ANA SAYFA

1.Ünite
Biz, Gruplar ve Kurumlar,
Sahip Olduğum Farklı Roller,
Sorumluluklarımız,
Örnek Davranışlar Bunlar,
Kimin Hakkı, Kimin Sorumluluğu,
Bizim Haklarımız.
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme,

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi insanların manevi ihtiyaçlarından biri değildir?
  A) mutluluk
  B) barınma
  C) güven
  D) sevgi
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi insanın maddi ihtiyaçları arasında yer almaz?
  A) peynir
  B) ayakkabı
  C) konut
  D) dostluk
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi grup olarak değerlendirilebilir?
  A) Otobüs durağında bekleyen insanlar
  B) Sinemadaki seyirciler
  C) Pazarda alışveriş yapan insanlar
  D) Satranç kulübündeki öğrenciler
   SEÇ
 4. Belirli bir amacı olmayan, kısa süreliğine bir araya gelen insanlara ne ad verilir?
  A) topluluk
  B) grup
  C) aile
  D) kulüp
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi gruba örnek olarak verilemez?
  A) Oyun oynayan çocuklar
  B) Okul basketbol takımı
  C) Aile
  D) Stadyumdaki seyirciler
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi grubun özellikleri arasında yer almaz?
  A) Üyeleri arasında sosyal ilişkileri kurulmaz.
  B) Üyeleri arasında görev dağılımı vardır.
  C) Belirli bir süreliğine bir araya gelirler.
  D) Üyelerin ortak amaçları vardır.
   SEÇ
 7. Kuruluş amacı ve görevleri kanunlarla belirlenmiş niteliklere sahip olan uzun süreli gruplara ne ad verilir?
  A) toplum
  B) kurum
  C) grup
  D) kulüp
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi hem bir grup hem de bir kurum olarak değerlendirilir?
  A) Sosyal kulüpler
  B) tiyatro oyuncuları
  C) aile
  D) folklor ekibi
   SEÇ
 9. Bir gruba üye bireylerin üstlendiği rolün gerektirdiği davranışları yerine getirmesine ne ad verilir?
  A) kurum
  B) rol
  C) sorumluluk
  D) hak
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz görevlere verilen addır?
  A) birey
  B) rol
  C) sorumluluk
  D) kurum
   SEÇ
 11. Berke okulda öğrenci iken futbol takımında kaptandır. Bu duruma göre Berke’nin gruplarda üstlendiği roller için aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
  A) İnsanlar içinde yer aldıkları gruba göre rolleri değişebilir.
  B) Berke okulda öğrenci rolündeyken futbol takımında kaptan rolündedir.
  C) İnsanların içinde yer aldıkları gruplar değişse bile rolleri değişmez.
  D) Berke farklı gruplar içinde farklı roller alabilir.
   SEÇ
 12. Her ailede bireylerin hakları ve sorumlulukları vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sorumluluklar arasında değerlendirilmez?
  A) Büyüklerimize karşı saygılı olmak
  B) Nezaket kurallarına uymak
  C) Arkadaşlarımızı rahatsız etmemek
  D) Okuldaki ders araç gereçlerini kullanmak
   SEÇ
 13. Ezgi araştırma ödevini yapmak için kütüphaneye gitmiş araştırmasını yapmış fakat çok gürültü yaptığı için görevliler tarafından uyarılmıştır. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Ezgi’nin hakları kısıtlanmıştır.
  B) Ezgi sorumluluklarını yerine getirmiştir.
  C) Ezgi haklarını kullanmış fakat sorumluluklarını yerine getirmemiştir.
  D) Kütüphane görevlileri Ezgi’nin haklarını kullanmasına engel olmuştur.
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun kısaltılmış adıdır?
  A) UNİCEF
  B) NATO
  C) BM
  D) FAO
   SEÇ
 15. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre insanlar kaç yaşına kadar kanunlar karşısında çocuk kabul edilmiştir?
  A) 16
  B) 18
  C) 20
  D) 22
   SEÇ
 16. İlköğretim 5. Sınıfta okuyan Ayşe, okulun tiyatro kulübüne oyuncu olarak katılıyor. Hafta sonları da mahallelerindeki basketbol oyun sahasında anne, baba ve kardeşiyle birlikte basketbol oynuyor. Yukarıdaki açıklamada Ayşe’nin aşağıda verilen gruplardan hangisine katıldığı belirtilmemiştir?
  A) okul
  B) mahalle arkadaşlığı
  C) aile
  D) okul tiyatro kulübü
   SEÇ