ANA SAYFA

Türkçe 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde heyecan söz konusudur?
  A) Camdan dışarıya baktığımda kimseyi göremedim.
  B)Otobüs durağında oturmuş etrafı seyrediyordu,
  C) Her sabah köşedeki pastaneden simit alıyordu.
  D)Onu okulda görmek için can atıyordu.
   SEÇ
 2. "Çocuklar bulanık suyun içinde bir şeyler arıyorlardı." cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı hangi seçenekte kullanılmıştır?
  A) Bidondaki temiz sudan bir bardak içti.
  B)Deniz suyu o kadar duru ki dibi görünüyor.
  C) Bu deneyi saf suyla yapmalıyız.
  D)Kirli sularda yüzmek çok tehlikelidir.
   SEÇ
 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eş seslisi yoktur?
  A) köy
  B) Koy
  C) yaş
  D) dal
   SEÇ
 4. 1-"çocuk
  2-parkta
  3- oynuyordu
  4- küçük
  5- oyun"
  sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğunuzda sıralama nasıl olmalıdır?
  A) 4, 1,2,3,5
  B) 2, 3,4, 1,5
  C) 5, 3, 4, 1,2
  D) 4, 1,2,5, 3
   SEÇ
 5. "Çocuklar, baharda havada uçurtma uçurmayı severler." cümlesinde hangi sözcük gereksizdir?
  A) çocuklar
  B) Uçurtma
  C) Havada
  D) baharda
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "yüz" sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
  A) Kırtasiyeden yüz sayfalık bir defter aldı.
  B)Defterin ön yüzüne adını yazdı.
  C) Cevizleri sayıp yüz tanesini torbaya koydu.
  D)Çözmesi gereken yüz soru vardı.
   SEÇ
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çözmek" sözcüğünün karşıt anlamlısı kullanılmıştır?
  A) Yaşlı kadına maaş bağlandı.
  B)Bu işe çok bel bağladı.
  C) Torbanın ağzını sıkıca bağladı,
  D)Ona yürekten bağlıydı.
   SEÇ
 8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
  A)çanta
  B)silgi
  C)cadde
  D)kasaba
   SEÇ
 9. Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi cümle değildir?
  A) Gülüştük
  B).Ali eve
  C)Teyzem bize geldi
  D)Leyla koştu
   SEÇ
 10. "tatlı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Çok tatlı bir kardeşi var.
  B)Tatlı uykusundan uyanmak istemedi,
  C) Bizi tatlı bir gülümsemeyle karşıladı,
  D)Babam çayı tatlı içer,
   SEÇ
 11. "Soğuk" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
  A) Güneşli ama soğuk bir gün.
  B)Kuzeyden esen soğuk rüzgârlara ne denir?
  C) Soğuk su içmiş, hasta olmuş,
  D)Eda, içeri girince salonda soğuk bir hava esti,
   SEÇ
 12. "Yandı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmış¬tır?
  A) Kafasını kapıya vurunca canı yandı,
  B)Tiyatroya gidemedim biletim yandı.
  C) Dün sabah kardeşimin eli yandı.
  D)Turşuyu fazla yedim içim yandı.
   SEÇ
 13. Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralandığında hangisi önce gelir? (AL)
  A)marş
  C)Maşa
  B)masa
  D)maaş
   SEÇ
 14. "Can kulağı ile dinlemek" deyiminin açıklaması aşagıdakilerden hangisidir?
  A) canı kulakta olmak
  B)ilgiyle dinlemek
  C) dinlerken kulak vermek
  D)ilgisiz dinlemek
   SEÇ
 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, eş sesli (sesteş) bir sözcük vardır?
  A) Tavşan havuç yiyordu.
  B)Ödevlerimi bitirdim.
  C) Yüzmeye gideceğimiz için yüzü gülüyordu.
  D)Sinemaya gidelim mi?
   SEÇ
 16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “çalışmayı” anlatır?
  A) Borç yiğidin kamçısıdır.
  B) Ekmeden biçilmez.
  C) Ayağını yorganına göre uzat.
  D) Sürüden ayrılanı kurt kapar.
   SEÇ
 17. “aldırma” sözcüğü hangi cümlede “boş vermek” anlamında kullanılmıştır?
  A) Seni şimdilik yanıma aldırmayacağım.
  B) Sigarayı çocuğa aldırma.
  C) Oyuncak aldırma kitap aldır.
  D) Sen onun söylediklerine aldırma.
   SEÇ
 18. “Ocak ayı idi. On beş gün denizde kalacaktık. Kayıkta ve açıkta yatıp kalkacaktık. İlk gidilecek yer Yediadalar’dı. Balık çıkarsa orada kalacaktık. Haritaya baktım, bu adalar Marmaris’e yakındı.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?
  A) Hangi mevsimde oldukları
  B)Nereye gidecekleri
  C)Kaç kişi oldukları
  D)Nasıl bir araçla gidecekleri
   SEÇ
 19. "Harcamak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Çocuğu fena harcadılar.
  B) Onun için yıllarımı harcadım.
  C) Bütün unu kurabiyeye mi harcadın?
  D) Çıkarların uğruna beni harcadın.
   SEÇ
 20. "Boş" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Bu kadar boş insanı nasıl toplamışlar?" cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Cebinin boş olduğunu söyledi.
  B) Tencerenin içi bomboştu.
  C) Bunlar boş işler, dedim.
  D) Bos bos oturacağına ödevini yap.
   SEÇ