6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Ünite Peygamber Ve İlahi Kitap İnancı Test Çöz

13 Ekim 2021 2 By testimiz.com

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Ünite Peygamber Ve İlahi Kitap İnancı

 

6.Sınıf 1.Ünite Peygamber Ve İlahi Kitap İnancı

TEBRİKLER.

6.Sınıf 1.Ünite Peygamber Ve İlahi Kitap İnancı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Peygamberlik görevi, Yüce Allah tarafından verilmiş zor ve sorumluluk isteyen bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek olan peygamberlerin insanları ikna etmeleri için akıllı ve zeki olmaları gerekir. Aşağıdaki terimlerden hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları anlamına gelir?
A
İsmet
B
Fetanet
C
Emanet
D
Tebliğ
Soru 2
Kur’an-ı Kerim’de gönderilen peygamberlerden kaç tanesinin ismi bildirilmiştir?
A
25
B
44
C
33
D
64
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahî bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır?
A
Tebliğ
B
Nebi
C
Vaha
D
Vahiy
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin güvenilir olduğu anlamına gelen bir terimdir?
A
Emanet
B
Sıdk
C
Fetanet
D
İsmet
Soru 5
Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek için Allah’ın (c.c.) izni ve yardımıyla yaptıkları olağanüstü olaylara ne ad verilir?
A
Mucize
B
Vecize
C
Seciye
D
İrade
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya (a.s.) gönderilen ilahî kitabın adıdır?
A
Zebur
B
İncil
C
Tevrat
D
Kur’an-I Kerim
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi insanların dünya ve ahret mutluluğunu sağlamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen, inanç, ibadet, ahlak gibi konuları içeren vahyin bütünüdür?
A
Ayet
B
Cüz
C
Sure
D
Kitap
Soru 8
Peygamberimize -Muhammedü'l-Emin- isminin verilmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?
A
Güvenilir olması
B
Sözünde durması
C
Çalışkan olması
D
Doğru sözlü olması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kelime olarak haber verme ve terim olarak peygamberlik, nebilik, elçilik, risalet anlamlarına gelir?
A
Diyanet
B
itaat
C
Nübüvvet
D
Zülkarneyn
Soru 10
Aşağıdaki terimlerden hangisi yüce Allah’ın, peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan koruması demektir?
A
Sıdk
B
Tebliğ
C
Emanet
D
İsmet
Soru 11
Aşağıdaki terimlerden hangisi peygamberlerin doğru sözlü olduğu anlamına gelen bir terimdir?
A
Tebliğ
B
Sıdk
C
İsmet
D
Emanet
Soru 12
Kur’an-ı Kerim; Yüce Allah’ın gönderdiği ilahî kitapların sonuncusudur. Hangi peygambere Arapça olarak indirilmiştir?
A
İsa’ya (a.s.)
B
Musa’ya (a.s.)
C
Davud’a (a.s.)
D
Hz. Muhammed’e (s.a.v.)
Soru 13
Yüce Allah, peygamberleri insanlara örnek olmaları için göndermiştir. Her peygamberin bütün kişiliğiyle örnek bir şahsiyet olmasının yanı sıra Kur’an-ı Kerim’de öne çıkartılan üstün bir özelliği vardır. Aşağıdakilerden hangisi sabrı ile tanınmış bir peygamberdir?
A
Hz. Eyüp (a.s.)
B
Adem (a.s.)
C
İbrahim'dan (a.s.)
D
Yusuf (a.s.)
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi eksiksiz olarak insanlara duyurmasıdır?
A
Emanet
B
Tebliğ
C
Sıdk
D
İsmet
Soru 15
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Zebur - Hz. İbrahim (a.s.)
B
Kur’an-I Kerim - Hz. Muhammed (s.a.v.)
C
Tevrat - Musa (a.s.)
D
İncil - İsa (a.s.)
Soru 16
Peygamberler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Allah’ın (c.c.) insanlar için seçtiği kulları ve elçileridir.
B
Peygamberler, her türlü kötü davranıştan da uzak dururlar.
C
Peygamberler, insanlar için en güzel örnektir.
D
Allah (c.c.) peygamberlerin insanlar tarafından seçilmesini ister.
Soru 17
Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olmadan önce de sonra da insanlara yalan söylememiştir. Bu özelliği aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
A
Ticaretle uğraşmasında.
B
Allah’ın emirlerini tebliğ etmesinde.
C
İnsanların ondan çekinmesinde.
D
Dinin hızla yayılmasında.
Soru 18
Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden biri de tebliğdir. Aşağıda verilenlerden hangisi tebliğ anlamına gelmektedir?
A
Günah İşlemekten Korunmuş Olmak
B
Doğru Sözlü Olmak
C
Akıllı ve Zeki Olmak
D
Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yüce Allah’ın Hz. Davud’a (a.s.) gönderdiği kitabın adıdır?
A
Kur’an-I Kerim
B
İncil
C
Zebur
D
Tevrat
Soru 20
Kur’an-ı Kerim’de “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.” Buyrularak aşağıdakilerden hangisinin gönderildiği belirtilmiştir?
A
Melek
B
Vahi
C
Haberci
D
Peygamber
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıdakilerden hangisi kelime olarak haber verme ve terim olarak peygamberlik, nebilik, elçilik, risalet anlamlarına gelir?
Kur’an-ı Kerim’de “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.” Buyrularak aşağıdakilerden hangisinin gönderildiği belirtilmiştir?
Kur’an-ı Kerim’de gönderilen peygamberlerden kaç tanesinin ismi bildirilmiştir?
Peygamberler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Aşağıdaki terimlerden hangisi peygamberlerin doğru sözlü olduğu anlamına gelen bir terimdir?
Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olmadan önce de sonra da insanlara yalan söylememiştir. Bu özelliği aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin güvenilir olduğu anlamına gelen bir terimdir?
Peygamberimize -Muhammedü’l-Emin- isminin verilmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?
Peygamberlik görevi, Yüce Allah tarafından verilmiş zor ve sorumluluk isteyen bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek olan peygamberlerin insanları ikna etmeleri için akıllı ve zeki olmaları gerekir. Aşağıdaki terimlerden hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları anlamına gelir?
Aşağıdaki terimlerden hangisi yüce Allah’ın, peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan koruması demektir?
Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden biri de tebliğdir. Aşağıda verilenlerden hangisi tebliğ anlamına gelmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi eksiksiz olarak insanlara duyurmasıdır?
Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek için Allah’ın (c.c.) izni ve yardımıyla yaptıkları olağanüstü olaylara ne ad verilir?
Yüce Allah, peygamberleri insanlara örnek olmaları için göndermiştir. Her peygamberin bütün kişiliğiyle örnek bir şahsiyet olmasının yanı sıra Kur’an-ı Kerim’de öne çıkartılan üstün bir özelliği vardır. Aşağıdakilerden hangisi sabrı ile tanınmış bir peygamberdir?
Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahî bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır?
Aşağıdakilerden hangisi insanların dünya ve ahret mutluluğunu sağlamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen, inanç, ibadet, ahlak gibi konuları içeren vahyin bütünüdür?
Aşağıdakilerden hangisi yüce Allah’ın Hz. Davud’a (a.s.) gönderdiği kitabın adıdır?
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya (a.s.) gönderilen ilahî kitabın adıdır?
Kur’an-ı Kerim; Yüce Allah’ın gönderdiği ilahî kitapların sonuncusudur. Hangi peygambere Arapça olarak indirilmiştir?
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?