ANA SAYFA

Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Testi

1 / 20
 1. “Annem, babamdan beş yaş küçüktü.” cümlesindeki “yaş” sözcüğünün eş seslisi (sesteşi) aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
  A) Onun yaşındayken işe başlamıştım.
  B) Ayakkabısı çamurlu, çorapları da yaştı.
  C) Sınıfımızın yaş ortalaması on birdi.
  D) Yaş gününde ona bir kolye aldım.
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı kelimeler birlikte verilmiştir?
  A) Yoksul - fakir
  B) Uzun - kısa
  C) Az - çok
  D) Resmi - özel
   SEÇ
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türemiş değildir?

  A) Bugün hava karlı ve soğuktu.
  B) Buraya alışmakta zorluk çekti.
  C) Ona yardımcı olmamız gerekirdi.
  D) Çanta satan dükkânları teker teker dolaştık.

   SEÇ
 4. “Etrafında onunla ilgilenen çocukları görünce sevindi

  fakat ...” cümlesindeki altı çizili ifadeden sonra düşüncenin yönüne göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) içi içine sığmadı.
  B) bu, onu mutlu etmişti.
  C) bu sevinci uzun sürmedi.
  D) sevinci katlanarak arttı.

   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi “gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul etmek” anlamına gelen “göze almak” deyimiyle tamamlanır?
  A) Yaşadığı tüm güzellikleri ...
  B) Dil öğrenmede gösterdiği başarıyı ...
  C) Annem, her zaman, yaptığı yemekleri ...
  D) Hedefine ulaşabilmek için birçok sıkıntıyı ...
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
  A) Birlikte denize doğru yürüdük.
  B) Bu eski yapı, yeni binalar kadar görkemliydi.
  C) Her gün yatmadan önce dişlerini fırçalar.
  D) Çocuklar, papatyalardan taç yapmayı öğrenmiş.
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerin hangisinde abartı vardır?
  A) Bayramda dedemi göreceğim için çok sevinçliydim.
  B) Zavallı çocuk, yağmurda iyice ıslanmış ve üşümüştü.
  C) Yeni evimizin salonu, futbol sahası kadar büyüktü.
  D) Minik kedi bir kâse sütü bitirdi.
   SEÇ
 8. Günlerden bir gün çocuklardan biri, pencerenin önünde bekliyormuş.
  Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
  A) Kim
  B) Nerede
  C) Nasıl
  D) Ne zaman
   SEÇ
 9. 1. Süt uzay ortamında, havada dağılmadan küre biçiminde durabilir.
  2. Uzayda yemek alışkanlıklarını değiştirmek gerekir.
  3. İnsan bedeninin 6 aylık uzay yolculuğuna dayanabileceği sanılıyor.
  4. Uzayda omurganın arası açıldığı için astronotların boyu uzar.
  Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A) Ona ne zaman rastlasanız içiniz açılır, sıkıntınız dağılır.
  B) İki masa arasında bir metre aralık var.
  C) Elleri ceplerinde kapıdan kapıya gidip geliyor, ara sıra da durup düşünüyordu.
  D) Ayaklarının ucuna basarak beşiğin yanına geldi.

   SEÇ
 11. 1. bir
  2. vardı
  3. boğucu
  4. sıcaklık
  5. havada
  Numaralandırılmış sözcükler, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır?
  A) 5, 1, 2, 4, 3
  B) 4, 3, 2, 5, 1
  C) 4, 1, 2, 5, 3
  D) 5, 3, 1, 4, 2
   SEÇ
 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
  A) E-postayla yazılı mesajlar dışında, fotoğraf ya da ses kayıtları da gönderilebilir.
  B) E-posta sunucuları bence, semtimizdeki postanelere benziyor.
  C) Kuyruklu a işareti (@)nin solundaki kısım, e-posta adresinizdir.
  D) Elektronik posta gönderebilmeniz için, e-posta adresinizin olması gerekir.
   SEÇ
 13. Son derste Türkçe öğretmeni, onlardan bilgisayar ve İnternet’in kimler tarafından icat edildiğini araştırmalarını istedi. Elif de bu konuyu araştırmayı çok istiyordu. Fakat bunu nasıl yapacağını bilmiyordu. Düşünmeye başladı.
  Bu parçadaki altı çizili ifade, hikâyenin hangi ögesidir?
  A) Zaman
  B) Yer
  C) Olay
  D) Ana karakter
   SEÇ
 14. Tarla yeni ekilmişti. Fakat civardaki kuşlar, rahat durmuyor; tohumları yiyorlardı. Ahmet kendi kendine mırıldanarak “Tarlanın ortasına uzun boylu, eski püskü kıyafetli bir korkuluk diksem tüm kuşları korkutur; ekinler de güzelce yeşerir.” dedi ve dinlenmek için bir ağacın gölgesine oturdu.
  Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi hayal ürünüdür?
  A) Tarlaya tohumların ekilmesi
  B) Kuşların tohumları yemesi
  C) Tarlaya korkuluk dikilmesi
  D) Ahmet’in gölgede dinlenmesi
   SEÇ
 15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde he¬yecan söz konusudur?
  A) Camdan dışarıya baktığımda kimseyi göremedim.
  B)Otobüs durağında oturmuş etrafı sey¬rediyordu,
  C) Her sabah köşedeki pastaneden simit alıyordu.
  D)Onu okulda görmek için can atıyordu.
   SEÇ
 16. Nice türküler yakıldı senin için
  Destanlar yazıldı bayrak bayrak
  Davullar vuruldu, dize geldi zeybeklerin;
  Kapında nöbet tuttu yıllar yılı
  Gençliğim, heyecanım, gayretim
  Gözümde nur, içimde sevgi
  Elimde saz, dilimde türkü memleketim.
  Adil Turan
  Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Endişe
  B) Umut
  C) Yaşama sevinci
  D) Memleket sevgisi
   SEÇ
 17. İlkbaharda güneş kendini iyice hissettirmeye başladığı zaman, tırtıllar uygun bir yer bulup oraya yapışırlar. Ardından hareketsizleşir ve büzülürler. Bu sırada yavaş yavaş kendilerine bir koza örerler. Kozayı ördükten sonra başkalaşım geçirirler. Kanatları oluşur ve ergin bir kelebek hâline gelirler.
  Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlkbahar
  B) Tırtılın kelebeğe dönüşümü
  C) Kelebek çeşitleri
  D) Koza üretimi
   SEÇ
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Bunu sınıfta ki diğer arkadaşlarla da konuştu.
  B) Kapağı kaldırmış ki sandık bomboş.
  C) Öyle bir iş yaptı ki herkesi şaşırttı.
  D) O kadar sevinmişti ki belki yüz kere teşekkür etti.
   SEÇ
 19. Günaydın çocuklar( ) Nasılsınız?
  Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
  A) :
  B) ;
  C) ,
  D) !
   SEÇ
 20. Sahil köyüne giden yol kenarında bir çok ağaç türü vardı( ) çam, söğüt, selvi...
  Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
  A) ,
  B) :
  C) ;
  D) -
   SEÇ