ANA SAYFA

3. Tema Millî Kültürümüz Testi

1 / 20
 1.            Bir zamanlar, hiç konuşmayan bir adam varmış. Adamın susmasını bilgeliğine yoran bazı insanlar, etrafında toplanmaya ve ona hizmet etmeye başlamışlar. Sonunda adamın şöhreti o derece artmış ki komşu ülkelerden bile ondan akıl almak için gelip eşiğine yüz sürenler olmuş.
             Bu durumdan gurura kapılan adam kendi kendine, "Ben gizli bir hazineyim! Eğer hiç konuşmazsam benim ilmimden kimin haberi olacak ki? Öyleyse konuşup eğitmeliyim insanları." 
             Adam konuşmaya başlayınca bir sürü saçma sapan şey söylemeye başlamış. İnsanlar onun konuştuklarında ilim adına hiçbir şey bulamayınca dağılmışlar etrafından. Adam, en son kişi de gidince evinin duvarına şu sözleri yazmış ve ülkeyi terk etmiş.
  "Bu kadar çirkin olduğum hâlde üzerimdeki örtüyü kaldırdım. Çünkü, kendimi güzel sanıyordum."
  İnsanların bu adımın bilgili olduğunu düşünmelerinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

  1. çok güzel sözler söylemesi   
  2. bütün sorulara yanıt verebilmesi
  3. hiç konuşmaması 
  4. ilginç olaylar anlatması
 2. Tırnak işareti bir yazı içinde başkasından aktarılan sözlerin başına ve sonuna konur.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti bu amaçla kullanılmamıştır?

  1. Atatürk: "Ne mutlu Türk'üm diyene!" demiştir.
  2. Okulumuz "yarışmada" birinci oldu.
  3. Derste "hayvanların önemi" anlatıldı.
  4.   Gittiği filmleri saymaya başladı: "Gora, Vizontele..."
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adı niteleyen bir sözcük vardır?

  1. Birer tabak çorba içtik.  
  2. Birinci sokakta dayım oturuyor.
  3. Bazı çocuklar söz dinlemiyor.   
  4. Serçenin yaralı kanadını sardık.
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adı işaret ederek belirten bir sözcük yoktur?

  1. Bu sabah hava berrak. 
  2. Bu sabah her şey billurdan gibi.
  3. Gök masmavi bu sabah.  
  4. Yemyeşil oluvermiş ağaçlar.
 5. "Şu çiçek büyümüş; ama bu hiç büyümemiş." cümlesinde hangi sözcük adı işaret ederek belirtmiştir?

  1. şu
  2. büyümüş  
  3. ağaç 
  4. bu
 6. Tiyatroda oyun izlemenin, sinema seyretmekten çok daha zevkli olduğu bir gerçek bence. Tiyatroda oyuncuyla karşı karşıyasınız. Oyuncunun tüm heyecanını, tüm duygularını paylaşıyorsunuz. Her an olayın içine siz de girebilirsiniz. Bazen oyuncuyla göz göze geliyorsunuz. O an sahneden çıkıp size doğru geldiğini hissediyorsunuz ya da siz sahneye doğru sürükleniyorsunuz.
  Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun sinemadan daha zevkli olmasının nedenleri arasında değildir?

  1. oyuncuları canlı olarak görebilme
  2. oyuncuların hissettiklerini paylaşabilme
  3. olayları daha gerçekçi yaşayabilme
  4. anlatılanlara müdahale edebilme
 7. Başarısızlığı kabul eden öğrenciler, çok çalışsalar bile başarısız olacaklarını düşünürler. (I) Bu nedenle okula karşı bir boş vermişlik içindedirler. (II) Okulla ilgili beklentileri çok düşüktür. (III) Basarı öğrencinin okula bağlılığını arttırır. (IV) Başarısızlığı kabul eden öğrenciler gerekli yardım ve rehberlik sayesinde bu durumdan kurtarılabilirler.
  Yukarıdaki paragraftan hangi cümle çıkarılırsa anlamlı bir bütün elde edilir?

  1. II   
  2. III   
  3. IV
 8. Televizyonun çocuklar üzerindeki etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden çocuk programlarının çok daha dikkatli hazırlanması gerekiyor. Ancak bu özenin gösterilmediği bir gerçek. Günümüz çizgi filmleri dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü kahramanlarla dolu. Tabi bunlara karşı savaşan bir grup da var. Üstelik.............
  Yukarıdaki paragrafta yarım kalan cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa anlamlı bir bütün elde edilir?

  1. bu kahramanların oyuncakları, tişörtleri de satılıyor her yerde.
  2. çizgi filmlerin yayımlanmaması gerekir aslında.
  3. çocuklar bu çizgi filmleri seyrediyorlar.
  4. çocuklara yönelik eğitici programlar yayımlanmalıdır.
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir yargı yoktur?

  1. Birçok sorunun temelinde eğitimsizliğin yattığını düşünüyorum.
  2. Zorunlu eğitimin orta öğretimi de kapsaması gerekir bence.
  3. Türkiye'de okur-yazar erkek oranı kadınlardan daha fazladır.
  4. Bana göre eğitimin en önemli sorunlarından biri de maddi yetersizliktir.
 10. Kesinlikle evet. Ben de küçükken bunun gereksiz olduğunu düşünürdüm. Ama her geçen yıl yabancı dilin ne kadar önemli olduğunu anladım. Farklı insanlarla konuşabilmek, farklı kültürleri tanımak, mesleğimizde ilerleyebilmek için bu şart. Hani "Bir dil bir insan, iki dil iki insan." derler ya, çok doğru. Dil öğrenmenin önemini insan büyüyünce daha iyi anlıyor.
  Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıdır?

  1. Yabancı dil öğretimi neden önemlidir?  
  2. Yabancı dil öğretimi gerekli midir?
  3. Bir yabancı dil biliyor musunuz?  
  4. Yabancı dil öğretimi küçük yaşta mı başlamalıdır?
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sarı" sözcüğü bir addan önce gelerek o adın özelliği olarak kullanılmıştır?

  1. En sevdiğim renk sarıdır. 
  2. Sarı çorapların çok şirin.
  3. Sarıyı seç bence.  
  4. Tüm resmi sarıya boyamış.
 12. "Yaşlı kadın, küçük çocuğun elinden sıkı sıkı tutmuştu." cümlesinde, addan önce gelerek o adlar hakkında bilgi veren kaç sözcük vardır?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4.   4
 13. "İyi" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir addan önce gelerek o adın özelliği olarak kullanılmıştır?

  1. En iyisi buydu.  
  2. Bu konuda iyi yapmamışsın.
  3. Onun için "İyi çocuk." diyorlar. 
  4. İyi de ben öyle söylemedim ki...
 14.  "Bu araba sizin mi?" cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam hangi seçenekte verilmiştir?

  1. soru  
  2. işaret
  3. belirsizlik  
  4. biçim
 15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı kuvvetlendirilmiştir?

  1. tertemiz  
  2. mavimsi  
  3. güzelce 
  4. temizce
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, addan önce gelerek o adın özelliğini anlatan bir sözcük yoktur?

  1. Okulun bahçesinde kocaman bir çukur var.
  2. İçeri sessizce girin.
  3. Başarılı bir öğrenciydi o.
  4. Taze balık bulamadık.
 17. I. Şişmanlık günümüzün önemli problemlerinden biri artık.
  II. Şişman insanlar zayıflamak için bazen yanlış rejimler yapıyorlar.
  III. Bana şişman gibi geldi.
  IV. Şişman bir adam köşede bekliyor.
  "Şişman" sözcüğü yukarıdaki cümlelerin kaç tanesinde bir addan önce gelerek o adın özelliği olarak kullanılmıştır?

  1. 4
  2. 3
  3. 2
  4. 1
 18. Aşağıdakilerin hangisinde addan önce gelerek o adın özelliğini anlatan bir sözcük vardır?

  1. Yaramazlık yapmadan oynayın.
  2. Çok hızlı koşuyordu.
  3. Bu kadar sevimli bir çocuk olduğunu bilmiyordum.
  4. Mışıl mışıl uyuyordu.
 19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir adın birden çok özelliği anlatılmıştır?

  1. Sakin sakin bekliyordu.
  2. Neden siz gelmiyorsunuz?
  3. Yavrucak annesini arıyordu.
  4. Sağlıklı ve rahat bir yaşam için spor yapmalıyız.
 20. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi addan önce gelerek o adın özelliğini anlatan bir sözcüktür?

  1. Güzelce oturun.
  2. İrice bir kavun aldı.
  3. Kardeşi onu görünce çok sevindi.
  4. Ben voleybol oynamayı çok seviyorum.
Bittikten Sonra Testi Tekrar Çözebilirsiniz. Her Seferinde Soru ve Şıkların Yeri Değişmekte, Test Yenilenmektedir.