ANA SAYFA

2.Dönem 3.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi kurum özelliği taşır?
  A) Spor takımı
  B) İzci kulübü
  C) Tiyatro grubu
  D) Kütüphane
   SEÇ
 2. Pisa Kulesi’nin bulunduğu ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fransa
  B) İtalya
  C) Almanya
  D) İngiltere
   SEÇ
 3. “........... günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.”
  Cümledeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) 20 Kasım
  B) 20 Ocak
  C) 15 Nisan
  D) 15 Temmuz
   SEÇ
 4. Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüktür.
  Tanımı verilen bu yeryüzü şekli, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ova
  B) Vadi
  C) Plato
  D) Dağ
   SEÇ
 5. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Türkiye’de “Halkçılık” ilkesinin uygulandığının bir göstergesidir?
  A) Türk Tarih Kurumunun kurulması
  B) Etibank ve Sümerbankın açılması
  C) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
  D) Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi
   SEÇ
 6. Elazığ yöresinde düğünlerde oynanan bir halk oyunudur. Her iki elde, mumlu bir tabakla yürütülen zarif bir gösteridir.
  Hakkında bilgi verilen halk oyunu, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Halay
  B) Hora
  C) Horon
  D) Çaydaçıra
   SEÇ
 7. Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği cami, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Selimiye Camisi
  B) Süleymaniye Camisi
  C) Şehzadebaşı Camisi
  D) Mihrimah Sultan Camisi
   SEÇ
 8. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olan Akdeniz Bölgesi’nde, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yetiştirilemez?
  A) Pamuk
  B) Mısır
  C) Muz
  D) Çay
   SEÇ
 9. Aşağıda, Dünya Miras Listesi’nde yer alan varlıklarımız, bulundukları yerlerle eşleştirilmiştir.
  Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Divriği Ulu Cami - Sivas
  B) Nemrut Dağı - Adıyaman
  C) Truva Antik Kenti - Bursa
  D) Göreme Millî Parkı - Nevşehir
   SEÇ
 10. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini TBMM’ye vermiş olan anayasamız, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1921 Anayasası
  B) 1924 Anayasası
  C) 1961 Anayasası
  D) 1982 Anayasası
   SEÇ
 11. Cumhurbaşkanı yurtdışına çıktığında, görevlerini geri dönünceye kadar, aşağıdakilerden hangisine devreder?
  A) Başbakana
  B) TBMM başkanına
  C) Genelkurmay başkanına
  D) Anayasa Mahkemesi başkanına
   SEÇ
 12. 1. Türkiye, Rusya’dan aldığı doğalgaz ile enerji açığını gidermeye çalışmaktadır.
  2. Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerinden fındık, yurt dışına sattığımız önemli bir üründür.
  3. Akdeniz Bölgemiz, ülkemizin muz ihtiyacının bir kısmını karşılamaktadır.
  4. Türkiye’nin tekstil alanında en çok üretim yapan ili İstanbul’dur.
  Yukarıdaki ifadelerden hangisi “ihracat” kelimesi ile ilişkilendirilebilir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 13. Un ve makarna fabrikası kurmayı düşünen bir kişi bu işini, aşağıdaki illerimizden hangisinde gerçekleştirirse doğru karar vermiş olur?
  A) Trabzon
  B) Rize
  C) Artvin
  D) Konya
   SEÇ
 14. Fiziki haritalarda yükseklik bakımından en alçak olan yerlerin gösterilmesi için, aşağıdaki renklerden hangisi kullanılmaktadır?
  A) Yeşil
  B) Beyaz
  C) Kahverengi
  D) Mavi
   SEÇ
 15. “Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım ve Destek Cemiyeti” adıyla kurulmuş olup, 1877’de “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti” adını almış olan cemiyet, günümüzde hangi isimle varlığını devam ettirmektedir?
  A) Yeşilay Cemiyeti
  B) Lösemili Çocuklar Vakfı
  C) Türkiye Kızılay Cemiyeti
  D) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisinde iklimin etkisi olduğu söylenemez?
  A) Erzurum’da kış turizminin gelişmesinde
  B) Divriği’de demir madeninin bulunmasında
  C) Adana’da pamuk ekiminin yapılmasında
  D) Ankara’da küçükbaş hayvancılığın tercih edilmesinde
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değildir?
  A) Heyelan
  B) Deprem
  C) Yangın
  D) Sel
   SEÇ
 18. Aşağıdaki illerimizden hangisinde, nüfusun fazla olmasının nedeni, turizm faaliyetleridir?
  A) Antalya
  B) Adana
  C) Bursa
  D) Zonguldak
   SEÇ
 19. Ülkenin, hızlı bir şekilde sanayi, tarım ve ulaşım alanlarında gelişmesinin sağlanabilmesi için ekonomide, hangi Atatürk ilkesi uygulamaya konmuştur?
  A) Cumhuriyetçilik
  B) Milliyetçilik
  C) Halkçılık
  D) Devletçilik
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi, doğal varlıkların korunması için çalışan sivil toplum kuruluşlarındandır?
  A) TEMA Vakfı
  B) Darüşşafaka Cemiyeti
  C) Kültür ve Turizm Bakanlığı
  D) Orman ve Su İşleri Bakanlığı
   SEÇ