ANA SAYFA

Adım Adım Türkiye Ünite Testi

1 / 20
 1. I.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  II. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  III. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  IV. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  Yukarıda verilen milli bayramlarımızın tarihi oluş sırasına göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. I–II-III-IV
  2. II-I – VI -III
  3. I-III – II-IV
  4. IV-II- III-I
 2. I. Ölü Deniz
  II. Peri Bacaları
  III. Ayasofya Müzesi
  IV. Kuş Cenneti
  Yukarıdakilerden hangisi özellik itibariyle diğerlerinden farklıdır?

  1. I
  2. II
  3. III
  4.   IV
 3. Çömlek yapımıyla ünlü ilçemiz Avanos hangi ilimizde yer almaktadır?

  1. Konya
  2. Denizli
  3. Nevşehir
  4. Ankara
 4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

  1. Kemençe – Akdeniz Bölgesi
  2. Horon – Karadeniz Bölgesi
  3. Kaşık – Doğu Anadolu Bölgesi
  4. Seğmen – İç Anadolu Bölgesi
 5. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden birisi değildir?

  1. Müzik
  2. Çalgılar
  3. Giysiler
  4. Yaylalar
 6. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  1. Saltanatın kaldırılması – Cumhuriyetçilik
  2. Halifeliğin kaldırılması – Laiklik
  3. Soyadı Kanunu - Halkçılık
  4. Miladi takvimin kabulü - Milliyetçilik
 7. Çinisiyle ünlü ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Kütahya
  2. Eskişehir
  3. Erzurum
  4. Nevşehir
 8. Mantı, baklava, içli tava, pastırma vb. hangi kültürümüz içerisinde yer alır?

  1. Yemek
  2. Folklör
  3. El sanatları
  4. Müzik
 9. Kültürel değerlerimizin bölgeden bölgeye farklılık göstermesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?

  1. Gelenek ve göreneklerimiz
  2. Kültürel zenginliğimizi
  3. Birlik ve beraberlikten uzak olduğumuzu
  4. Tek kültürlü olmamızı
 10. Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden biri değildir?

  1. Kına gecesi
  2. Asker uğurlama
  3. Sünnet
  4. Doğum günü kutlaması
 11. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan birisi değildir?

  1. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  2. Gençlik ve Spor Bayramı
  3. Cumhuriyet Bayramı
  4. Şeker Bayramı
 12. I.Öğretim birliğinin sağlanması
  II. Türk alfabesinin kabul edilmesi
  III. Millet mekteplerinin açılması
  Yukarıdaki yenilikler hangi alanda yapılmıştır?

  1. Siyasi
  2. Eğitim
  3. Toplumsal
  4.   Ekonomik
 13. Ölçü - tartı ve zaman ölçülerinde yapılan yenilikler en çok hangi alanı düzenlemek için yapılmıştır?

  1. Siyasi
  2. Eğitim
  3. Toplumsal
  4. Ekonomik
 14. Türk Anayasasının oluşturulması, Türk Medeni Kanunun kabulü, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanunun kabulü gibi inkılaplar hangi alanda yapılmıştır?

  1. Ekonomi
  2. Siyasi
  3. Ticari
  4. Hukuk
 15. Atatürk; “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” diyerek aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi belirtmiştir?

  1. Eğitim-Bilim
  2. Barış
  3. Cumhuriyet
  4. Demokrasi
 16. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar değildir?

  1. Akılcılık
  2. Bilimsellik
  3. Çağdaşlık
  4. Savaş
 17. Atatürk; “Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir” sözünü hangi ilkeye yönelik söylemiştir?

  1. Milliyetçilik
  2. Devletçilik
  3. Halkçılık
  4. Laiklik
 18. Vatan, millet, devlet ve bayrak sevgisi hangi ilke ile açıklanabilir?

  1. Cumhuriyetçilik
  2. Milliyetçilik
  3. Halkçılık
  4. Laiklik
 19. Halkın yapamadığı işlerin devlet tarafından yapılması hangi ilke ile ilgilidir?

  1. Devletçilik
  2. Milliyetçilik
  3. Halkçılık
  4. Laiklik
 20. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi hangi ilke ile ilgilidir?

  1. Halkçılık
  2. Laiklik
  3. Devletçilik
  4. Ulusçuluk