ANA SAYFA

Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi olmamıştır?

   Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.
   Ak akçe kara gün içindir.
   Arkadaşım burnundan soluyordu.
   Sporcularımız göğsümüzü kabarttı.
 2. Türkçede sözcüklerin sonuna “b,c,d,g” harfleri gelmez. Bunların yerine aşağıdakilerden hangileri gelir?

   f,ş,h,ğ
   p,r,s,m
   l,m,z,b
   p,ç,t,k
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?

   Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
   Uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz.
   El elin eşeğini türkü söyleyerek ararmış.
   Ayağını yorganına göre uzat.
 4. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür?

   Korkuluk
   Kelebek
   Sonbahar
   Kıyafet
 5. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcük değildir?

   gözcü
   izci
   evcil
   gölge
 6. "Yaramaz " sözcüğü hangi cümlede sıfat (ön ad) olarak kullanılmıştır?

   Yaramaz çocuklar camı kırdılar.
   Sizin çocuk pek yaramaz.
   Yaramazlık iyi bir davranış değildir.
   Yaramazı unuttun mu ?
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

   Hava soğuk olduğu için montunu giydi.
   Ellerimi yıkadıktan sonra hemen sofraya oturdum.
   Yaptığı başarılı çalışmalarla çoğumuza ışık oldu.
   Üç katlı ahşap evin önündeki sokak biraz karanlıktı.
 8. Yaşlı kadın, işçilerin bindikleri kamyonun arkasından yaşlı gözlerle baktı.
  Bu cümledeki yaşlı sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

   Eş seslilik
   Karşıt anlamlılık
   Eş anlamlılık
   Anlamdaşlık
 9. Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler birlikte verilmiştir?

   Vatan - Yurt
   Övmek - Yermek
   Canlı - Cansız
   Sağlık - Sıhhat
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir öge vardır?

   Evin bahçesinde meyve ağaçları vardı.
   Beni, doğum gününe davet etmene çok sevindim.
   Otomobilden inen kadın, küçük kızın yanına gelince durdu.
   Üç hafta Eskişehir’de kaldıktan sonra İstanbul’a döndük.
 11. 1. büyük
  2. yoktur
  3. sağlıktan
  4. zenginlik
  Numaralandırılmış sözcükler, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır?

   1, 4, 3, 2
   2, 3, 4, 1
   3, 1, 4, 2
   4, 2, 1, 3
 12. Aşağıdakilerin hangisinde karşılaştırma vardır?

   Kitap okumaya bir süre ara verdi.
   Boyu, ablasının boyu kadar olmuştu.
   Karnı acıkınca mutfağın yolunu tutardı.
   Arkadaşlarıyla oynamak için bahçeye indi.
 13. “Pireyi deve yapmamaya özen göstermeliyiz ... pireyi, görmezlikten gelmenin de doğru olmadığını unutmamalıyız.”
  Bu cümlede üç nokta ile belirtilen yere, düşüncenin farklılaşmasına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

   yani
   kısacası
   açıkçası
   ancak
 14. Aşağıdakilerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?

   Bana şu bilgiyi hatırlattı: Su, 100 derecede kaynar.
   Bence yüzmek, bisiklet sürmekten daha güzeldir.
   Benim düşünceme göre bugün pikniğe gidilebilir.
   Bana göre bu bina, bir labirentten farksız.
 15. Sandalyenin üzerine çıktı ve kapıyı açtı. Hem elini yıkamak hem de dişlerini fırçalamak için musluğu açtığında suların akmadığını gördü. Oysaki şimdiye kadar sular hiç kesilmemişti.
  Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi bulunduğu cümleye sebep-sonuç anlamı katmıştır?

   oysaki
   hem de
   ve
   için
 16. Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi’ndeki çamlıkta öğle saatlerinde yangın çıktı.
  Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

   Ne
   Nasıl
   Nerede
   Ne zaman
 17. Kar tanecikleri bulutlarda tutunamayacak kadar ağır olduklarında yere düşerler. Yere yakın
  bölgelerde hava sıcaklığı 0cC’nin üzerindeyse eriyerek su damlacıklarına dönüşür ve yağmur hâlinde inerler. Kimi zaman da kar ve yağmur birbiriyle iç içe düşer. Bu yağış türüne sulu
  sepken adı verilir.
  Bu metne göre “sulu sepken”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

   Birdenbire başlayan ve genellikle kısa süren şiddetli yağmur.
   Yuvarlak veya düzensiz biçimli buz parçalarıyla olan bir yağış türü.
   Karın yağmurla karışık bir biçimde yağması.
   Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak yağan su buharı.
 18. Bir gün kucağına ulaşsam,
   Gözlerimden döksem sevinç yaşını,
  Sancağının gölgesinde dolaşsam,
  Öpsem, toprağını, taşını.
  Orhan Seyfi Orhon
  Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

   Vatan özlemi
   Özgürlük
   Yalnızlık
   Yaşama sevinci
 19. Dilini severek kullanan insanların olduğu bir dünyada yaşamak isterdim. Çağlardan bu yana türkülerle, masallarla, mânilerle kültürümüzün taşıyıcısı olmuş ana dilimizden utanıyor muyuz? Birileri İngilizce, Fransızca sözcükleri bulup kullanıveriyor, kısa bir süre sonra havalı olsun diye diğer insanlar da kullanmaya başlıyor. Sonra “Türkçeye girdi bu, Türkçe sayılır.” diyorlar.
  Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

   Ana dilini konuşan insanların sayısının azaldığı
   Yabancı dil eğitiminin yeterli düzeyde olmadığı
   Türkü, masal ve mânilere yeterince değer verilmediği
   Türkçe kelimelerin yerine, yabancı kelimelerin tercih edildiği
 20. Dünya Koruma Vakfının belirlediği acil korunması gereken 100 ormandan birini barındıran
  Küre Dağları, ormanlarının büyüklüğünün yanında ağaçlarının yaşlılığı ve doğallığı ile
  de önemlidir. Küre Dağları 1000’in üzerinde bitki türü ve topraklarında barındırdığı yaban hayvanlarıyla biyolojik zenginliğine sahiptir. Türkiye’de yaşayan 130 memeli hayvan türünün 40’ı burada yaşamını sürdürmektedir.
  Bu parçada Küre Dağları ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

   Ormanlarının büyüklüğüne
   Önemli bir turizm merkezi olduğuna
   Çok sayıda bitki ve hayvan türü barındırdığına
   Acil korunması gereken ormanlardan birine sahip olduğuna