ANA SAYFA

2.Dönem 1.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yaralandığımız teknolojik ürün değildir?
  A) utrasyon
  B) mikroskop
  C) bilgisayar
  D) tepe göz
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi Türk bilim adamlarındandır?
  A) Sakıp Sabancı
  B) Âşık Veysel
  C) İsmet İnönü
  D) Gazi Yaşargil
   SEÇ
 3. Merak ettiğimiz bir konuda araştırma yapmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmayız?
  A) Kitaplar
  B) İnternet
  C) Rüyalar
  D) Bilirkişiler
   SEÇ
 4. Aşağıdaki ileyişim araçlarından hangisi günümüzde diğerlerinden daha az kullanılmaktadır?
  A) Telgraf
  B) Televizyon
  C) Bilgisayar
  D) Cep Telefonu
   SEÇ
 5. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.” diyen Atatürk aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?
  A) Bilim adamı olmak gerektiğini.
  B) Akıllı insanların miras sahibi olacağını.
  C) Teknolojiyle savaşmak gerektiğini.
  D) Bilim ve teknolojiye verdiği önemi
   SEÇ
 6. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) telefon - Bell
  B) Marconi - pil
  C) Edison - ampul
  D) Pastör - kuduz aşısı
   SEÇ
 7. Sivil toplum kuruluşlarının tümü aşağıdakilerden hangisine uyumlu olmak zorundadır?
  A) Demokrasi
  B) Kanunlara
  C) Bakanlığa
  D) Partilere
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden değildir?
  A) Yaptıkları çalışmalar yasaldır
  B) Devletten tümü ile bağımsızdırlar
  C) Gönüllü insanlar tarafından kurulur
  D) Kanunlara uygundur
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde doğayı ve çevreyi korumak amacıyla oluşturulmuş sivil toplum örgütlerinden biridir?
  A) AKUT
  B) AÇEV
  C) KIZILAY
  D) TEMA
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel ihtiyaçları arasında sayılamaz?
  A) Eğitim
  B) Sağlık
  C) Seyahat
  D) Güvenlik
   SEÇ
 11. Aşağıdaki kurumlardan hangisi toplumun güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur?
  A) Üniversiteler
  B) Milli Eğitim Bakanlığı
  C) Emniyet Müdürlüğü
  D) Belediyeler
   SEÇ
 12. 16. I dayanışma- II gönüllülük III yardımlaşma -IV Çıkar sağlama Yukarıdakilerden hangileri sivil toplum kuruluşlarının temellerindendir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I,II ve III
  D) I,II,III ve IV
   SEÇ
 13. “ Türkiye çöl olmasın!” kampanyasını aşağıdakilerden hangisi başlatmıştır?
  A) ÇEKÜL
  B) TEMA
  C) AKUT
  D) TEV
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisinin amacı içki ve uyuşturucuların kullanımını eğitim yoluyla engellemektir?
  A) Yeşilay
  B) Kızılay
  C) Çevreciler Derneği
  D) Doğal Hayatı
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisini, teknolojik ürünlerin yaşamımıza olumlu etkileri arasında sayamayız?
  A) araştırmalarımız için interneti kullanmak
  B) şehir içi ulaşımda raylı sistemi kullanmak
  C) savaşta nükleer siLahları kullanmak
  D) yazılı metinleri çoğaltmak için fotokopi makinesi kullanmak
   SEÇ
 16. Hemen hemen her evde kullanılan teknolojik üründür. Bu ürünün yararları olduğu gibi olumsuz yanları da vardır. Olumsuzlukları arasında aile bireylerinin arasındaki iletişimi azalttığını söyleyebiliriz. Sözü edilen teknolojik ürün aşağıdakilerden hangisidir?
  A) buzdolabı
  B) çamaşır makinesi
  C) fotoğraf makinesi
  D)Televizyon
   SEÇ
 17. Türkiye üretiminde Ayçiçeği ve Pirinçte ilk sırada yer alan ilimiz hangisidir?
  A)Edirne
  B)Konya
  C)İstanbul
  D)Ankara
   SEÇ
 18. Ülkemizin Çay üretiminin tamamı bu bölgeden sağlanır.Fındıkta en çok bu bölgemizde üretilir. Sizce bu bölgemiz hangisi olabilir?
  A)Marmara
  B)Ege
  C)Akdeniz
  D)Karadeniz
   SEÇ
 19. Bilimsel araştırmalarımızda neden kaynak göstermeliyiz?
  A)Eseri hazırlayanların emeğine saygı duymak
  B)Reklâm yapmak için
  C)Hangi kaynaktan yararlandığımızı unutmamak için.
  D)Araştırmalarınızın daha iyi olması için
   SEÇ
 20. Buluşların, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
  A) Rahat ve mutlu yaşamak.
  B) Doğanın dengesini bozmak.
  C) İnsanların karşılaştığı problemleri çözmek.
  D) Toplum ihtiyaçlarını karşılamak
   SEÇ