hangisinde etkilidir?
  A)   
  B)   
  XC)   
  D)     

   Başarımızda
   Sorumluluklarımızda
   Yeteneklerimizde
   Rollerimizde
 11. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan birisi değildir?

   Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
   Gençlik ve Spor Bayramı
   Cumhuriyet Bayramı
   Şeker Bayramı
 12. I.Öğretim birliğinin sağlanması
  II. Türk alfabesinin kabul edilmesi
  III. Millet mekteplerinin açılması
  Yukarıdaki yenilikler hangi alanda yapılmıştır?

   Siyasi 
   Eğitim
   Toplumsal   
   Ekonomik
 13. Ölçü - tartı ve zaman ölçülerinde yapılan yenilikler en çok hangi alanı düzenlemek için yapılmıştır?

   Siyasi 
   Eğitim
   Toplumsal   
   Ekonomik
 14. Türk Anayasasının oluşturulması, Türk Medeni Kanunun kabulü,  Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanunun kabulü  gibi inkılaplar hangi alanda yapılmıştır?

   Ekonomi 
   Siyasi
   Ticari   
   Hukuk
 15. Atatürk; “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”  diyerek aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi belirtmiştir?

   Eğitim-Bilim  
   Barış
   Cumhuriyet  
   Demokrasi
 16. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının  dayandığı temel esaslar değildir?

   Akılcılık 
   Bilimsellik
   Çağdaşlık  
   Savaş
 17. Atatürk; “Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir”  sözünü hangi ilkeye yönelik söylemiştir?

   Milliyetçilik 
   Devletçilik
   Halkçılık 
   Laiklik
 18. Vatan, millet, devlet ve bayrak sevgisi hangi  ilke ile açıklanabilir?

   Cumhuriyetçilik 
   Milliyetçilik
   Halkçılık   
   Laiklik
 19. Halkın yapamadığı işlerin devlet tarafından yapılması hangi ilke ile ilgilidir?          

   Devletçilik
   Milliyetçilik
   Halkçılık
   Laiklik
 20. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi hangi ilke ile ilgilidir?

   Halkçılık
   Laiklik
   Devletçilik
   Ulusçuluk