ANA SAYFA

Atatürk İlkeleri Konu Kavrama Testi

1 / 10
 1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkelerinden birisi değildir?

  1. Cumhuriyetçilik
  2. Milliyetçilik
  3. Halkçılık
  4. Çağdaşlık
 2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yönetimle ilgili ilkesidir?

  1. Cumhuriyetçilik
  2. Milliyetçilik
  3. Halkçılık
  4.   Laiklik
 3. Türk toplumunda birey, aile, zümre ve sınıf egemenliğinin olmayacağını, bütün bireylere eşit davranılacağını esas alan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Cumhuriyetçilik
  2. Milliyetçilik
  3. Halkçılık
  4. Laiklik
 4. Aşağıdaki ilkelerden hangisi kurtuluş savaşı sırasında belirlenmiş ve bu savaşın başarıyla sonuçlandırılmasında etkili olmuştur?

  1. Cumhuriyetçilik
  2. Milliyetçilik
  3. Halkçılık
  4. Laiklik
 5. I. Millet adına karar verme yetkisi millete aittir,
  II. Halk dolaylı olarak yönetimde söz sahibi olmuştur.
   Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki ilkelerin hangisi ile ilgilidir?

  1. Cumhuriyetçilik
  2. Milliyetçilik
  3. Halkçılık
  4. Laiklik
 6. Cumhuriyetin ilanının aşağıdaki ilkelerin hangisiyle doğrudan bir ilgisi yoktur?

  1. Cumhuriyetçilik
  2. Milliyetçilik
  3. Halkçılık
  4. Laiklik
 7. 1. Türk dil Kurumunun kurulması
  2. Türk Tarih Kurumunun kurulması.
  Yukarıdaki inkılaplar aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisine bağlı olarak gerçekleştirilmiştir?

  1. Cumhuriyetçilik
  2. Milliyetçilik
  3. Halkçılık
  4. Laiklik
 8. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan aşağıdaki inkılaplardan hangisi halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?

  1. Teşvik-i sanayi kanunun kabulü
  2. Ölçü ve tartı alanında yapılan yenilikler
  3. Soyadı Kanunu’nun kabulü
  4. Şapka inkılabı
 9. Yeni Türkiye Devletinde halkın yeterli sermaye birikimine sahip olmaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsenmesine neden olmuştur?

  1. Devletçilik
  2. İnkılapçılık
  3. Halkçılık
  4. Laiklik
 10. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, akıl ve bilimin gerektirdiği yenilikleri en kısa zamanda yapılmasının savunan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Devletçilik
  2. İnkılapçılık
  3. Halkçılık
  4. Laiklik
 11. Aşağıdaki ilkelerden hangisi ekonomik ihtiyaçlardan doğmuştur?

  1. Devletçilik
  2. İnkılapçılık
  3. Halkçılık
  4. Laiklik
 12. Cumhuriyet yönetiminin temelini oluşturan demokrasi aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilgilidir?

  1. Devletçilik
  2. İnkılapçılık
  3. Halkçılık
  4.   Laiklik
 13. Halifelik hangi ilke doğrultusunda kaldırılmıştır?

  1. Devletçilik
  2. İnkılapçılık
  3. Halkçılık
  4. Laiklik
 14. Eğitim ve toplumsal hayatta yapılan yenilikler hangi ilke doğrultusunda yapılmıştır?

  1. Devletçilik
  2. İnkılapçılık
  3. Halkçılık
  4. Laiklik
 15. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ön gören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Devletçilik
  2. İnkılapçılık
  3. Halkçılık
  4. Laiklik
 16. Saltanatın kaldırılması hangi ilke doğrultusunda yapılmış bir inkılaptır?

  1. Milliyetçilik
  2. Cumhuriyetçilik
  3. Halkçılık
  4. İnkılapçılık
 17. Türk Dil Kurumunun kurulması aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilişkilidir?

  1. Milliyetçilik
  2. Cumhuriyetçilik
  3. Halkçılık
  4. İnkılapçılık
 18. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan birisi olamaz?

  1. Barışçılık
  2. Savaşçılık
  3. Akılcılık
  4. Bilimsellik
 19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  1. Türk medeni kanunun kabulü hukuk alanında yapılan inkılaplardandır.
  2. Soyadı kanunun Atatürk’ün laiklik anlayışıyla ilgilidir.
  3. Halkçılık; halkın kendi kendini yönetmesidir.
  4. Saltanatın kaldırılması laiklik ilkesi ile ilgilidir.
 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Milli egemenlik ilkesi Cumhuriyet yönetiminin temelini oluşturur.
  2. Cumhuriyetçilik ilkesi, Milliyetçilik ve Halkçılık ilkesinin bir sonucudur.
  3. Milliyetçilik milli birlik ve beraberlikten doğmuştur.
  4. İnkılapçılık; yönetimsel ilkelerden birisidir.
Bittikten Sonra Testi Tekrar Çözebilirsiniz. Her Seferinde Soru ve Şıkların Yeri Değişmekte, Test Yenilenmektedir.