ANA SAYFA

2. Tema Millî Mücadele Ve Atatürk Değerlendirme Testi

1 / 20
 1.            M. Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk, eğitiminin son aşamasında Harp Okulu'nu bitirerek orduya katıldı. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de büyük zaferler kazandı.
            Yurdumuzun her yani yabancı kuvvetlerce işgal edilince, 19 Mayıs 1919'da Anadolu’ya geçti. Halkı işgal kuvvetlerine karşı direnişe örgütledi. Başkomutan olarak Kurtuluş Savaşı'nı yönetti ve ülkeyi bağımsızlığına kavuşturdu. Atatürk, Türkiye'yi çağdaş bir ülke yapmayı amaçlayan devrimlerin de önderidir.
  Atatürk'ün Anadolu'ya geçiş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  1. halkı, işgal kuvvetlerine karşı direnişe örgütlemek
  2. Anadolu'yu gezmek
  3. yeni yerler keşfetmek
  4. Anadolu’daki tarihî güzellikleri görmek
 2.            M. Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk, eğitiminin son aşamasında Harp Okulu'nu bitirerek orduya katıldı. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de büyük zaferler kazandı.
            Yurdumuzun her yani yabancı kuvvetlerce işgal edilince, 19 Mayıs 1919'da Anadolu’ya geçti. Halkı işgal kuvvetlerine karşı direnişe örgütledi. Başkomutan olarak Kurtuluş Savaşı'nı yönetti ve ülkeyi bağımsızlığına kavuşturdu. Atatürk, Türkiye'yi çağdaş bir ülke yapmayı amaçlayan devrimlerin de önderidir.


  Atatürk'ün birçok devrim yapmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

  1. halkın yenilikleri görmesini istemek
  2. Türkiye'yi çağdaş bir ülke yapmak
  3. halkın,  bu devrimleri yapmasını istemek
  4.   ülkeyi çok fakir görmek
 3. "Bu konuda senin deneyimlerine güveniyorum." cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

  1. Bu çalışmalar tecrübe gerektiriyor.
  2. Bugün kimya dersinde bir deney yaptık.
  3. Gözlemlerime dayanarak bu görümü yapıyor.
  4. Yeni bir lisanla karşı karşıyayız.
 4. tören - öğretmen - armağan - konuk - yıl
  Yukarıdaki sözcüklerin eş anlamlıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

  1. merasim - muallim - hediye - misafir - sene
  2. merasim - müdür - ödül - misafir -sene
  3. bayrak - muallim - hediye - akraba - sene
  4. merasim - okul - hediye - komşu -sene
 5. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde zıt anlamlı sözcükler vardır?

  1. özgürlük – hürriyet 
  2. yurt - vatan
  3. besin – gıda 
  4. genç - ihtiyar
 6. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

  1. güzel - çirkin 
  2. çağrı - davet
  3. çok - az  
  4. eski - geni
 7. "El" sözcüğü hangi atasözünde farklı anlamda kullanılmıştır?

  1. El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.
  2. El ipiyle kuyuya inilmez.
  3. El öpmekle ağız aşınmaz.
  4. El eliyle yılan tutulur.
 8. "Satır" sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

  1. Güven, yirmi satır yazmış.
  2. Babam yeni bir satır almış.
  3. Satır araları biraz dar olmuş.  
  4. Yazı kaç satır olacak?
 9. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?

  1. tatlıya bağlamak
  2. aklı kesmek
  3. ipliğini pazara çıkarmak
  4. temizlik yapmak
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

  1. Gencin biri, ihtiyara yer verdi.
  2. Yüksek dağlara kar yağmış.
  3. Büyükler burada,  küçükler yan odadaymış.
  4. En zor problemin bile kolay bir çözümü vardır.
 11. "Saçma bir söz söyleyince kimse onu dinlemedi." cümlesinde hangi sözcük eş seslidir?

  1. onu
  2. saçma  
  3. kimse 
  4. söz
 12. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli sözcüktür?

  1. yaz
  2. oku
  3. konuş
  4.   dinle
 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş sesli bir sözcük yer almamaktadır?

  1. Birden, kovanda ne kadar arı varsa ortaya çıktı.
  2. Saz çalmayı öğrenmek istiyorum.
  3. Bu kapının dili bozulmuştu.
  4. Bahçedeki kazları kovalıyordu.
 14. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?

  1. imtihan – sınav 
  2. imkân - olanak
  3. zayıf – şişman  
  4. hâl - durum
 15. Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır?

  1. Çay kenarında oynayan çocuklar gördük.
  2. Bakkaldan ekmek alıp gelir misin?
  3. Havalar ısınsa da yüzmeye gitsek...
  4. Gülünce yanaklarında güller açıyordu.
 16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

  1. Er ya da geç bu yaptığından pişman olacak.
  2. Bu işin iyi mi, kötü mü olduğu sonra anlaşılacak.
  3. Sahilde irili ufaklı bir sürü taş vardı.
  4. Dur durak bilmeden bunun için çalıştı.
 17. "Benden sana bir öğüt: Ununu elinde öğüt." atasözündeki koyu yazılı sözcükler için ne söylenebilir?

  1. Eş anlamlıdır. 
  2. Zıt anlamlıdır.
  3. Eş seslidir. 
  4. Anlamları birbirine yakındır.
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu yazılı sözcüğün eş seslisi yoktur?

  1. Hırsız, polisi görünce ellerini kaldırdı.
  2. Kadın, elindeki çeki vezneye uzattı.
  3. Ağacın dallan yere eğiliyordu.
  4. Odamdaki masanın ayağı kırıldı.
 19. Hey benim
  Boydan boya cömert denizlerle çevrili
  Güzel memleketim,
  Bu yaz tenha denizlerinde yıkanmadım.
  İnsan eli değmemiş ormanlar gibi vahşi.
  Dağ başında unutulmuş küçük kundaklar gibi yetim.
  Yukarıdaki şiirde kaç tane eş sesli sözcük bulunmaktadır?

  1. 5
  2. 4  
  3. 2
 20. "Bu iş için büyük bir özveriyle çalıştı." cümlesindeki "özveri" sözcüğüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  1. sabırsız davranmak
  2. yaptığı işten sıkılmak
  3. elinden geleni yapmak
  4. son hazırlıkları yapmak