ANA SAYFA

TEST

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur?
  A) Kömür gözlerle bana bakıyordu.
  B) Kuş gibi özgürdü yıllardan sonra.
  C) Sarı saçlarımı çok beğeniyordu.
  D) Arı gibi çalışkan insanları severdi.
   SEÇ
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmamıştır?
  A) Bulutlar bugün bir hüzünle gülümsüyor.
  B) Yıldızlar gökyüzünde pırıl pırıl, içimde bir mutluluk
  C) Irmakların o neşeli şarkısı bizi kendimizden geçiriyordu.
  D) Sen bu yoldan geçerken en güzel çiçekler bile saygıyla eğilir.
   SEÇ
 3. I. Şarkılar vardır, insanın içindekini söyler.
  II. Minik yavru kuş, ben uçamam derecesine bakıyor.
  III. İçimdeki acı bitmez, sularım bitse de, der yağmur.
  IV. Mor menekşe seni özler, bekler.
  Yukarıdaki cümlelerin hangisinde konuşturma sanatına yer verilmiştir?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 4. Bir şeyi olduğundan büyük ya da küçük gösterme sanatına “abartma” denir. Yukarıdaki tanıma göre aşağıdakilerden hangisinde abartma yapılmamıştır?
  A) Bir ah çeksem dağı taşı eritir.
  B) Karıncalar kadar devler sardı ortalığı.
  C) Ölü püskürtmede yerler.
  D) Sen gittin diye çok ağladım.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı söyleyiş yoktur?
  A) Ağaca çıkan keçinin, dala bakan oğlağı olur.
  B) Ağaç yaprağıyla gürler.
  C) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
  D) Yol yürütmekle, borç ödemekle tükenir.
   SEÇ
 6. Gökler ağladı halime
  Nerde o güzel yüzlü, dediler
  İçime kar gibi hüzün yağdı o an
  Dizelerde aşağıdaki söz sanatlarının hangisi yoktur?
  A) Kişileştirme
  B) Konuşturma
  C) Abartma
  D) Benzetme
   SEÇ
 7. Deli gönül gezer gezer gelirsin
  Arı gibi her çiçekten alırsın
  Nerde bir güzel göresen orda kalırsın
  Ben senin derdinin çekemem gönül
  Yukarıdaki dizelerde “arı” ya benzetilen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) deli gönül
  B) güzel
  C) insan
  D) dert
   SEÇ
 8. Seni düşünürüm dalgalar ”sus” diyefısıldarken
  Sen benden habersiz yaşarken
  Dizilerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri kullanılmıştır?
  A) Abartma–benzetme
  B) Benzetme–konuşturma
  C) Konuşturma–abartma
  D) Kişileştirme–konuşturma
   SEÇ
 9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme sanatı yoktur?
  A) Bir hayalet gibi dünya güzeli Girdiğinden beri rüyalarıma
  B) İstemezdik çocuklar kadar neşeli olmayı Bu hüzün denizinin ortasında
  C) Akıyor yaşlar yanaklarıma Sonra ta kalbime
  D) Geldim işte mevsim gibi kapına Aç yüreğini bana
   SEÇ
 10. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
  Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
  Dizelerde aşağıdaki söz sanatlarının hangisi vardır?
  A) Benzetme–kişileştirme
  B) Abartma– konuşturma
  C) Benzetme–konuşturma
  D) Abartma–benzetme
   SEÇ
 11. Gülerken ağladık, ağlarken güldük
  Cennet gibiydi yaşadığımız yerler
  Üzüldüğümüzde sel oldu göz yaşlarımız
  Güldüğümüzde bulutlar da güldü bizimle
  Yukarıdaki şiirde aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur?
  A) Benzetme
  B) Abartma
  C) Kişileştirme
  D) Konuşturma
   SEÇ
 12. Çiçekler ağladı sen giderken,
  Rüzgâr durmadan esti,
  Bulutlar sıkıntı çekti,
  Ağaçlar boyunlarını büktü hasretten.
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dizelerde kişileştirilen varlıklardan biri değildir?
  A) Çiçekler
  B) Rüzgâr
  C) Bulutlar
  D) Ağaçlar
   SEÇ
 13. Altın kalpli insanların yaşadığı şehirlerde, hayat festival gibidir. Daha kolay olur yaşam o zaman. Her zaman güler yüzünüz. İçiniz hiç acımaz.
  Yukarıdaki parçada kaç tane benzetme vardır?
  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
   SEÇ
 14. Hayvanlar âleminde toplantı vardı. Kral aslan çok öfkeliydi. “Hepiniz susun, konuşmamız gereken ciddi sorunlarımız var.” diye bağırdı diğerlerine. Derken toplantı başladı.
  Yukarıdaki parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangileri ağırlıklı olarak kullanılmıştır?
  A) Kişileştirme–konuşturma
  B) Benzetme–abartma
  C) Kişileştirme–abartma
  D) Konuşturma–abartma
   SEÇ
 15. Uzun bir gecenin tam ortasındayım,
  Yüreğim de karanlık gece misali.
  Hayat sanki bir deniz,
  Boğuluyorum içinde.
  Dertlerim okyanuslar kadar derin
  Yukarıdaki dizelerden kaç benzetme yapılmıştır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 16. Ben sana mecburum bilemezsin,
  Adını mıh gibi aklımda tutuyorum.
  İçimi seninle ısıtıyorum.
  Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı yapılmıştır?
  A) Abartma
  B) Kişileştirme
  C) Konuşturma
  D) Benzetme
   SEÇ
 17. Akıp gidiyor hayat,
  Sonu olmayan ırmaklar gibi,
  Bu yolda taşlar var,
  Taşlar ki öfkeli ve kızgın,
  Taşlar ki hayatın tüm engelleri...
  Yukarıdaki şiirde altı çizili bölümde yapılan sanatlı söyleyiş aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A) Çiçekler küstü bize, kopardığımız için onları.
  B) Sevgi kadar önemli bir duyguyu harcamayın
  C) Dağları, taşları eritmiş Ferhat aşkı için.
  D) İnadına yaşamalısın, sıkıntıya, derde inat.
   SEÇ
 18. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde konuşturma vardır?
  A) Bebek gibiydi yüzü, öyle masum, öyle sevimli...
  B) Durun, dedi ağaç kardeş; kesmeyin beni.
  C) Yıldızlar darılmış bize, parlamıyor.
  D) Gökyüzü ağrıyor işte!
   SEÇ
 19. Dur, diye bağırdı üzerine bastığım taş. Daha ileri gitme, dedi hemen bir adım ilerdeki çiçek. Bir sincap da kızgın kızgın bakıyordu. Dinle onları, dedi ağaç; hemen dur orda, ezme çiçekleri. Yukarıdaki parçada aşağıda verilenlerden hangisinde konuşturma yapılmamıştır?
  A) Taş
  B) Çiçek
  C) Ağaç
  D) Sincap
   SEÇ
 20. Bir adımda dağın tepesinde çıkmış dedem.
  Elleriyle tutmuş gökteki yıldızları.
  Almış, atmış yıldızların ışıklarını,
  İnsanların yüzünü aydınlatmış masallarıyla.
  Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır?
  A) Kişileştirme
  B) Konuşturma
  C) Abartma
  D) Benzetme
   SEÇ