6.Sınıf Fen Bilimleri Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu Konu Kazanım Testi

8 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Dikdörtgenler prizması ve küp şeklinde olan düzgün geometrik şekle sahip cisimlerin yoğunluklarını hesaplamak için aşağıdakilerden hangisini yaparız?
A) Kütlesini ölçüp boyutlarına böleriz.
B) Cetvelle alanını bulup kütlesine böleriz.
C) Yükseklik ve derinlik çarpımını kütleye böleriz.
D) Hacmini cetvelle ölçüp hesaplar kütlesine böleriz.
Soru 2
İçinde 100 cm3 su bulunan dereceli bir kaba 400 g olan geometrik olmayan bir cisim atılıyor ve suyun 180 cm3 ‘e yükseldiği gözleniyor. Bu cismin yoğunluğu kaç g/ cm3 ‘tür?
A) 5 g/ cm3
B) 2 g/ cm3
C) 3 g/ cm3
D) 4 g/ cm3
Soru 3
6 adet özdeş bilyenin toplam kütlesi, eşit kollu terazi ile 180 g olarak ölçülüyor. Bu bilyeler, içerisinde 200 cm3 su bulunan dereceli kaba atıldıklarında su seviyesi 290 cm3 oluyor. Bu bilyelerin yoğunlu kaç g/ cm3 ‘tür?
A) 4 g/ cm3
B) 3 g/ cm3
C) 2 g/ cm3
D) 5 g/ cm3
Soru 4
İçerisinde 100 cm3 su bulunan cam tüpün kütlesi 200 g olarak ölçülmüştür. Cam tüpün içine taş parçası atıldıktan sonra kütlesi 260 g, su seviyesi 130 cm3 ölçülmüştür. Su cam tüpten taşmadığına göre taşın yoğunluğu kaç cm3’tür?
A) 2 g/ cm3
B) 5 g/ cm3
C) 4 g/ cm3
D) 3 g/ cm3
Soru 5
Kütlesi belli düzgün geometrik şekli olmayan katı maddelerin yoğunluğunu hesaplamak için aşağıdakilerden hangisini bulmamız gerekir?
A) Maddenin yapısını
B) Maddenin cinsini
C) Maddenin boyutlarını
D) Maddenin hacmini
Soru 6
Yoğunluğu 5 g/ cm3 olan bir cisim içi su dolu bir kaba atılıyor ve 200 cm3 suyun taştığı gözleniyor. Bu cismin kütlesi kaç g’dir?
A) 160 g
B) 1000 g
C) 240 g
D) 40 g
Soru 7
Yoğunluğu 4 g/ cm3 olan geometrik olmayan bir cisim içi 150 cm3 sıvı dolu olan dereceli kaba atılınca sıvının 210 cm3‘e yükseldiği görüldü. Bu cismin kütlesi kaç g’dir?
A) 300 g
B) 60 g
C) 240 g
D) 120 g
Soru 8
Kütlesi 150 g düzgün geometrik şekli olmayan katı maddenin yoğunluğu 0,5 g/cm3 ise hacmi kaç cm3’tür?
A) 600 cm3
B) 450 cm3
C) 200 cm3
D) 300 cm3
Soru 9
Düzgün geometrik şekli olmayan katı maddelerin hacmini bulmak için hangisinden yararlanırız?
A) Boyutlarından
B) Teraziden
C) Sıvılardan
D) Cetvelden
Soru 10
Kütlesi 240 g olan geometrik olmayan bir cisim içi su dolu bir kaba atılıyor ve taşan suyun hacmi 60 cm3 olarak ölçülüyor. Bu cismin yoğunluğu kaç g/ cm3 ‘tür?
A) 3 g/ cm3
B) 2 g/ cm3
C) 4 g/ cm3
D) 5 g/ cm3
Soru 11
Kütlesi bilinen düzgün geometrik şekli olmayan katı maddelerin yoğunluğu biliniyorsa hacmini nasıl buluruz?
A) Kütlenin karesini alırız.
B) Kütlesini yoğunluğa böleriz.
C) Yoğunluğu kütleye böleriz.
D) Kütle ile yoğunluğu çarparız.
Soru 12
Yoğunluğu bilinmeyen düzgün geometrik şekli olmayan katı maddelerin hacmini bulmak için aşağıdakilerden hangisin yapmamız gerekir?
A) Katının yoğunluğunu benzer maddelerin yoğunluğu ile orantılayarak,
B) Katı maddeyi içinde sıvı bulunan dereceli bir kaba atarak,
C) Katının ölçülebilen boyutlarını kullanarak,
D) Katı maddeyi geometrik şekle getirerek,