6.Sınıf Fen Bilimleri Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Konu Testi

8 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
• Çocukluk ve ergenlik döneminde vücudun büyümesini sağlar.

• Korku ve heyecan anında kalp atışını hızlandırır.

• Kan şekerinin normal değere düşürülmesini sağlar.

Yukarıda aşağıdaki hangi seçenekteki hormona ait bir etki verilmemiştir?
A) Büyüme
B) Adrenalin
C) İnsülin
D) Tiroksin
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi beynin görevlerinden birisi değildir?

A) Vücut sıcaklığını ayarlar.
B) Kan basıncını ayarlar.
C) Öksürme, hapşırma, yutkunma, kusma gibi olayları kontrol eder.
D) Susama ve acıkmayı kontrol eder.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi reflekse örnek oluşturmaz?

A) Diz kapağına vurulduğunda ayağın uzatılması.
B) Limon görünce ağzın sulanması.
C) Acıkmak, susamak gibi istemler.
D) Mum alevine tutulan elin hızla geri çekilmesi.
Soru 4
Beyin, baştaki duyu organlarına, kaslara ve iç salgı bezlerine sinirler aracılığı ile bağlanmasıyla oluşan sisteme ne ad verilir?

A) Omurga sistemi.
B) Çevresel sinir sistemi.
C) Merkezi sinir sistemi.
D) Sindirim sistemi.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi vücudun reflekslerini kontrol etmek, çevresel sinir sistemi ile beyin arasında bağlantı kurmakla görevlidir?

A) Omurilik
B) Beyin
C) Beyincik
D) Omurilik soğanı
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi beynin görevlerinden birisi değildir?

A) Konuşma ve istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar.
B) Vücudumuzun bazı doku ve organlarından gelen bilgileri değerlendirerek kas hareketlerini düzenler ve vücudumuzun dengesini sağlar.
C) Hormonların salgılanmasını kontrol eder.
D) Duyu organlarını kontrol eder, gelen bilgileri değerlendirir ve ne yapılması gerektiğini bildirir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdaki sistemleri denetlemek ve düzenlemek için uyarıcı maddeler içeren salgılar üretirler?

A) İç salgı bezleri.
B) Beyincik.
C) Tiroit bezi.
D) Omurilik soğanı.
Soru 8
Beyin ve omurilik aşağıdaki yapılardan hangisini oluşturur?

A) Sindirim sistemi.
B) Merkezi sinir sistemi.
C) Çevresel sinir sistemi.
D) Omurga sistemi.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi beynin arka alt kısmında yer alır ve vücudumuzun bazı doku ve organlarından gelen bilgileri değerlendirerek kas hareketlerini düzenler ve vücudumuzun dengesini sağlar?

A) Omurilik soğanı
B) Beyin
C) Beyincik
D) Omurilik
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi vücudumuza dağılan sinirlerin doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı oldukları merkezdir?

A) Omurilik soğanı
B) Beyincik
C) Çevresel sinir sistemi
D) Merkezi sinir sistemi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi beynin görevlerinden birisi değildir?

A) Uyku, uyanıklık durumlarını kontrol eder.
B) Vücudun reflekslerini kontrol etmek.
C) Vücudun duruşunu düzenler.
D) Hayal kurma, irade ve hatırlama gibi etkinlikleri kontrol eder.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi solunum, dolaşım, sindirim ve üreme gibi işlevlerden sorumlu iç organların yönetimini sağlayan merkezleri içermektedir?

A) Beyincik
B) Beyin
C) Omurilik soğanı
D) Omurilik