ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi, bir bireyin yer alacağı grup değildir?
  A) Kaleci
  B) Oyun
  C) Sınıf
  D) Kulüp
   SEÇ
 2. İçinde bulunulan grup ve bu grupla ilgili rol açısından düşünüldüğünde aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?
  A) Aile >çocuk
  B) Okul >mühendis
  C) Hastane >avukat
  D) Basketbol takımı >hemşire
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi bir hak değildir?
  A) Yaşama hakkı
  B) Ceza verme hakkı
  C) Eğitim hakkı
  D) Sağlık hakkı
   SEÇ
 4. “Ayça, Kitaplık Kulübündedir. Kulüp çalışmalarını aksatmadan devam ettirir. Arkadaşlarına nazik, öğretmenlerine saygılı davranır. Evde de ödevlerini yaptıktan sonra kitap okur, biraz televizyon izler ve erkenden yatar.” Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Ayça, boş zamanlarını değerlendirme hakkını kullanır.
  B) Ayça, eğitim hakkını kullanır.
  C) Ayça, sorumluluk sahibi ve saygılıdır.
  D) Ayça, on sekiz yaşındadır.
   SEÇ
 5. “Bülent okuldan eve gelince ödevlerini yapar, boş zamanlarında basketbol oynar. Annesine yardım eder ve odasının düzenli olmasını sağlar.” Yukarıdaki bilgilere göre Bülent için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bülent sorumluluklarını yerine getiren bir çocuktur.
  B) Bülent’in çocuk, oyuncu ve öğrenci rolleri vardır.
  C) Basketbol oynamak Bülent’in hakkıdır.
  D) Bülent ailesi ile birlikte zaman geçiremez.
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdan biridir?
  A) Van Gölü
  B) Beypazarı evleri
  C) Harran evleri
  D) Ahlat Kalesi
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi tarihî mekândır?
  A) Asi Nehri
  B) Kastamonu Kalesi
  C) Atatürk Orman Çiftliği
  D) Ilgarini Mağarası
   SEÇ
 8. Aşağıdaverilen bölgelerle oyunlar eşleştirildiğinde hangi seçenek doğrudur?
  A) Ege Bölgesi - Zeybek
  B) Karadeniz Bölgesi - Karşılama
  C) Marmara Bölgesi - Kaşık oyunları
  D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi - Kafkas
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi’ne ait bir yemek çeşidimizdir?
  A) Kuymak
  B) Cağ kebabı
  C) Zeytinyağlı börülce
  D) İçli köfte
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi millî bayramlarımızdandır?
  A) Kurban Bayramı
  B) Ramazan Bayramı
  C) Nevruz Bayramı
  D) Cumhuriyet Bayramı
   SEÇ
 11. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Halkın yönetime katılması, cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir.
  B) Kıyafette değişiklik yapılması milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.
  C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi, laiklik ilkesi ile ilgilidir.
  D) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması, halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu’nun kuruluş nedenlerinden biri değildir?
  A) Türkçenin kökenini araştırmak
  B) Türkçeyi yabancı kelimelerden arındırmak
  C) Türkçenin sözlüğünü hazırlamak
  D) Medeni Kanun’u çıkartmak
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gereken davranışlardan değildir?
  A) Pencerelerden uzak durulmalı
  B) Merdiven boşluklarından uzak durulmalı
  C) Koşarak binadan dışarı çıkmalıyız
  D) Balkon ve asansörlerden uzak durulmalı
   SEÇ
 14. Pamuk satın almak için ülkemize gelen bir iş adamının aşağıdaki bölgelerden hangisine gitmesi doğru olmaz?
  A) Akdeniz Bölgesi
  B) Ege Bölgesi
  C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  D) İç Anadolu Bölgesi
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi nedenlere göre tercih edilen bir yerleşim şeklidir?
  A) Depreme dayanıklı evlerin olması
  B) Fabrikaların olması
  C) Büyük mağazaların olması
  D) Sahil kenarında olması
   SEÇ
 16. “Sevgili Anneciğim, Buralarda üç aydır kar yerden kalkmadı. Hava çok soğuk. Geçenlerde çalıştığım okulun yakınına çığ düştü. Yollar kapandı, elektrikler kesildi. Sizleri çok özledim. Sevgilerimle...” Yukarıda okuduğunuz mektubu yazan öğretmenin görev yeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Erzurum
  B) Trabzon
  C) İzmir
  D) Hatay
   SEÇ
 17. “Sel önüne söğüt diktim bir sıra Deli gönül efkârlandı bu sıra” Aşağıdaki şıklardan hangisi yukarıdaki mâniye göre çıkarılacak sonuçlardan değildir?
  A) Selin zararı, ağaçlandırma ile azaltılabilir.
  B) Sel, yurdumuzda geçmişte de görülen bir afettir.
  C) Geçmişten günümüze kadar sel, mânilere konu olmuştur.
  D) Sele karşı ağaçlandırma yapmak insanları efkârlandırır.
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Baraj, yüzey şekillerinden değildir.
  B) Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
  C) Doğu Anadolu Bölgesi ovaları ile ünlüdür.
  D) Bir ülkede belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıya nüfus denir.
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsanlar, ihtiyaçlarını karşılamak için doğayı değiştirirler.
  B) Turizm bölgeleri, yerleşim için tercih edilen bölgelerdir.
  C) Çığ, erozyon ve heyelanın önlenmesi için ağaçlandırma yapılmalıdır.
  D) Karasal iklimin görüldüğü yerlerde deprem olur.
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Harran’ın ağaç evleri, yazın evin içinin serin kalmasını sağlar.
  B) Doğadaki canlı ve cansız varlıkların uyum içinde bulunmasına doğal denge denir.
  C) En çok yağış alan bölgemiz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.
  D) Deniz, iklimin ılıman olmasında etkili değildir.
   SEÇ