Boşlukları Dolduralım

kurum – farklı- ortak- yuvada- birey- aile- görevini- roller- haklara- grubun

9:34
Eksik olan kelimeleri yazıp "DEĞERLENDİR" butonuna basınız. Yukarıdaki sözcüklerden doğru olanı seçip kutucuklara sürükleyebilirsiniz. Boşluklar büyük-küçük harf duyarlıdır.

       Her canlı gibi insanlar da doğarlar, büyürler ve ölürler. İnsanlar yaşamları boyunca pek çok içinde yer alırlar. İçinde yer aldıkları gruplarda çeşitli ve sorumluluklar üstlenirler. İnsanların grup içinde üstlendikleri roller ve sorumlulukla onların bir kısım sahip olmasını sağlar. Bu haklardan yer almak isteyen herkesin rolünün gereği olan yerine getirmesi gerekir.

         İnsanların içinde yer aldığı başlıca gruplar aile, okul ve toplumdur. Doğduğumuzda yanımızda annemiz ve babamız vardı. Sımsıcak bir bizleri oluşturan bir ailede  hayata başladık. İçine girdiğimiz bu insanlarla bir grup oluştururuz. Bu ilk gruba adını veriyoruz.

          Aile, katıldığımız ilk sosyal gruptur. Her insan bir dir. Her birey bir ya da daha fazla grubun içinde yer alır. Bir kimse birden çok grubun içerisine yer alabilir ve her grupta roller üstlenebilir.

          İnsanların toplum hayatında belli amaçlara ulaşmaları için kendi aralarında iş birliği yapmalardır. Bir başka deyişle grup; amacı olan insanların bir araya gelmesiyle oluşan topluluktur. Birkaç çocuğun evlerinin yakınındaki parka gidip oyun oynaması, grup oluşturmaya örnektir. Ayıca kanunlarla belirlenmiş niteliklere sahip uzun süreli gruplar da vardır. Bu gruplara denir. Aile,okul üyesi olduğumuz kurumlara örnektir. Belediyeler, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kulüpleri birer kurumdur.

YENİLE