6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Ünite Hz. Muhammed’in Hayatı Test Çöz

3 Ağustos 20200Yazar:testimiz.com

 

6.Sınıf 4.Ünite Hz Muhammedin Hayatı Testi

TEBRİKLER.

6.Sınıf 4.Ünite Hz Muhammedin Hayatı Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Arap Yarımadası’nda bütün bu olumsuzlukların yaşandığı İslamiyet’ten önceki döneme ne ad verilir?     
A
Cahiliye dönemi
B
Azgınlık dönemi
C
Aydınlanma dönemi
D
Bilgisizlik dönemi
Soru 2
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) görevi Allah’ın (c.c.) mesajını insanlara ulastırmaktı. Yüce Allah, Hz. Peygambere ilk emrini ne zaman göndermiştir?     
A
610 yılında Ramazan ayında
B
610 yılında Şaban ayında
C
571 yılında Rebiülevvel ayında
D
632 yılında Recep ayında
Soru 3
Mekke’deki ilk Müslümanların müşriklerin baskısı sonucu Habeşistan’a göç etmelerinin temel nedeni hangisidir?     
A
Habeşistan’dakilerin kutsal dine inanmaları.
B
O zamanlar Habeşistan’da otoriter bir düzenin olmaması.
C
Habeşistan kralının hiç kimseye zulüm yaptırmaması.
D
Habeşistan’dakilerin daha önceden Müslüman olmaları.
Soru 4
Hz. Peygamber, Mescid-i Aksa’dan Allah’ın (c.c.) huzuruna yükseltilmiştir. Bu yükselişe ne ad verilir?   
A
Miraç
B
İsra
C
Hicret
D
Hac
Soru 5
Peygamberlerin Allah’ın (c.c.) kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesine ne denir?     
A
Semi
B
Tevhid
C
Vahiy
D
Tebliğ
Soru 6
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kendisine vahiy geldiğini ilk kez kime bildirmiştir?     
A
Esi Hz. Hatice’ye (r.a.)
B
Amcası Ebu Talip’e (r.a.)
C
Zamanın bilginlerinden Varaka b. Nevfel’e
D
Ebu Bekir’e (r.a.)
Soru 7
Hz. Muhammed (s.a.v.) vahiy meleği Cebrail (a.s.) tarafından getirilen Allahın ilk emri hangisidir?   
A
Anlat
B
Konuş
C
Yaz
D
Oku
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından kendisine vahiylerden oluşan bir kitap gönderilmiş olan peygamberlere verilen addır?     
A
Nebi
B
Resul
C
Elçi
D
Halife
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberlerin gönderilme nedenlerinden birisi değildir?       
A
Uyarmak
B
Öğüt vermek
C
Müjdelemek
D
Mazeret bırakmamak
Soru 10
Hz. Muhammed (s.a.v.) doğup büyüdüğü Mekke ve çevresinde dürüstlüğü, güvenilirliği ve güzel ahlakıyla tanınırdı. Bu nedenle ona hangi ad verilmişti?     
A
Habibullah
B
Esma-i Nebî
C
İmamü’l Muttakin
D
Muhammedu’l Emin
Soru 11
Hicretin ardından Müslümanlar için Medine’de aşağıdaki gelişmelerden hangisi görülmemiştir?     
A
Medineli müşrikler Mekke’ye göç ederek Müslümanlara baskı yapmaya başladı.
B
İslam dininin yayılması hız kazandı.
C
Mekke dönemi sona erdi ve Medine dönemi başladı.
D
Müslümanlar baskı ve zorlamalardan kurtuldu.
Soru 12
Hz. Muhammed (s.a.v.), otuzlu yaslarından itibaren toplumun içinde bulunduğu olumsuzluklardan uzaklaşarak yalnız kalmak için sık sık nereye giderdi?     
A
Bedir Dağı’na
B
Hıra Mağarası’na
C
Kabe’ye
D
Medine yollarına
Soru 13
Hz. Peygamber, evinde bir ziyafet düzenleyerek yakın akrabalarını bir araya getirdi. Yemekten sonra onları İslam’a davet etti. Aşağıdakilerden hangisi bu davete karşı çıkmıştır?     
A
Osman
B
Ebu Talip
C
Ebu Bekir
D
Ebu Leheb
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisinin İslamiyet’i kabul etmesiyle Müslümanlar, ilk kez Kâbe’de halka açık bir şekilde namaz kılmaya başlamışlardır?     
A
Hz. Ömer’in (r.a.)
B
Ebu Bekir (r.a.)
C
Ebu Talip (r.a.)
D
Hamza (r.a.)
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan birisi değildir?   
A
Hatice (r.a.)
B
Ali (r.a.)
C
Zeyd b. Harise (r.a.)
D
Hz. Ebu Talip (r.a.)
Soru 16
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yasadığı toplumda ahlaki güzellikler kaybolmuş, yerini pek çok olumsuz davranış almıştı. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?     
A
Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmezdi.
B
Toplumsal hayatta eşitlik, adalet, merhamet, şefkat, dürüstlük, hoşgörü gibi temel insani değerler gözetilirdi.
C
İçki, kumar, fal, büyü, hırsızlık gibi kötü tutum ve davranışlar yaygındı.
D
Kendi elleriyle yaptıkları ve kendilerine fayda ya da zarar veremeyen putları Allah (c.c.) ile aralarında aracı olarak görürlerdi.
Soru 17
Veda Hutbesi’nde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?
A
Adalet ve eşitlik
B
Kadın hakları
C
Şehir yapılanması
D
Can ve mal güvenliği
Soru 18
Mekkeli müşrikler, inananların bir kısmının Habeşistan’a sığınması üzerine Mekke’de kalan Müslümanlar üzerinde nasıl baskı uygulamaya başladılar?     
A
Hakaret ettiler
B
Protesto ettiler.
C
Hapse attılar
D
Boykot ettiler.
Soru 19
Mescid-i Nebi’nin bitişiğine hem kimsesiz ve yoksul Müslümanların kalması hem de eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılan bölüme ne ad verilmiştir?     
A
Kubbe
B
Mektep
C
Suffe
D
Hutbe
Soru 20
Medine ve çevresinde yasayan kabileler, Yahudiler ve Müslümanlar arasında Medine Sözleşmesi adı verilen bir antlaşma yapılmasının amacı hangisidir?     
A
Başka dinden olanların Müslüman olmalarını sağlamak.
B
Gayri Müslimleri Medine’den uzaklaştırmak.
C
Toplumsal barış ve bütünleşmeyi sağlamak.
D
Müslümanların güvenliğini sağlamak.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberlerin gönderilme nedenlerinden birisi değildir?
Hz. Muhammed (s.a.v.) doğup büyüdüğü Mekke ve çevresinde dürüstlüğü, güvenilirliği ve güzel ahlakıyla tanınırdı. Bu nedenle ona hangi ad verilmişti?
Arap Yarımadası’nda bütün bu olumsuzlukların yaşandığı İslamiyet’ten önceki döneme ne ad verilir?
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yasadığı toplumda ahlaki güzellikler kaybolmuş, yerini pek çok olumsuz davranış almıştı. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
Hz. Muhammed (s.a.v.), otuzlu yaslarından itibaren toplumun içinde bulunduğu olumsuzluklardan uzaklaşarak yalnız kalmak için sık sık nereye giderdi?
Hz. Muhammed (s.a.v.) vahiy meleği Cebrail (a.s.) tarafından getirilen Allah’ın ilk emri hangisidir?
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) görevi Allah’ın (c.c.) mesajını insanlara ulastırmaktı. Yüce Allah, Hz. Peygambere ilk emrini ne zaman göndermiştir?
Peygamberlerin Allah’ın (c.c.) kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesine ne denir?
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kendisine vahiy geldiğini ilk kez kime bildirmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından kendisine vahiylerden oluşan bir kitap gönderilmiş olan peygamberlere verilen addır?
Hz. Peygamber, evinde bir ziyafet düzenleyerek yakın akrabalarını bir araya getirdi. Yemekten sonra onları İslam’a davet etti. Aşağıdakilerden hangisi bu davete karşı çıkmıştır?
Mekke’deki ilk Müslümanların müşriklerin baskısı sonucu Habeşistan’a göç etmelerinin temel nedeni hangisidir?
Aşağıda verilenlerden hangisinin İslamiyet’i kabul etmesiyle Müslümanlar, ilk kez Kâbe’de halka açık bir şekilde namaz kılmaya başlamışlardır?
Mekkeli müşrikler, inananların bir kısmının Habeşistan’a sığınması üzerine Mekke’de kalan Müslümanlar üzerinde nasıl baskı uygulamaya başladılar?
Hz. Peygamber, Mescid-i Aksa’dan Allah’ın (c.c.) huzuruna yükseltilmiştir. Bu yükselişe ne ad verilir?    
Hicretin ardından Müslümanlar için Medine’de aşağıdaki gelişmelerden hangisi görülmemiştir?
Mescid-i Nebi’nin bitişiğine hem kimsesiz ve yoksul Müslümanların kalması hem de eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılan bölüme ne ad verilmiştir?
Medine ve çevresinde yasayan kabileler, Yahudiler ve Müslümanlar arasında Medine Sözleşmesi adı verilen bir antlaşma yapılmasının amacı hangisidir?
Veda Hutbesi’nde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?