ANA SAYFA

Biz, Gruplar ve Kurumlar,
Sahip Olduğum Farklı Roller,
Sorumluluklarımız,
Örnek Davranışlar Bunlar,
Kimin Hakkı, Kimin Sorumluluğu,
Bizim Haklarımız,
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme,

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi evin düzeniyle ilgili alınmış bir karar olabilir?
  A) Sınıf tahtasının silinmesinden nöbetçi öğrencinin sorumlu olması
  B) Çıkarılan kıyafetlerin odada gelişi güzel bırakılmayıp dolaba konulması
  C) Öğretmenin derse erken gelmesi
  D) Sınıf temizliğinin ortak yapılması
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim beşinci sınıf öğrencisinin evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz?
  A) Her sabah yatağını düzeltmek.
  B) Okul dönüşü, okul kıyafetlerini düzgün bir şekilde dolaba asmak.
  C) Yemek için masanın hazırlanması ve toplanmasına yardım etmek.
  D) Evin alışverişlerini yapmak.
   SEÇ
 3. "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir?
  A) Çalışmanın Önemi
  B) İş birliğinin önemi
  C) Sorumluluk almak gerektiği
  D)Tek kişinin başarılı olduğu
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisinde bir takım çalışmasına ihtiyaç duyulabilir?
  A) İşin tek başına yapılamayacak kadar fazla olması durumunda
  B) İşin kısa sürede bitmesi istenmesi durumunda
  C) İşin bitirilmesinde farklı becerilere ihtiyaç duyulması durumunda
  D) Hepsi
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir takım çalışması örneğidir?
  A) Sınıf tahtasının silinmesi
  B) Sınıfın kirletilmesi
  C) Okul gazetesinin çıkarılması
  D) Yatarken dişlerin fırçalanması
   SEÇ
 6. Sosyal haklarımız içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Çevrenin korunması
  B) Sağlık hakkı
  C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
  D) Sosyal güvenlik hakkı
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir?
  A) Akut
  B) Tüketici Haklarını Koruma Derneği
  C) Tübitak
  D) Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı
   SEÇ
 8. En temel hakkımız aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çalışma hakkı
  B) Sağlık hakkı
  C) Yaşama hakkı
  D) Eğitim hakkı
   SEÇ
 9. Takım çalışmalarında başarılı olmak için, karşılıklı güven neden önemlidir?
  A) Üyelerden biri görevini aksatırsa başarıya ulaşılamaz.
  B) Karşılıklı güven yetenekli olduğumuzu gösterir.
  C) Başarılı olmak için güven yeterlidir.
  D) Güvendiğimiz üyeler bizim işlerimizi de yaparlar.
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi bir takım çalışması örneği olamaz?
  A) Yoksul öğrenciler için yardım düzenlenmesi
  B) 23 Nisan için sınıf olarak bir gösteri hazırlanması
  C) Bayrağın göndere çekilmesi
  D) Oyuna daha fazla zaman ayırabilmek için işlerin paylaşılması
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi bir grubun içinde çalışırsak kazanacağımız iyi özelliklerden biri değildir?
  A) Sorumluluk duygumuz gelişir.
  B) İşbirliği ve dayanışmayı öğreniriz.
  C) Kendimize karşı güvenimiz artar.
  D) Rekabet etmeyi öğreniriz.
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden biri değildir?
  A) Çalışanları korumak
  B) İşsizliği önlemek
  C) Gelir düzeyini yükseltmek
  D) Aile bütçesini ayarlamak
   SEÇ
 13. Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir?
  A) devlete
  B) amirlerine
  C) Kendine
  D) topluma
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi sağlığımızı korumak için yapılmaması gereken bir davranıştır?
  A) Yaşımıza uygun spor yapmak.
  B) Dengesiz beslenmek.
  C) Yeterince uyumak.
  D) Dişlerimizi fırçalamak.
   SEÇ
 15. "Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına 'Rol' denir" tanımına dayanarak İlköğretim 5. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir?
  A) Sınıf başkanı seçilmek
  B) Okulu temizlemek
  C) Okulun öğrencisi olmak
  D) Bayram törenlerinde sunuculuk yapmak
   SEÇ
 16. "Her insan bir grubun üyesidir. Köyde, ailede, okulda ve aynı mahallede oturanlar. Okulda ve sınıfta; kitap sevenler, çiçek sevenler, müzik sevenler gibi." Yukarıdaki açıklamalara göre ortak amacı kitap okumak, müzik dinlemek ve çevreyi çiçeklendirmek olan bir grubu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edebiliriz?
  A) okumacı, müzikçi, doğacı
  B) sporcu, müzikçi, doğacı
  C) konuşmacı, yelkenci, incelemeci
  D) koşucu, resimci, müzikçi
   SEÇ
 17. Aşağıdaki gruplardan hangisi içinde barındırdığı öğeler bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) kitap, kalem, defter, silgi
  B) flüt, nota, şarkı, koro
  C) kâğıt, top, renkli kalem, tebeşir
  D) deney, tüp, mikroskop, kıskaç
   SEÇ
 18. “Cumartesi günü küçük bir inceleme gezisi yapmak için Oya, Cengiz, Can ve Emel karar verdik. Kendi aramızda kimin ne getireceğini kararlaştırdık. Dediğimiz saatte okulun bahçesinde buluşup yola koyulduk.” Aşağıdakilerden hangisi bu geziye uygun olmayan bir gruplamadır?
  A) olta, misina, yem, çapari
  B) fotoğraf makinesi, dürbün, mercek
  C) bardak, çatal, kaşık, mangal, top
  D) teyp, radyo, atlama ipi
   SEÇ
 19. “Cumartesi günü küçük bir inceleme gezisi yapmak için Oya, Cengiz, Can ve Emel karar verdik. Kendi aramızda kimin ne getireceğini kararlaştırdık. Dediğimiz saatte okulun bahçesinde buluşup yola koyulduk.” Paragrafta anlatılanlara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi uygun değildir?
  A) Oya,Cengiz,Can ve Emel geziye katılacak kişilerdir.
  B) Alınan karara kişiler uymakla sorumludurlar.
  C) Kendi aramızda yapmamız gerekenleri belirledik.
  D) Bu çalışmalarda zaman ve yer çok belirleyici değildir.
   SEÇ
 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yönüyle ‘’sorumluluk’’ ile ilgili değildir?
  A) Sorumluluk, aldığı görevi yerine getirmektir.
  B) Sorumluluğun gerektirdiği iş birliğini yapmadır.
  C) Sorumluluk, yerine getirilmediğinde meydana gelebilecek olumsuzlukları görmektir.
  D) Sorumluluk, bireye ve bireysel çalışmalara önem vermektir.
   SEÇ