ANA SAYFA

Biz, Gruplar ve Kurumlar,
Sahip Olduğum Farklı Roller,
Sorumluluklarımız,
Örnek Davranışlar Bunlar,
Kimin Hakkı, Kimin Sorumluluğu,
Bizim Haklarımız,
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme,

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi, bir bireyin yer alacağı grup değildir?
  A) Kaleci
  B) Oyun
  C) Sınıf
  D) Kulüp
   SEÇ
 2. İçinde bulunulan grup ve bu grupla ilgili rol açısından düşünüldüğünde aşağıda verilen seçenekler den hangisi doğrudur?
  A) Aile çocuk
  B) Okul mühendis
  C) Hastane avukat
  D) Basketbol takımı hemşire
   SEÇ
 3. Aşağıda kiler den hangi si bir hak değildir?
  A) Yaşama hakkı
  B) Ceza verme hakkı
  C) Eğitim hakkı
  D) Sağlık hakkı
   SEÇ
 4. “Ayça, Kitaplık Kulübündedir. Kulüp çalışmalarını aksatmadan devam ettirir. Arkadaşlarına nazik, öğretmenlerine saygılı davranır. Evde de ödevlerini yaptıktan sonra kitap okur, biraz televizyon izler ve erken den ya tar.” Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Ayça, boş zamanlarını değerlendirme hakkını kullanır.
  B) Ayça, eğitim hakkını kullanır.
  C) Ayça, sorumluluk sahibi ve saygılıdır.
  D) Ayça, on sekiz yaşındadır.
   SEÇ
 5. “Bülent okuldan eve gelince ödevlerini yapar, boş zamanlarında basketbol oynar. Annesine yardım eder ve odasının düzenli olmasını sağlar.” Yukarıdaki bilgilere göre Bülent için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bülent sorumluluklarını yerine getiren bir çocuktur.
  B) Bülent’in çocuk, oyuncu ve öğrenci rolleri vardır.
  C) Basketbol oynamak Bülent’in hakkıdır.
  D) Bülent ailesi ile birlikte zaman geçiremez.
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir gruptur?
  A) İzci grubu
  B) Sınıf grubu
  C) Aile grubu
  D) Kulüp grubu
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi gruplarla kurumlar arasındaki en belirgin farklılıktır?
  A) Kurumlar, toplumsal amaçla görev yapan birliklerdir.
  B) Kurumlar yasal, gruplar yasal olmayan birliklerdir.
  C) Kurumlar, gruplardan büyük yapılardır.
  D) Kurumlar birçok gruptan oluşur.
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi, sınıf arkadaşınızın rolü değildir?
  A) Evde çocuk olmak
  B) Bankada memur olmak
  C) Okulda öğrenci olmak
  D) Maçta taraftar olmak
   SEÇ
 9. Aşağıdaki grup-rol eşlemelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Futbol takımı-kaleci
  B) Pazar-satıcı
  C) Okul-baba
  D) Tiyatro-oyuncu
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi bireysel sorumluluğumuzdur?
  A) Odamızı derli toplu tutmak
  B) Takımımızın maçlarına gitmek
  C) Tatile gitmek
  D) Basketbol oynamak
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sorumluluğumuz değildir?
  A) Su kullanımında tutumlu olmak
  B) Sokağa çöp atmamak
  C) Kitap okumak
  D) Trafik kurallarına uymak
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi bir erkeğin, ülkesine karşı alması gereken bir sorumluluk değildir?
  A) Askerlik yapmak
  B) Sosyal gruplarda yer almak
  C) Vergi vermek
  D) Yasalara uymak
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa’nın ailesine karşı sorumluluklarından biri değildir?
  A) Ev işlerine yardım etmek
  B) Yeterince uyumak
  C) Lüzumsuz harcama yapmamak
  D) Kardeşine hoşgörülü davranmak
   SEÇ
 14. Aşağıda verilen "sorumluluk ve hak" ile ilgili açıklamaların hangisi yanlıştır?
  A) Öğretmeni dinlemek sorumluluğumdur.
  B) Sınıfı temiz tutmak hakkımdır.
  C) Eğitim görmek hakkımdır.
  D) Okula zamanında gitmek sorumluluğumdur.
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi, bir doktorun mesleği ile ilgili sorumluluğu değildir?
  A) Hastalarını dikkatli muayene etmek
  B) Hastalara doğru ilaç vermek
  C) Toplum sağlığını koruyucu önlemler almak
  D) Hastalığa tanı koymak ve tedavi etmek
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi, bir öğretmenin mesleği ile ilgili sorumluluğu değildir?
  A) Öğrencilere öğretim vermek
  B) Öğrencilere eğitim vermek
  C) Öğrencilerin haklarına saygı göstermek
  D) Öğrencilerden saygı beklemek
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi bir polisin mesleği ile ilgili sorumluluğu değildir?
  A) Çocuğunu okula göndermek
  B) Suçluları yakalamak
  C) Toplumun güvenliğini sağlamak
  D) Suç kanıtı toplamak
   SEÇ
 18. Karşılıklı sevgi ve saygının önemli olduğu huzurlu ve güvenli bir yaşam, demokrasi ve insan hakları konusunda bilinçli olan ve bunu yaşamına aktarabilen insanların oluşturduğu toplumlarda mümkündür. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
  A) Toplumsal yaşamda kamuoyunun önemi
  B) Huzurlu ve güvenli bir toplumsal yaşam için demokrasi ve insan haklarına saygının önemi
  C) Demokrasinin korunmasında eğitimin önemi
  D) Ailede eğitimin insan yaşamındaki önemi
   SEÇ
 19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Kurumlar, varlıklarını uzun üre devam ettiren gruplardır.
  B) Karnelerimiz, faydalandığımız bütün kurumların ispatı olan kanıtlardır.
  C) Toplumun en küçük grubu bireydir.
  D) Evdeki sorumluluklarımız okuldakilerden önemlidir.
   SEÇ
 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Futbol takımı bir gruptur.
  B) Birden fazla kişi ya da nesnenin oluşturduğu kümeye kurum denir.
  C) Okulda öğrenci, evde çocuk, toplumda birey rolündeyiz.
  D) Tesadüfen bir araya gelmiş, ortak amaçları olmayan, birbirlerini yakından tanımayan ve bir arada bulunuşlarında süreklilik olmayan insanlar, kalabalık olarak adlandırılırlar.
   SEÇ