6.Sınıf Bizi Biz Yapanlar Test Soruları

10 Eylül 2022 0 By testimiz.com

6.Sınıf Bizi Biz Yapanlar

 

6.Sınıf Bizi Biz Yapanlar

TEBRİKLER.

6.Sınıf Bizi Biz Yapanlar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Folklorumuzla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Oyunlarda kullanılan giysilerde doğanın etkilerini ve güzelliklerini görmek mümkündür.
B
Zengin bir kültüre sahip ülkemizin hemen her yöresinde aynı halk oyunları oynanıyor.
C
Oyunlar, konularını doğadan, toplumsal olaylardan ve günlük yaşamdan alır.
D
Halk oyunları milletimizin duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen kültürel değerlerimizden birisidir.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kıyafetlerimiz de yöreler arasında farklılık gösterir.
B
Düğünler, bayramlar ve özel günlerde yöresel kıyafetler giyilir.
C
Denize yakın yerlerde kıyafetler açık renklidir.
D
Kıyafetler iklimlerden etkilenmez.
Soru 3
Kültürel özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Giyim tarzı, mimari, yemek çeşitleri kültürün parçalarıdır.
B
Kültürel özellikler hiçbir zaman değişmezler.
C
Bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
D
Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir.
Soru 4
Elazığ yöresinde oynanan,  Her iki elde mumlu bir tabakla yürütülen zarif bir gösteridir.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan halk oyunudur?
A
Hora
B
Horon
C
Halay
D
Çayda çıra
Soru 5
Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi hangi yolla olur?
A
Edebiyat
B
Bilim
C
Gelenek
D
Dil
Soru 6
Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
A
Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur.
B
Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür.
C
Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
D
Din, dil, tarih her milletin ortak millî kültürün unsurlarındandır.
6 numaralı soru için açıklama 
Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi dil yoluyla olur. Böylece millet hayatndaki devamlılık dil sayesinde sağlanmış olur. Kültürün bazı unsurları varlığını ve devamlılığını dile borçludur. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerler, örf ve âdetler, gelenek ve görenekler dil vasıtası ile nesilden nesile aktarılır. Bu yüzden Türkçemizin korunması ve geliştrilmesi, kültürün yaşaması için önemlidir.
Soru 7

“Toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak fertler için olduğu kadar milletler için de önemlidir. Yeni nesillerde millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol oynar”

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?
A
Gelenk ve görenekler
B
Kültür
C
Tarih
D
Örf ve adetler
Soru 8
Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu ögelerin bir araya gelmesi neyi oluşturur?
A
İletişimi
B
Toplumu
C
Kültürü
D
Sanatı
8 numaralı soru için açıklama 
Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu ögelerin bir araya gelmesi kültürü oluşturur. Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür. Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur. Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar. Din, dil, tarih millî kültürün unsurlarındandır.
Soru 9
Doğdukları yerin özelliklerini taşırlar.  Halkın kültürünü anlatır, yaşayışını aktarır. Sevinçler, üzüntüler, istekler müziğe dönüşür. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır ve halka mal olur.” Yukarıda anlatılan kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Masallar
B
Türküler
C
Fıkralar
D
Müzik aletleri
Soru 10
Ele ele tutuşarak kemençe eşliğinde oynanır. Baştan ayağa dalgalanma figürleri ile fırtınalı Karadeniz’in zorlu yaşamını yansıtır.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan halk oyunudur?
A
Çayda çıra
B
Horon
C
Hora
D
Halay
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

İndir

       6.Sınıf Bizi Biz Yapanlar Test Hakkında:

Bizi Biz Yapanlar uzaktan eğitim testini çözmek için Başla‘ya tıklayınız. Böylelikle test sorularını ve seçeneklerini görebilirsiniz. Bizi Biz Yapanlar testi tekrar tekrar çözmek üzere düzenlenmiştir. Yani kalıcı öğrenmek için tekrar önemlidir. Her tekrarda Bizi Biz Yapanlar testinde soru ve cevapların yeri değişecektir. Böylelikle ezber yapmadan öğrenme ağlanmaktadır.

      Bizi Biz Yapanlar Konu Testinin Hazırlanışı:

Bizi Biz Yapanlar konu testi özellikle sanal etkileşimli bir çalışmadır. Diğer bir deyişle online test çözme çalışmasıdır. Üstelik Bizi Biz Yapanlar testi içerik geliştirme uzmanları tarafından özenle oluşturulmuştur. Aynı zamanda Bizi Biz Yapanlar testi MEB eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Çünkü Bizi Biz Yapanlar testi hazırlanırken program hedefleri dikkate alınmıştır. Bizi Biz Yapanlar kazanım testinde özellikle ders kitaplarında yer alan içerikler kullanılmıştır. Çünkü Bizi Biz Yapanlar çalışma testi öğrenme hedeflidir. Bununla birlikte Bizi Biz Yapanlar testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Böylelikle sınıf içi uygulamalar Bizi Biz Yapanlar testinin başarısını artıracaktır. Online Bizi Biz Yapanlar testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Bizimle görüş ve önerilerinizi paylaşınız.

testimiz.com

      Kazanım Testinin Yapısal Özellikleri:

Testlerimiz sürekli güncellenmekte ya da yenilenmektedir. İnteraktif Bizi Biz Yapanlar test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Ancak sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekli olabilir. Ancak Bizi Biz Yapanlar konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3. Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü seçenek sayısı Bizi Biz Yapanlar kazanım testinin zorluk seviyesini belirler. Bizi Biz Yapanlar çalışma testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Ancak Bizi Biz Yapanlar etkileşim testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman tercihinizi değiştirebilirsiniz. Uzaktan eğitim Bizi Biz Yapanlar testini özellikle tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Bizi Biz Yapanlar testini yenilediğinizde soru ve cevapların yerleri değişmektedir. Her seferinde Böylece her tekrarda aynı konuda başka bir test çözeceksiniz. Ancak bazı bağlantılı testlerde bu özellik yoktur.

testimiz.com

      Bizi Biz Yapanlar Testi Genel Özellikleri:

Bizi Biz Yapanlar konu testi özellikle bireysel öğrenmeye katkı sağlamak için hazırlanmıştır. İnteraktif Bizi Biz Yapanlar testi genellikle çevrimiçi çözülür. Çünkü Bizi Biz Yapanlar çalışma testi sanal etkileşimli bir çalışmadır. Ancak Bizi Biz Yapanlar konu testini yazarak çözmek isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Etkileşimli Bizi Biz Yapanlar test çalışması özellikle çevrecidir. Çünkü Bizi Biz Yapanlar kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak yazdırılan çalışmalarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylece Bizi Biz Yapanlar testini çözerken atık oluşmaz.

testimiz.com.tr

      Telif Hakkı:

Bizi Biz Yapanlar etkileşim testi ilk olarak genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. Ancak Bizi Biz Yapanlar testini sanal ortamda ücretsiz çözebilirsiniz. Özellikle Bizi Biz Yapanlar konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Bizi Biz Yapanlar kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Bizi Biz Yapanlar testinin kullanımı özel izne tabidir.