Boşlukları Dolduralım

                             Çocuk- çocuklara- bireysel- Sözleşmesi- yetişmesinin- 1990- 191- bireysel- Evrensel- Birleşmiş- özgürlük

9:34
Eksik olan kelimeleri yazıp "DEĞERLENDİR" butonuna basınız. Yukarıdaki sözcüklerden doğru olanı seçip kutucuklara sürükleyebilirsiniz. Boşluklar büyük-küçük harf duyarlıdır.

           Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ya da açlık ortamında yaşamını sürdürmektedir. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla Hakları hazırlanmıştır. Bu sözleşme ülke tarafından kabul edilmiştir. Türkiye bu sözleşmeyi yılında imzalamıştır.

          Taraf ülkeler bu sözleşmeyi hazırlarken çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında gerekliliğini kabul etmişlerdir. Ayrıca çocuğun toplumda bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini savunmuşlardır. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Milletler Antlaşması'nda ilan edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünmüşlerdir.

             Birleşmiş Milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, insan olarak taşıdığı haysiyet ve değere olan kesin inançlarını Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda bir kez daha doğrulamış olduklarını ve daha geniş bir ortamında toplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlama yolundaki kararlılıklarını göstermektedir.

            Birleşmiş Milletlerin, insan Hakları Bildirisinde ve Uluslararası insan Hakları Sözleşmelerinde herkesin, bu metinlerde yer alan hak ve özgürlüklerden ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka durumdan kaynaklanan ayırımlar dahil, hiçbir ayırım gözetilmeksizin yararlanma hakkına sahip olduklarını benimsediklerini ve ilan ettiklerini kabul etmişlerdir.

YENİLE