6. Sınıf Biz ve Değerlerimiz Ünite Değerlendirme Test

13 Eylül 2023 0 By testimiz.com

6. Sınıf Biz ve Değerlerimiz

Test Çöz

 

Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış verilmiştir?
“İnsanlar her gün yeni bilgiler öğrenirler. Kimi bilgiler okula gitmeden günlük yaşamda kendiliğinden öğrenilir. Bu bilgileri gözlem yoluyla öğreniriz.” Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez?
“Meydana gelen ya da ortaya çıkan hâl, iş veya duruma OLAY denir. Yaşadığımız olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. Çevremizde meydana gelen bir olay, yaşamın birçok alanını içine alan etkilerde bulunabilmektedir.”  Bu duruma ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi kişiden kişiye değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgidir?
Görüşle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
“Deney ve araştırmalarla değilde sadece gözlemle elde ettiğimiz bilgilere “görüş” diyoruz.” Aşağıdakilerden hangisi “görüşe” örnek olabilir?
Doğruluğu kişiden kişiye değişme­yen ve herkes tarafından kabul edilen, varlığı de­neyler ve bilimsel verilerle kanıtlanabilen bilgilere ne denir?
Aşağıdakilerden hangisi bir olgu ifadesi değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi olgudur?
İnsanların kişisel fikirlerini yansı­tan ve doğruluğu kişiden kişiye değişen bilgilere ne denir?
Aşağıdakilerden hangisi görüştür?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi görüş değildir?
Aşağıdakilerden hangisi “Tümevarım” kavramını açıklar?
“Dünyayı tanıtarak, birçok ülkeden oluştuğunu ve bu ülkelerin ayrı özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirsiniz.” Şeklindeki bir ifade aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
“Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
“Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifadeler­dir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?
Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Belirli bir küme ya da sınıfın sınırlı bir parçasından edinilen yaşantılara dayanarak çün tümü üzerinde ileri sürülen yargıya ne denir?
-Olayların ilk bakışta gördüğümüz nedenleri ve sonuçları vardır. Ancak olaylar yakından incelendiğinde, bir çok sebep ve sonuçla karşılaşılır. AncakBu durum, olayların çok boyutluluğunu gösterir. Buna göre olaylar hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?