ANA SAYFA

2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Herkes tarafından kabul edilen düşüncelere ve bilgilere nesnel denilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel değildir?
  A) Altın değerli bir madendir.
  B) Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı Dağı’dır.
  C) Depreme karşı önlem almak gereklidir.
  D) En güzel göz rengi yeşildir.
   SEÇ
 2. “O” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bir kişi yerine kullanılmıştır?
  A) O, bunların hepsini görmüş.
  B) O kitabı ben de okudum.
  C) O dersi çok seviyorduk.
  D) O zaman ben gidiyorum.
   SEÇ
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “–de” eki yanlış yazılmıştır?
  A) Annem, babam, kardeşim; üçü de çok iyidir.
  B) Siz de bizimle gelmelisiniz.
  C) Yurdumuzu da bayrağımız gibi çok severiz.
  D) Atatürk kalbimiz de yaşayacaktır.
   SEÇ
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı vardır?
  A) Ömer, bütün derslerden beş aldı.
  B) On yıl sonra babamı ilk defa göreceğim için heyecanlandım.
  C) Okuduğum hikaye çok güzeldi.
  D) Sınavı kazandığını duyunca sevincinden havalara uçtu.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
  A) Onu soğuk bir kış günü yolda buldum.
  B) Derslerinize mutlaka düzenli çalışın.
  C) Afyon da Erzurum kadar soğuk olur.
  D) İnsanları sevmeyi öğrenmek çok büyük bir erdemdir.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır?
  A) Derslerden sonra etüde kaldım.
  B) Törene katılmadım çünkü haberim yoktu.
  C) Birinci olan çocuk benim arkadaşım.
  D) Biz o zamanlar mermer kırıkları ile oynardık.
   SEÇ
 7. "Isınmak" sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Hava ısınınca doğa canlandı
  B) Soba yanınca sınıf hemen ısındı.
  C) Biraz çalışınca araba motoru ısındı
  D) Yeni gelen öğrenci sınıfa hemen ısındı
   SEÇ
 8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere “ancak” sözcüğü getirilemez?
  A) Kardeşim çok yaramaz…….. oldukça zekidir.
  B) Onlarla ………… bir şartla anlaşabilirim.
  C) O kadar azarladım ……… bizi dinledi.
  D) Gerçeği anladı ………….. iş işten geçmişti
   SEÇ
 9. “Gurbete her………ayrılığın……..yaşarız.” cümlesinde boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
  A) Gelişimizde – ayrılık
  B) Ayrılışımızda – sevincini
  C) Giderken – coşkusu
  D) Gidişimizde – üzüntüsünü
   SEÇ
 10. Köyümün hoş kokulu çamları,
  Ovasında açan çiçekleri, ötüşen kuşları,
  Kırlarında meleşen kuzuları,
  Burnumda tütüyor dostlar.
  Yukarıdaki şiirde hakim olan duygu nedir?
  A) özlem
  B) sevgi
  C) ümit
  D) coşku
   SEÇ
 11. “Kardeşim, bana yardım ediyor, annem de, o işi çabuk bitirin, diye bağırıyordu.” Cümlesindeki hangi sözcük grubu tırnak işareti içine alınmalıdır?
  A) Kardeşim bana yardım ediyor.
  B) O işi çabuk bitirin.
  C) Yardım ediyor.
  D) Çabuk bitirin diye bağırıyordu.
   SEÇ
 12. “Ayşe Yılmaz( )ın takdire değer özellikleri şunlardır ( ) Misafirperverlik ( ) doğruluk, hoşgörülük ve fedakarlıktır ( )”
  ( ) olan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
  A) (‘) (;) (,) (.)
  B) (‘) (:) (,) (.)
  C) (:) (,) (,) (.)
  D) (:) (,) (,) (.)
   SEÇ
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden–sonuç ilişkisi yoktur?
  A) Dedem uzun yoldan geldiği için uyudu.
  B) Otelin ikinci katı daha pahalıydı
  C) Denizin fırtınalı olması onları tedirgin etmişti.
  D) Onu evde göremeyince tepesi attı.
   SEÇ
 14. “Bana suratını asma biraz gül.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gül kelimesi bu cümleyle aynı anlamda kullanılmıştır?
  A) Bahçedeki gül biraz fazla büyümüş.
  B) Gülleri suladın mı?
  C) Sen gülünce güzelleşiyorsun.
  D) Etrafta çok güzel güller var.
   SEÇ
 15. “Selamlaşırken başımızı eğeriz. Çaresizlik ifadesi olarak ellerimizi açarız. Kızınca kaşlarımızı çatarız, üzülünce dudaklarımız sarkar ya da tedirgin olduğumuzda dudaklarımızı ısırırız. Vedalaşırken havaya öpücükler göndeririz veya el sallarız. Bütün bunlar içinde ek bir sözcük bile barındırmayan jest ve mimiklerdir. Dünyanın hemen her yerinde insanların anlaşabilmesine yardımcı olur.”
  Parçaya göre insanlar selamlaşırken hangi hareketi yapar?
  A) Ellerini iki yana açarlar.
  B) başlarını eğerler.
  C) Havaya öpücük atarlar.
  D) Kaşlarını çatarlar.
   SEÇ
 16. Parçanın konusu nedir?
  A) Dillerin oluşumu
  B) Türkçenin önemi
  C) Türk tarihi
  D) Türkçenin oluşumu
   SEÇ
 17. Parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Diller yaşanılan çağların sosyal hayat ve inanışından etkilenir.
  B) Türkçe çok eski bir dildir.
  C) Diller zamanla oluşur.
  D) Türkçe batı dillerine benzemez.
   SEÇ
 18. “Parçada geçen akla yatkın” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aklın ürünü
  B) Saçmalık
  C) Akla uygun
  D) Akıl dışı
   SEÇ
 19. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
  Gölgende bana da, bana da yer ver!
  Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar.
  Yurda ay yıldızının ışığı yeter.
  Arif Nihat Asya
  Bu dizelerde şair, aşağıdakilerin hangisine seslenmektedir?
  A) Güneşe
  B) Vatana
  C) Bayrağa
  D) İnsana
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Ablam, ingilizce öğrenmek için kursa başladı.
  B) Bugün Türk Dil Kurumuna gidecekti.
  C) Araştırmacılar, Mars’a insan göndermeyi planlıyor.
  D) Kurtuluş Savaşı’nın geçtiği yerler hakkında bilgi veriyordu.
   SEÇ