ANA SAYFA

Biz, Gruplar ve Kurumlar,
Sahip Olduğum Farklı Roller,
Sorumluluklarımız,
Örnek Davranışlar Bunlar,
Kimin Hakkı, Kimin Sorumluluğu,
Bizim Haklarımız,
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme,

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin maddelerinden biri değildir?
  A) Her çocuğun, düşüncesini açıklama hakkı vardır.
  B) Her çocuk, yaşama hakkına sahiptir.
  C) Her çocuğun, sağlık hizmeti alma hakkı vardır.
  D) Her çocuğun, yalnızca ilköğretim hakkı vardır.
   SEÇ
 2. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin aşağıdaki hangi maddesi, çocukların "güvenlik hakkı" kapsamında değildir?
  A) Hiçbir çocuğa insanlık dışı işlem ve ceza uygulanamaz.
  B) Çocukların, doğal çevreye saygıları geliştirilir.
  C) Çocukların kaçırılmalarına karşı gerekli önlemler alınır.
  D) Devlet, gerekli durumlarda çocuğu gözetim ve koruma altına alır
   SEÇ
 3. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin aşağıdaki hangi maddesi, çocukların "sağlık hakkı" kapsamındadır?
  A) Çocuklar, dernek kurma ve barış içinde toplanma hakkına sahiptirler.
  B) Hakların tümü, bütün çocuklar için geçerlidir.
  C) Çocukların yetenekleri ve kişilikleri geliştirilir.
  D) Çocukların uyuşturucu madde kullanmaları önlenir.
   SEÇ
 4. Aşağıdaki durumlardan hangisi, Uluslararası Çocuk Hakları sözleşmesine aykırıdır?
  A) 11 yaşında derneğe üye olmak
  B) 10 yaşında tamirhanede çalışmak
  C) 10 yaşında resim yapıp internette yayınlamak
  D) 11 yaşında aşı olmak
   SEÇ
 5. UNICEF ile ilgili aşağıdaki anlatımların hangisi yanlıştır?
  A) Birleşmiş Milletler, Çocuklara Yardım Fonu'dur.
  B) Çocuk haklarını korumak için etkinlikler yapar.
  C) Savaş hâlinde olmayan ülkelerin çocuklarına yardım eder.
  D) Çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapar.
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamda uygun bir davranış değildir?
  A) Trafik kurallarına uymak
  B) Ders zili çalınca sınıfa girmek
  C) Toplu taşıma araçlarına sırayı beklemeden binmek
  D) Park ve bahçelerde yeşil alanlara zarar vermemek
   SEÇ
 7. "Başak, okuldan çıktıktan sonra resim kursuna gittiği için eve geç dönüyor." Başak'ın grup-rol eşlemesinden hangisi yanlıştır?
  A) Evde öğrenci
  B) Evde çocuk
  C) Okulda öğrenci
  D) Resim kursunda öğrenci
   SEÇ
 8. "Bu toplum savaşlarda büyük kayıplar vermiştir" ifadesinde "toplum" Sözcüğü ile kimler kastedilmektedir?
  A) Ortak yasalara ya da törelere göre örgütlenerek yaşayan kadınların tümü.
  B) Ortak yasalara ya da törelere göre örgütlenerek yaşayan erkeklerin tümü.
  C) Ortak yasalara ya da törelere göre örgütlenerek yaşayan insanların tümü.
  D) Eşit gelir düzeyine sahip insanların tümü.
   SEÇ
 9. Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korunmaya alınmaktadır?
  A) Yeşilay
  B) Kızılay
  C) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
  D) Yardım Sevenler Derneği
   SEÇ
 10. "Sınıfça bir aile gibiyiz" ifadesindeki "aile benzetmesi" ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiş olabilir?
  A) Sınıftaki sevgi, saygı, birlik ve beraberlik
  B) Sınıftaki öğrenci sayısının fazlalığı
  C) Sınıftaki tüm öğrencilerin çok başarılı oldukları
  D) Hepsi
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?
  A) Ailemizin bize verdiği eğitim.
  B) Okulumuzda tanınan her şey.
  C) Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü.
  D) Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.
   SEÇ
 12. İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?
  A) Meclisi
  B) Okulu
  C) Devlet
  D) Alile
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?
  A) İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
  B) İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler.
  C) İnsan hakları kişilere aittir.
  D) İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.
   SEÇ
 14. "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi" aşağıda kilerden hangisi tarafından yayımlandı?
  A) İnsan Hakları Derneği
  B) Nato
  C) Birleşmiş Milletler Örgütü
  D) Avrupa Birliği
   SEÇ
 15. "Çocuk Hakları Sözleşmesinin” yayınlanış tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1930
  B) 1932
  C) 1924
  D) 1989
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütünün amaçları arasında yer almaz?
  A) İnsan hakları ile ilgili yasalar yapmak
  B) Irk, cinsiyet, dil ve din ayrımı yapılmasını engellemek.
  C) Herkes için insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygılı olmak, olunmasını sağlamak.
  D) İnsan hakları için ilgili uluslararası iş birliğini gerçekleştirmeye çalışmak.
   SEÇ
 17. "Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır?
  A) Çocuk okula gönderilmezse.
  B) Çocuğun istemesi halinde.
  C) Ana ve babası kötü davranırsa.
  D) Devlet isterse.
   SEÇ
 18. Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Devletin koyduğu kurallara uymamak.
  B) Dilediğimiz her şeyi yapmak.
  C) Başkalarına zarar vermeden dilediğini yapmak.
  D) Başkalarına zarar vererek, dilediğini yap-mak.
   SEÇ
 19. "İnsan Hakları Bildirgesinin Birleşmiş Milletler tarafından kabul ediliş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1924
  B) 1948
  C) 1930
  D) 1945
   SEÇ
 20. Yeni doğan bir bebeğin doğar doğmaz ilk elde edeceği hak, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Eğitimden yararlanma
  B) Düşüncelerini özgürce ifade edebilme
  C) Annesinin yanında olma
  D) Yaşama
   SEÇ