ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Görüşleri, amaçları, çıkarları bir olan kişiler bütününe “grup” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gruptur?
  A) Sınıf arkadaşları
  B) Marketteki müşteriler
  C) Sokakta yürüyen insanlar
  D) Kırmızı ışıkta bekleyen yayalar
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi aile içindeki rollerimizden biri değildir?
  A) Abi
  B) Torun
  C) Abla
  D) Arkadaş
   SEÇ
 3. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi kaç yılında imzalamıştır?
  A) 1970
  B) 1985
  C) 1990
  D) 1997
   SEÇ
 4. Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği “Selimiye Camii” aşağıdaki illerin hangisindedir?
  A) Ankara
  B) Edirne
  C) İstanbul
  D) Sivas
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi dinî bayramlarımıza örnektir?
  A) Ramazan Bayramı
  B) Zafer Bayramı
  C) Cumhuriyet Bayramı
  D) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
   SEÇ
 6. 1905 yılında Harp Akademisini bitiren Mustafa Kemal’in ilk görev yeri neresidir?
  A) Libya
  B) Şam
  C) Çanakkale
  D) Samsun
   SEÇ
 7. Türklerin dünya medeniyetine katkısını ve Türk tarihinin zenginliğini ortaya koyacak çalışmalar başlatılması için Atatürk’ün öncülüğünde kurulan kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Türk Dil Kurumu
  B) İstanbul Üniversitesi
  C) Türk Tarih Kurumu
  D) Ankara Hukuk Fakültesi
   SEÇ
 8. 1934 yılında kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. Bu uygulama aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle yakından ilişkilendirilebilir?
  A) Milliyetçilik
  B) Laiklik
  C) Devletçilik
  D) Halkçılık
   SEÇ
 9. Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadını aşağıdakilerden hangisi vermiştir?
  A) TBMM
  B) Adalet Bakanlığı
  C) İçişleri Bakanlığı
  D) Genelkurmay Başkanlığı
   SEÇ
 10. Din, kişilerin kendi vicdanlarına bırakıldı. İnsanların din ve vicdan hürriyeti anayasa ile güvence altına alındı. Verilen ifade aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle yakından ilgilidir?
  A) Devletçilik
  B) Laiklik
  C) İnkılapçılık
  D) Milliyetçilik
   SEÇ
 11. Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dağ
  B) Vadi
  C) Ova
  D) Göl
   SEÇ
 12. Ülkemizde, yükseltisi en fazla olan bölge, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ege Bölgesi
  B) Akdeniz Bölgesi
  C) Doğu Anadolu Bölgesi
  D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
   SEÇ
 13. Türkiye iklim haritası düşünüldüğünde; Konya’da aşağıdaki iklimlerden hangisi görülür?
  A) Karasal iklim
  B) Ilıman iklim
  C) Akdeniz iklimi
  D) Karadeniz iklimi
   SEÇ
 14. • Dünyanın farklı ülkelerinde adına pullar basılmıştır.
  • Birçok alanda çalışmalar yapmış fakat en çok tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Hakkında bilgi verilen Türk büyüğü, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ali Kuşçu
  B) İbn-i Sina
  C) Piri Reis
  D) Cahit Arf
   SEÇ
 15. Aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından hangisi sağlık alanında hizmet vermektedir?
  A) LÖSEV
  B) TEMA
  C) ÇEKÜL
  D) Darüşşafaka
   SEÇ
 16. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası hangi yıl hazırlanmıştır?
  A) 1876
  B) 1911
  C) 1924
  D) 1927
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ithal ettiği ürünlerden biridir?
  A) Fındık
  B) Deri ürünleri
  C) Tekstil ürünleri
  D) Mineral yakıtlar
   SEÇ
 18. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Nemrut Dağı - Adıyaman
  B) Pamukkale - Erzurum
  C) Truva Antik Kenti - Çanakkale
  D) Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası - Sivas
   SEÇ
 19. “OrhunYazıtları”nın bulunduğu ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çin
  B) Rusya
  C) Moğolistan
  D) Hindistan
   SEÇ
 20. Eğirdir Gölü, aşağıdaki illerden hangisinin sınırları içinde yer alır?
  A) Çorum
  B) Erzurum
  C) Sinop
  D) Isparta
   SEÇ