6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5.Ünite Temel Değerlerimiz Test Çöz

3 Ağustos 2020 0 By testimiz.com

 

6.Sınıf 5.Ünite Temel Değerlerimiz

TEBRİKLER.

6.Sınıf 5.Ünite Temel Değerlerimiz

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Vatan, bayrak, milli marş gibi değerler neden önemlidir?    
A
Tarihi olduğu için.
B
Dinin gereği olduğu için.
C
Toplumda birliği sağladığı için.
D
Kanun ve yasalar istediği için.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi dini değerlerimizden birisi değildir?    
A
Vatan sevgisi
B
Kitaplara inanmak
C
Peygamber sevgisi
D
Allah inancı
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Din, dil, örf, adet, gelenek, görenek gibi manevi değerler ancak bir vatana sahip olmak ile yaşatılabilir ve yeni nesillere aktarılabilir.
B
Bir toprağın vatan olma özelliğini devam ettirebilmesi için onun kıymetinin bilinmesi ve korunması gerekir.
C
Vatanı ve milleti sevmek, korumak, savunmak kutsal bir görevdir.
D
Vatanı ve milleti korumak sadece asker ve polislerin görevidir.
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi dinî bayramlar, önemli gün ve gecelerden birisi değildir?    
A
Cuma günü
B
Kurban Bayramı
C
Ramazan Bayramı
D
Cumhuriyet Bayramı
Soru 5
Nahl suresi, 90. Ayet:- Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve zorbalığı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir.- Bu ayette toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak üç davranış emredilmiş. Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan birisi değildir?    
A
İyilik yapmak.
B
Akrabaya bakmak.
C
Zorbalık yapmak.
D
Adaletli olmak.
Soru 6
Hangi gecede Hz. Peygamber, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmüş,18 oradan göğe yükseltilerek ona Allah’ın (c.c.) ayetleri ve olağanüstü nimetleri gösterilmiştir?    
A
Kadir Gecesi
B
Regaip Gecesi
C
Berat Gecesi
D
Miraç Gecesi
Soru 7
İnsanları bir arada tutan ve bir toplum oluşturmalarını sağlayan bazı değerler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu değerlerden birisi olamaz?    
A
Yardımseverlik
B
Dedikodu
C
Adalet
D
Saygı
Soru 8
Bayrak sevgisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Bayrak, bir milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin sembolüdür.
B
Türk bayrağı rengini şehitlerimizin kanından alır.
C
Ecdadımızın emaneti ve değerli bir mirasıdır.
D
Bayrağı şerefle taşımak sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesidir.
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi Ehl-i Beytle ilgili yanlış bir bilgidir?
A
Kur’an-ı Kerim’de ehl-i beyt hakkında ayet bulunmamaktadır.
B
Hz. Peygamberi örnek almışlardır.
C
İslam toplumunda sevgi ve dostluğun kaynağı olmuşlardır.
D
Ehl-i beyt, Hz. Peygamberin ailesidir.
Soru 10
Kur’an-ı Kerim’de “Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.” ayetiyle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?    
A
Allah’a (c.c.) gönülden bağlı olan, itaat eden, inancında ve davranışlarında samimi olmaya çalışan herkes Allah (c.c.) katında değerlidir.
B
Irkları, dilleri, renkleri ne olursa olsun insanlar arasında ayrım yapılmaz.
C
İnananların sevgi ve kardeşlik bağı ile tek vücut olması istenmiştir.
D
İslam dininde insanlar; zenginlik, makam, mevki, soy, sop gibi özellikleriyle değerlendirilmez.
Soru 11
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması, dinî ve millî değerlerin yaşanabilmesine bağlıdır.
B
İslam dininde insanlar; zenginlik, makam, mevki, soy, sop gibi özellikleriyle değerlendirilir.
C
İslam dini, inananlar arasında birlik beraberlik duygusu oluşturmayı amaçlar ve bunun sürdürülmesine büyük önem verir.
D
Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de dini değerlere ve onların toplumsal açıdan önemli olduklarına işaret etmiştir.
Soru 12
İslam dininde toplumsal bütünleşme, birlik ve beraberlik en önemli değerlerden biridir. Bu bütünleşme hangisiyle sağlanır?    
A
Kanunlarla sağlanır.
B
Tevhid inancıyla sağlanır.
C
Ayet ve hadislerle sağlanır.
D
İbadetle sağlanır.
Soru 13
Din, dil, tarih ve kültür birliği içinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğuna ne denir?    
A
Mümin
B
Ümmet
C
Millet
D
Ehl-i Beyt
Soru 14
İbadet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Bireysel ibadetler insanlar arasındaki sevgi ve muhabbet bağlarını kuvvetlendirmez.
B
İslam’da namaz, oruç, hac, zekât, sadaka, kurban gibi ibadetler toplumsal birliğin temelini oluşturan ibadetlerdir.
C
İbadetler, hem birey ile Allah (c.c.) arasında hem de inananlar arasında bağ oluşturur.
D
Düzenli olarak yerine getirilen ibadetler, kişilerde ahlaki değerlerin yerleşmesine ve pekişmesine yardımcı olur.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi milli değerlerimizden birisi değildir?    
A
İstiklal Marşı
B
Bayrak sevgisi
C
Başkentimiz
D
Kur’an-ı kerim
Soru 16
Vatan, her ne kadar insanların yaşadığı toprak parçası olarak tanımlansa da yalnızca bundan ibaret değildir. İnsanların bir yeri vatan olarak benimsemeleri için manevi unsurlara da ihtiyaç vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan birisi değildir?    
A
Kara ve deniz sınırları.
B
Gelenek ve görenekler.
C
Örf ve adetler.
D
Din, dil, ırk.
Soru 17
Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır: -... Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah, kendini beğenip övünenleri elbette sevmez.- Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?    
A
Yakın ve uzak komşuya iyi davranmak.
B
Kendini beğenip öğünenlere saygı göstermek.
C
Ana, baba ve yakın akrabaya iyi davranmak.
D
İhtiyacı olanlara yardım etmek.
Soru 18
Vatanını ve milletini seven bir kimse aşağıdakilerden hangisini yapmaz?    
A
İnsanlar arasında din, dil, renk, ırk vb. konularda ayrım yapar.
B
Kanunlara ve yasalara uyar.
C
Vatan ve milleti uğruna fedakârlık yapmaktan çekinmez.
D
Üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi üstün nitelik, meziyet, kıymet anlamına gelir ve bir ulusun sahip olduğu maddi ve manevi öğelerin bütünüdür?    
A
Saygı
B
Sevgi
C
Değer
D
Hoşgörü
Soru 20
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
İslam’da toplumsal birlik ve bütünlüğü, sosyal hayatın düzenini bozan, insanları birbirine düşüren kötü davranışlar yasaklanmıştır.
B
Kur’an-ı Kerim’de Müslümanların birbirlerini iyiliğe teşvik edip kötülükten sakındırmaları emredilmiştir.
C
Kur’an-ı Kerim’de aile, akraba ve komşulara iyi davranmak tavsiye edilmiştir.
D
İnsanları birbirine yaklaştıracak, sevgi, dostluk, kardeşlik duygularını canlandıracak davranışlar yasaklanmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

İnsanları bir arada tutan ve bir toplum oluşturmalarını sağlayan bazı değerler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu değerlerden birisi olamaz?  
Aşağıdakilerden hangisi dini değerlerimizden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi milli değerlerimizden birisi değildir?
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
İslam dininde toplumsal bütünleşme, birlik ve beraberlik en önemli değerlerden biridir. Bu bütünleşme hangisiyle sağlanır?
Kur’an-ı Kerim’de “Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.” ayetiyle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmiştir?
Aşağıda verilenlerden hangisi üstün nitelik, meziyet, kıymet anlamına gelir ve bir ulusun sahip olduğu maddi ve manevi öğelerin bütünüdür?
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır: -… Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah, kendini beğenip övünenleri elbette sevmez.- Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?
İbadet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Nahl suresi, 90. Ayet:- Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve zorbalığı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir.- Bu ayette toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak üç davranış emredilmiş. Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan birisi değildir?
Din, dil, tarih ve kültür birliği içinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğuna ne denir?
Vatan, bayrak, milli marş gibi değerler neden önemlidir?
Vatan, her ne kadar insanların yaşadığı toprak parçası olarak tanımlansa da yalnızca bundan ibaret değildir. İnsanların bir yeri vatan olarak benimsemeleri için manevi unsurlara da ihtiyaç vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan birisi değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Bayrak sevgisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Vatanını ve milletini seven bir kimse aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
Aşağıda verilenlerden hangisi dinî bayramlar, önemli gün ve gecelerden birisi değildir?
Hangi gecede Hz. Peygamber, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmüş,18 oradan göğe yükseltilerek ona Allah’ın (c.c.) ayetleri ve olağanüstü nimetleri gösterilmiştir?
Aşağıda verilenlerden hangisi Ehl-i Beytle ilgili yanlış bir bilgidir?