ANA SAYFA

Türemiş Sözcükler Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı bir yapım eki ile türemiştir?
  A) sazlık
  B) dizlik
  C) maskeli
  D) gözlük
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcük değildir?
  A) şekerlik
  B) kiralık
  C) kitaplık
  D) delik
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcüktür?
  A) balık
  B) dalak
  C) suluk
  D) çelik
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcük değildir?
  A) çiçekçi
  B) bekçi
  C) işçi
  D) çiftçi
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcüktür?
  A) gezici
  B) keçi
  C) koca
  D) kuyumcu
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcüktür?
  A) deli
  B) salı
  C) paslı
  D) yalı
   SEÇ
 7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
  A) çiçekçi
  B) gözlükçü
  C) simitçi
  D) demirci
   SEÇ
 8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi en fazla yapım eki almıştır?
  A) gözlükçülük
  B) kuyumculuk
  C) simitçilik
  D) denizcilik
   SEÇ
 9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) buzlu
  B) buzlar
  C) buzluk
  D) buzsuz
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerin hangisinde kitapların konulduğu yer anlamı vardır?
  A) kitaplık
  B) kitapçık
  C) kitapçılık
  D) kitaplar
   SEÇ
 11. “Ev” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde aldığı ek nedeniyle farlı bir anlam kazanmıştır?
  A) evde
  B) eve
  C) evsiz
  D) evler
   SEÇ
 12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ek nedeniyle bir meslek adı olmuştur?
  A) dişçi
  B) yazlık
  C) evli
  D) evcilik
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmıştır?
  A) okulu
  B) gemiler
  C) sinemada
  D) şarkıcı
   SEÇ
 14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmamıştır?
  A) gecelik
  B) bilgisiz
  C) sanatçı
  D) dergiler
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir?
  A) alışveriş
  B) komşu
  C) kuşlar
  D) balıkçıl
   SEÇ
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek alarak yeni bir anlam kazanmış sözcük vardır?
  A) En büyük hayalim avukat olmaktı.
  B) Gücü kuvveti yerine geldi.
  C) Kendini herkesten akıllı zannediyor.
  D) Çocuklar bahçede oynuyorlar.
   SEÇ
 17. “Çiçek bulunmayan yer.” Anlamında bir kelime yapmak için aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir?
  A) -çi
  B) -li
  C) -siz
  D) -lik
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcüktür?
  A) yalı
  B) halı
  C) çalı
  D) ballı
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcük değildir?
  A) çelik
  B) suluk
  C) yolluk
  D) doğruluk
   SEÇ
 20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ek nedeniyle diğerlerinden farklıdır?
  A) bulut
  B) bulutsuz
  C) bulutlar
  D) buluttan
   SEÇ