ANA SAYFA

Türemiş Sözcükler Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) çiçekçi
  B) simitçi
  C) acı
  D) börekçi
   SEÇ
 2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır?
  A) İzmirli
  B) Aşçı
  C) Açlık
  D) Davullar
   SEÇ
 3. “ Öğren” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse, anlamlı bir sözcük oluşur?
  A) . lik
  B) . cı
  C) . sız
  D) . lı
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek ile yeni bir sözcük olmamıştır?
  A) yağmurluk
  B) kirli
  C) şekersiz
  D) ağaçta
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sözcük türeten ek almamıştır?
  A) kalemlikten
  B) gözlükçü
  C) camcılık
  D) işsizlik
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna . cı eki getirilerek meslek adı oluşturulur?
  A) kitap
  B) öğretmen
  C) bakkal
  D) balık
   SEÇ
 7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) canlı
  B) bulutlu
  C) şeftali
  D) bilgili
   SEÇ
 8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Çiçek
  B) Çiçekçi
  C) Çiçeklik
  D) Çiçekçilik
   SEÇ
 9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Silgi
  B) Bilgi
  C) Sevgi
  D) Dergi
   SEÇ
 10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
  A) Evcil
  B) Evcilik
  C) Evli
  D) Evcik
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerin hangisinde “. cı” eki eklendiğinde sözcük, kökündeki varlığı satan kişi anlamı kazanır?
  A) öğren
  B) çiçek
  C) aş
  D) iz
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmamıştır?
  A) tüpçü
  B) yazlık
  C) tuzluk
  D) kalemi
   SEÇ
 13. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yapım eki yoktur?
  A) Gözlükçü
  B) Vatandaşlık
  C) Evleri
  D) Pazarcılar
   SEÇ
 14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?
  A) Kitaplık
  B) Defter
  C) Gazeteci
  D) Silgi
   SEÇ
 15. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır?
  A) Kitaplar
  B) Kusursuz
  C) Okuldan
  D) Demirciler
   SEÇ
 16. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde birden çok yapım eki vardır?
  A) Algıladı
  B) Pazarlıkçı
  C) Yolcular
  D) Durak
   SEÇ
 17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
  A) dostluk
  B) yabancılık
  C) inatçı
  D) sokaklar
   SEÇ
 18. Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?
  A) Yazlığımız
  B) Terlikçi
  C) Arabalardan
  D) Bilginlik
   SEÇ
 19. ‘Sabah yazlıktan yeni dönmüştük’’ Cümlesinde hangi kelime hem yapım eki hem de çekim eki almıştır ?
  A) Yazlıktan
  B) Sabah
  C) Yeni
  D) Dönmüştük
   SEÇ
 20. Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
  A) Kalemlerimden birini sen al.
  B) Tahtayı nöbetçi sildi.
  C) Öğrenciler ödevlerini getirdiler.
  D) Sınıfımızda kitaplık bulunuyor
   SEÇ