ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. “a, ı, ı, k, l, r, ş, t” harfleriyle aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılabilir?

   Akıntı 
   Alışkın
   Atılım  
   Arılık
 2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru olarak ayrılmıştır?

   Bo - ta - n - ik
   Ek - on - omi
   O - tu - zun - cu
   Öğ - ren - im
 3. Aşağıdaki sözcükler alfabetik sıraya göre dizildiğinde hangisi sonda yer alır?

   Gezi
   Teknik
   Oyun 
   İleri
 4. “Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.” bilmecesinin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

   Nar  
   Elma 
   Kavanoz
   Limon
 5. Ak, cevap, kara, yanıt, siyah, soru, beyaz”
  sözcükleri kendi aralarında eş anlamlılarıyla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

   Ak  
   Beyaz
   Yanıt   
   Soru
 6. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler birlikte verilmemiştir?

   Kalem - silgi 
   Yukarı - aşağı
   Eski - yeni   
   Gece - gündüz
 7. “Yüz” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde
  “İnsanların yüzüne sevgiyle bakabilmeliyiz.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

   Birden yüze kadar saymayı biliyordu.
   Elini yüzünü yıkayıp sofraya oturdu.
   Yüzmeyi öğrendiği için havalara uçuyordu.
   Bu gördüğünüz çınar, en az yüz yaşındadır.
 8. “Çoban, güneş ışıklarının beyaz duvarları aydınlattığını görünce koyunları otlatma vaktinin geldiğini düşündü.”
  Bu cümlede, aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir varlığı nitelemiştir?

   Otlatma   
   Güneş
   Koyun  
   Beyaz
 9. “Çocuklar, öğlenleri bahçede voleybol oynarlar.”
  Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

   Nerede?
   Ne zaman?
   Ne? 
   Nasıl?
 10. Aşağıdakilerden hangisi gerçek yaşamdan alınmıştır?

   Ağaçlar birlikte yaşamaktan mutluymuş.
   Ağaçlar, keçilerle anlaşmaya varmış.
   Ağaçlar rüzgârın etkisiyle iyice eğilmiş.
   Ağaçlar, kırlangıcın sözlerine öfkelenmiş.
 11. Dayımızın erkek kardeşi bizim neyimiz olur?

   Amcamız 
   Dedemiz
   Babamız 
   Dayımız
 12. Aşağıdakilerin hangisinde sebep ve sonuç birlikte verilmiştir?

   İleride daha güzel şiirler yazacağınıza inanıyorum.
   Gözyaşlarımı göstermemek için başımı çevirdim.
   Haftalardır karşımda sessiz sessiz oturuyordu.
   Babası ile ağabeyi evden çıkmak üzereydi.
 13. “Şimdi, adanın en güzel plajında güneşlenmekte olan bu beyefendi, buraya ilk vapurla gelmediğine göre ……………….”
  Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir?

   adada oturan biridir.
   yabancı bir turisttir.
   adanın değerini bilmiyordur.
   sonraki vapuru bekliyordur.
 14.  “Arslan, şanına yakıştıramıyordu kurt ve tilkiyle ava gitmeyi ………… onlara yardım olsun diye kabul etmişti birlikte avlanmayı.”
  Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

   fakat  
   çünkü
   ki  
   bile
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir koşul gerçekleşse de istenilen sonuca ulaşılamayacağı” anlamı vardır?

   Çok işi olsa da bizi ihmal etmez.
   Kırılsa da kimseye belli etmez.
   Parası yetse de gereksiz şeyler almaz.
   Gece-gündüz çalışsa da bu işi bitiremez.
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır?

   Sağlıklı olmak için spor yapmak gerekir.
   Dengeli beslenmek vücuda yararlıdır.
   Sigara, insan ömrünü kısaltır.
   Sağlık her şeyden önemlidir.
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özlem” vardır?

   Arkadaşlarla okul yıllarından söz ettik.
   Eskiden hava daha soğuk olurdu.
   Önceki evimizde geçen günleri arıyoruz.
   Uzun süre trenin gelmesini bekledik.
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme ve şaşma” söz konusudur?

   Bu kadar etkili konuşacağını sanmıyordum.
   Ona da böyle ince davranmak yakışırdı.
   Bu bahar çiçekler daha güzel kokuyor.
   Konuğumuz temiz ve şık giyimli bir gençti.
 19. 1. alıp
  2.  çekmeceye
  3.  gittim
  4.  koydum
  5.  mektubu
  6.  odama
  7.  ve
  Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

   5 - 1 - 6 - 3 - 7 - 2 - 4
   7 - 1 - 6 - 4 - 2 - 5 - 3
   2 - 6 - 1 - 5 - 3 - 7 - 4
   6 - 5 - 2 - 3 - 7 - 1 - 4
 20. “Çiçek” kelimesine, aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse “çiçek satan” anlamını kazanır?

   - lik 
   – li  
   - çi  
   - siz