6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Ünite Zararlı Alışkanlıklar Test Çöz

4 Aralık 2021 2 By testimiz.com

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Ünite Zararlı Alışkanlıklar

 

6.Sınıf 3. Ünite Zararlı Alışkanlıklar Testi

TEBRİKLER.

6.Sınıf 3. Ünite Zararlı Alışkanlıklar Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
-Her sarhoş edici haramdır. Çok içildiği zaman sarhoş eden şeyin azı da haramdır.- hadisinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?      
A
Çoğu haram olanın azı da haramdır.
B
Sarhoş eden her içecek haramdır.
C
Dinimizde haram olan şeyler açıkça belirtilmiştir.
D
Bir şeyin haram olması için Kur’an’da geçmesi şarttır.
Soru 2
Kumar oynamak hem kişinin kendisini hem de sorumlu olduğu insanları maddi ve manevi zarara uğratmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın bireysel zararlarından birisi değildir?      
A
Sosyal ilişkileri zedeler.
B
Ruh ve beden sağlığını bozar.
C
Sağlıklı karar almayı engeller.
D
Maddi zarara uğratır.
Soru 3
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Bağımlılık, bir varlığa ya da nesneye karşı duyulan bağlılığın tutku ve tutsaklık durumuna gelmesidir.
B
İnsanı sahip olduğu haklardan mahrum bırakan, haklarının kullanımını engelleyen ve haksız kazanç elde edilen her türlü davranış kul hakkı kapsamındadır.
C
Dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şeylere helal denir.
D
Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar mübahdır.
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi zararlı alışkanlıkların başlamasına yol açabilir?    
A
Arkadaş seçimine dikkat etmek.
B
Anne babanın öğüdünü dinlemek.
C
Gerektiğinde hayır diyememek.
D
Kötü alışkanlıkların zararını bilmek.
Soru 5
Dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şeylere ne ad verilir?        
A
Sevap
B
Haram
C
Helal
D
Mekruh
Soru 6
Bağlılığın tutku ve tutsaklık durumuna gelmesi ve bu durumdaki bireyde stres ve kaygı seviyesi yüksek olduğundan, akıl ve iradenin sağlıklı bir şekilde kullanılmasını engelleyen aşağıdakilerden hangisidir?      
A
Stres
B
Esaret
C
Bağımlılık
D
Üzüntü
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi insanın iyi ile kötü arasında tercih yapmasını sağlama yetisidir?      
A
İnanç
B
Gizlem
C
İstek
D
İrade
Soru 8
Alkollü içecekler ve uyuşturucu maddeler beyin ve merkezi sinir sistemini olumsuz yönde etkilemesi sonucu aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşırız?      
A
Daha çok ibadet etmeye yönlendirir.
B
Daha hızlı hareket etmemizi sağlar.
C
Aklımızı kullanmayı engeller ve irademizi sınırlandırır.
D
Çevremizdekilerle daha iyi iletişim kurabiliriz.
Soru 9
İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?      
A
İnançlı ve ahlaklı olmak.
B
Konuşmak ve iletişim kurmak.
C
Eğitilebilmek ve öğrenmek.
D
Akıl ve irade sahibi olmak.
Soru 10
İslam dininde alkollü içki içmek, uyuşturucu kullanmak, sigara içmek ve kumar oynamak gibi alışkanlık gibi davranışlar nasıl adlandırılmaz?  
A
Günah
B
Mekruh
C
Sevap
D
Haram
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu madde kullanımının toplumsal zararlarından birisi değildir?      
A
Devlet ekonomisine zarar verir.
B
İradeyi zayıflatır.
C
Sağlık harcamalarını arttırır.
D
Aile huzurunu bozar.
Soru 12
Bir emeğe dayanmayan ve şans faktörünü barındıran çeşitli oyunları içeren, haksız kazanç sağlayan haram kılınmış faaliyetlere ne ad verilir?      
A
Faiz
B
Fal
C
İçki
D
Kumar
Soru 13
Akıl ve iradenin sağlıklı kullanılamaması durumunda kişide aşağıdakilerden hangisin görülmez?      
A
Yaratılış amacına uygun hareket edemez.
B
Çevresindeki varlıklarla iyi ilişkiler kurar.
C
Akılcı ve mantıklı hareket edemez.
D
İnanç ve ibadet şartlarını yerine getiremez.
Soru 14
Mâide suresi, 90. Ayet:- Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar(putlar), fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.- buyrulmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?    
A
İçki ve kumar dinimizde yasaktır.
B
Falcılık, kumar gibi işler emeksiz para kazanma yollarıdır.
C
Şeytan, insanın kötü alışkanlık edinmesini istemektedir.
D
Fal bakmak, fala inanmak günahtır.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi insanın iyi ile kötüyü ayırt etmesini sağlar?      
A
Ahlak
B
Din
C
Eğitim
D
Akıl
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışa verilen addır?      
A
Haram
B
Helal
C
Günah
D
Mekruh
Soru 17
Akıl, can, mal, nesil ve din korunması gereken değerlerdendir. İslam dininde bu değerlere zarar veren her türlü davranış yasaklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan birisi değildir?      
A
Kumar oynamak
B
Oyun oynamak
C
İçki içmek
D
Fala bakmak
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu madde kullanımının bireysel zararlarından birisi değildir?      
A
Bağımlılığa yol açar.
B
Akıl yetisini kullanmayı engeller.
C
Ruh ve beden sağlığını bozar.
D
Toplumda suç oranları artar.
Soru 19
Haram kadar kesin ve bağlayıcı delillere dayanmayan, yapılması dinen hoş görülmeyen şeylere ne ad verilir?      
A
Mekruh
B
Helal
C
Günah
D
Haram
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi zararlı alışkanlıklara başlamaya neden olmaz?    
A
Zararlı alışkanlıkları merak etme.
B
Zararlı alışkanlığı olanlara özenme.
C
Kullanıcıya verdiği zararı araştırma.
D
Kişinin kendisini ispat etme arzusu.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

İslam dininde alkollü içki içmek, uyuşturucu kullanmak, sigara içmek ve kumar oynamak gibi alışkanlık gibi davranışlar nasıl adlandırılmaz?
İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi insanın iyi ile kötüyü ayırt etmesini sağlar?
Aşağıdakilerden hangisi insanın iyi ile kötü arasında tercih yapmasını sağlama yetisidir?
Akıl ve iradenin sağlıklı kullanılamaması durumunda kişide aşağıdakilerden hangisin görülmez?
Akıl, can, mal, nesil ve din korunması gereken değerlerdendir. İslam dininde bu değerlere zarar veren her türlü davranış yasaklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan birisi değildir?
Alkollü içecekler ve uyuşturucu maddeler beyin ve merkezi sinir sistemini olumsuz yönde etkilemesi sonucu aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşırız?
Bağlılığın tutku ve tutsaklık durumuna gelmesi ve bu durumdaki bireyde stres ve kaygı seviyesi yüksek olduğundan, akıl ve iradenin sağlıklı bir şekilde kullanılmasını engelleyen aşağıdakilerden hangisidir?
-Her sarhoş edici haramdır. Çok içildiği zaman sarhoş eden şeyin azı da haramdır.- hadisinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
Mâide suresi, 90. Ayet:- Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar(putlar), fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.- buyrulmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Aşağıda verilenlerden hangisi zararlı alışkanlıkların başlamasına yol açabilir? 
Aşağıda verilenlerden hangisi zararlı alışkanlıklara başlamaya neden olmaz? 
Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu madde kullanımının bireysel zararlarından birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu madde kullanımının toplumsal zararlarından birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışa verilen addır?
Dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen şeylere ne ad verilir?
Haram kadar kesin ve bağlayıcı delillere dayanmayan, yapılması dinen hoş görülmeyen şeylere ne ad verilir?    
Bir emeğe dayanmayan ve şans faktörünü barındıran çeşitli oyunları içeren, haksız kazanç sağlayan haram kılınmış faaliyetlere ne ad verilir?
Kumar oynamak hem kişinin kendisini hem de sorumlu olduğu insanları maddi ve manevi zarara uğratmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın bireysel zararlarından birisi değildir?
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?