ANA SAYFA

1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Görüşleri, amaçları, çıkarları bir olan kişiler bütününe .....“?”..... diyoruz. “?” ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) Grup
  B) Kalabalık
  C) Toplum
  D) Kurum
   SEÇ
 2. Bir fiziki haritada dağların en yüksek tepeleri hangi renkte gösterilir?
  A) Yeşil
  B) Sarı
  C) Mavi
  D) Koyu kahverengi
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi bir kurumdur?
  A) Komşular
  B) Okul
  C) İzci kulübü
  D) Spor takımı
   SEÇ
 4. Ülkemizin doğal güzelliklerinden “Yedigöller” aşağıdaki illerin hangisindedir?
  A) Bolu
  B) Muğla
  C) Karabük
  D) Düzce
   SEÇ
 5. El ele tutuşarak kemençe eşliğinde oynadığımız bir oyundur. Baştan ayağa dalgalanma figürleriyle fırtınalı Karadeniz’in zorlu yaşamını yansıtır. Bu bilgi, aşağıdaki halk oyunlarından hangisini anlatmaktadır?
  A) Hora
  B) Halay
  C) Horon
  D) Çaydaçıra
   SEÇ
 6. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile yakından ilgilidir?
  A) Laiklik
  B) Halkçılık
  C) Devletçilik
  D) Milliyetçilik
   SEÇ
 7. Akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçak olan geniş düzlüklere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dağ
  B) Göl
  C) Ova
  D) Plato
   SEÇ
 8. Hava ve çevre koşulları sebebiyle toprağın, akarsular ve rüzgar tarafından aşınarak taşınması, aşağıdaki doğal afetlerden hangisidir?
  A) Sel
  B) Çığ
  C) Heyelan
  D) Erozyon
   SEÇ
 9. Nüfus cüzdanlarına kaç yaşından itibaren fotoğraf yapıştırılmalıdır?
  A) 14
  B) 15
  C) 16
  D) 17
   SEÇ
 10. Ülkemizde, en geniş alanda görülen iklim tipi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karasal
  B) Akdeniz
  C) Tropikal
  D) Karadeniz
   SEÇ
 11. Tarım alanlarının en geniş olduğu bölgemiz, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ege
  B) Akdeniz
  C) İç Anadolu
  D) Güney Doğu Anadolu
   SEÇ
 12. 1. Muz 2. Mısır 3. Pamuk 4. Gül yağı Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen yukarıdaki ürünlerden hangilerinin üretim payı, Türkiye üretiminin yüzde yüzünü oluşturmaktadır?
  A) 1.2
  B) 2.3
  C) 3.4
  D) 1.4
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak özelliği değildir?
  A) Meraklılık
  B) Sorgulayıcılık
  C) Gözlemcilik
  D) Acelecilik
   SEÇ
 14. Atatürk, kendisi de bir bilim insanı gibi çalışmalar yapmıştır. 1936-1937’nin kış aylarında bir ............ kitabı hazırlayarak bilime katkıda bulunmuştur. Verilen boşluğu aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) Hukuk
  B) Tarih
  C) Geometri
  D) Psikoloji
   SEÇ
 15. Pakistan’daki depremzedeler için 800 çadır, 800 battaniye ve 20 ton gıda malzemesi, Türkiye’den bugün yola çıktı. Bu yardımı, aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından hangisi göndermiş olabilir?
  A) TEMA
  B) KIZILAY
  C) ÇEKÜL
  D) LÖSEV
   SEÇ
 16. • Temel hak ve özgürlüklerin kapsamı genişletildi. • Devletin sosyal devlet özelliği ön plana çıkarıldı. Verilen bilgi aşağıdaki anayasalardan hangisine aittir?
  A) 1921
  B) 1924
  C) 1961
  D) 1982
   SEÇ
 17. Başbakan ve Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
  A) Bakanların atamaları cumhurbaşkanınca yapılır.
  B) Başbakan, cumhurbaşkanınca milletvekilleri arasından görevlendirilir.
  C) TBMM’de güvenoyu alan hükûmet resmen kurulmuş olur ve ülkeyi yönetmeye başlar.
  D) Bakanlar Kurulu oluştuktan sonra en geç bir ay içinde hükûmet programı TBMM’de okunarak güvenoyuna sunulur.
   SEÇ
 18. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her yurttaş, duygu ve düşüncelerini her ortamda rahatça söyleyebilir. Bu cümle aşağıdaki demokrasi ilkelerinden hangisi ile yakından ilgilidir?
  A) İfade özgürlüğü
  B) Hukukun üstünlüğü
  C) Çoğunluğun yönetimi
  D) Serbest ve düzenli seçimler
   SEÇ
 19. Doğal gaz, petrol, demir-çelik, alüminyum gibi ürünleri ithal ettiğimiz ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İtalya
  B) İngiltere
  C) Fransa
  D) Rusya Federasyonu
   SEÇ
 20. Hitit uygarlığının başkenti olan Hattuşaş, aşağıdaki illerden hangisinin sınırları içinde yer alır?
  A) Sivas
  B) Çorum
  C) Kayseri
  D) Konya
   SEÇ