6.Sınıf Cümlede Anlam Test

9 Mayıs 2023 0 By testimiz.com

6.Sınıf Cümlede Anlam Test

Test Çöz

Sevgi kelimesinde hayat veren bir sır var Sevgisiz olan her şeyde mutlaka bir kusur var Şairin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bıkmak” anlamı vardır?
I. Kişisel çıkar, her dili konuşur, her kılığa girer.

II. İnsanlar çıkar sağlayamadıkları için cimri­den nefret ederler.

III. Çıkar sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayak altına alırsan yükseltir.

IV. Çıkar, gözü en tatlı şekilde kör eden bir araçtır.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi bir tanım cümlesidir?

I. kesin sonuçlara

II. denemede yazar

III. değildir

IV. varmak zorunda

Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarının an­lamlı ve kurallı bir cümle oluşturabilmesi için nasıl sıralanması gerekir?

“Yutmadan evvel çiğnemek ne ise, konuşmadan evvel düşünüp taşınmak da odur.” Sözü ile asıl anlatılmak istenen nedir?
Gerçek dost, düşebileceği yerde dostunu kolla­yandır; her işinde ona baş sallayan değil…

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümley­le aynı doğrultudadır?

I.Üzümünü ye bağını sorma.

II. Kurdun merhameti kuzuyu ağızda taşımaktır.

III.Her şeye heves eden, sinek gibi balda kalır.

IV. Buldun bir börek, sahibi nene gerek.

V. Soğan yiyen ağzının kokusundan belli olur.

Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştır­ma söz konusu değildir?
Havada bir dost eli okşuyor derimizi,

Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi

İçimize çevirip nemli gözlerimizi,

Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.

Dörtlüğün kaçıncı mısrasında kişileştirme vardır?

(I) Bence okuduğum kitap çok güzeldi. (II) insa­nın “Ah, evet, bunu ben de düşünmüştüm.” diye­bileceği ifadeler var. (III) Bu kitap Ali Çolak’ın Günlük Güneşlik Şarkılar’ı. (IV) Herkesin beğe­nerek okuyabileceği cinsten bir kitap yani.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde göreceli bir ifade yoktur?