6.Sınıf Fen Bilimleri Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu Konu Testi

8 Aralık 2020 0 Yazar: testimiz.com

6.Sınıf Fen Bilimleri Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu

6. Sınıf Fen Bilimleri Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu Testi

TEBRİKLER.

6. Sınıf Fen Bilimleri Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dikdörtgenler prizması ve küp şeklinde olan düzgün geometrik şekle sahip cisimlerin yoğunluklarını hesaplamak için aşağıdakilerden hangisini yaparız?    
A
Hacmini cetvelle ölçüp hesaplar kütlesine böleriz.
B
Cetvelle alanını bulup kütlesine böleriz.
C
Kütlesini ölçüp boyutlarına böleriz.
D
Yükseklik ve derinlik çarpımını kütleye böleriz.
Soru 2
İçerisinde 100 cm3 su bulunan cam tüpün kütlesi 200 g olarak ölçülmüştür. Cam tüpün içine taş parçası atıldıktan sonra kütlesi 260 g, su seviyesi 130 cm3 ölçülmüştür. Su cam tüpten taşmadığına göre taşın yoğunluğu kaç cm3’tür?    
A
2 g/ cm3
B
5 g/ cm3
C
3 g/ cm3
D
4 g/ cm3
Soru 3
6 adet özdeş bilyenin toplam kütlesi, eşit kollu terazi ile 180 g olarak ölçülüyor. Bu bilyeler, içerisinde 200 cm3 su bulunan dereceli kaba atıldıklarında su seviyesi 290 cm3 oluyor. Bu bilyelerin yoğunlu kaç g/ cm3 ‘tür?      
A
4 g/ cm3
B
2 g/ cm3
C
5 g/ cm3
D
3 g/ cm3
Soru 4
Yoğunluğu 4 g/ cm3 olan geometrik olmayan bir cisim içi 150 cm3 sıvı dolu olan dereceli kaba atılınca sıvının 210 cm3‘e yükseldiği görüldü. Bu cismin kütlesi kaç g’dir?      
A
300 g
B
120 g
C
60 g
D
240 g
Soru 5
Yoğunluğu 5 g/ cm3 olan bir cisim içi su dolu bir kaba atılıyor ve 200 cm3 suyun taştığı gözleniyor. Bu cismin kütlesi kaç g’dir?
A
1000 g
B
40 g
C
160 g
D
240 g
Soru 6
Yoğunluğu bilinmeyen düzgün geometrik şekli olmayan katı maddelerin hacmini bulmak için aşağıdakilerden hangisin yapmamız gerekir?      
A
Katı maddeyi geometrik şekle getirerek,
B
Katının yoğunluğunu benzer maddelerin yoğunluğu ile orantılayarak,
C
Katı maddeyi içinde sıvı bulunan dereceli bir kaba atarak,
D
Katının ölçülebilen boyutlarını kullanarak,
Soru 7
İçinde 100 cm3 su bulunan dereceli bir kaba 400 g olan geometrik olmayan bir cisim atılıyor ve suyun 180 cm‘e yükseldiği gözleniyor. Bu cismin yoğunluğu kaç g/ cm3 ‘tür?    
A
4 g/ cm3
B
5 g/ cm3
C
3 g/ cm3
D
2 g/ cm3
Soru 8
Kütlesi bilinen düzgün geometrik şekli olmayan katı maddelerin yoğunluğu biliniyorsa hacmini nasıl buluruz?      
A
Kütle ile yoğunluğu çarparız.
B
Yoğunluğu kütleye böleriz.
C
Kütlesini yoğunluğa böleriz.
D
Kütlenin karesini alırız.
Soru 9
Kütlesi 240 g olan geometrik olmayan bir cisim içi su dolu bir kaba atılıyor ve taşan suyun hacmi 60 cm3 olarak ölçülüyor. Bu cismin yoğunluğu kaç g/ cm3 ‘tür?      
A
4 g/ cm3
B
5 g/ cm3
C
3 g/ cm3
D
2 g/ cm3
Soru 10
Düzgün geometrik şekli olmayan katı maddelerin hacmini bulmak için hangisinden yararlanırız?      
A
Sıvılardan
B
Teraziden
C
Boyutlarından
D
Cetvelden
Soru 11
Kütlesi 150 g düzgün geometrik şekli olmayan katı maddenin yoğunluğu 0,5 g/cm3 ise hacmi kaç cm3’tür?      
A
600 cm3
B
450 cm3
C
200 cm3
D
300 cm3
Soru 12
Kütlesi belli düzgün geometrik şekli olmayan katı maddelerin yoğunluğunu hesaplamak için aşağıdakilerden hangisini bulmamız gerekir?      
A
Maddenin hacmini
B
Maddenin cinsini
C
Maddenin yapısını
D
Maddenin boyutlarını
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Dikdörtgenler prizması ve küp şeklinde olan düzgün geometrik şekle sahip cisimlerin yoğunluklarını hesaplamak için aşağıdakilerden hangisini yaparız?
Kütlesi belli düzgün geometrik şekli olmayan katı maddelerin yoğunluğunu hesaplamak için aşağıdakilerden hangisini bulmamız gerekir?
Düzgün geometrik şekli olmayan katı maddelerin hacmini bulmak için hangisinden yararlanırız?
Yoğunluğu bilinmeyen düzgün geometrik şekli olmayan katı maddelerin hacmini bulmak için aşağıdakilerden hangisin yapmamız gerekir?
Kütlesi bilinen düzgün geometrik şekli olmayan katı maddelerin yoğunluğu biliniyorsa hacmini nasıl buluruz?
Kütlesi 150 g düzgün geometrik şekli olmayan katı maddenin yoğunluğu 0,5 g/cm3 ise hacmi kaç cm3’tür?
İçerisinde 100 cmsu bulunan cam tüpün kütlesi 200 g olarak ölçülmüştür. Cam tüpün içine taş parçası atıldıktan sonra kütlesi 260 g, su seviyesi 130 cm3 ölçülmüştür. Su cam tüpten taşmadığına göre taşın yoğunluğu kaç cm3’tür?
İçinde 100 cmsu bulunan dereceli bir kaba 400 g olan geometrik olmayan bir cisim atılıyor ve suyun 180 cm3  ‘e yükseldiği gözleniyor. Bu cismin yoğunluğu kaç g/ cm3 ‘tür? 
Yoğunluğu 4 g/ cm3 olan geometrik olmayan bir cisim içi 150 cm3 sıvı dolu olan dereceli kaba atılınca sıvının 210 cm3‘e yükseldiği görüldü. Bu cismin kütlesi kaç g’dir?
6 adet özdeş bilyenin toplam kütlesi, eşit kollu terazi ile 180 g olarak ölçülüyor. Bu bilyeler, içerisinde 200 cm3 su bulunan dereceli kaba atıldıklarında su seviyesi 290 cm3 oluyor. Bu bilyelerin yoğunlu kaç g/ cm‘tür?    
Kütlesi 240 g olan geometrik olmayan bir cisim içi su dolu bir kaba atılıyor ve taşan suyun hacmi 60 cmolarak ölçülüyor. Bu cismin yoğunluğu kaç g/ cm‘tür?    
Yoğunluğu 5 g/ cmolan bir cisim içi su dolu bir kaba atılıyor ve 200 cmsuyun taştığı gözleniyor. Bu cismin kütlesi kaç g’dir?

       6.Sınıf Fen Bilimleri Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu Testi Hakkında:

      Etkileşimli 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu Testinin Hazırlanışı:

İnteraktif 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu konu testi özellikle sanal etkileşimli bir çalışmadır. Ancak genel ağ bağlantısı ile etkinleşir ve çevrim içi çözülebilir. Etkileşimli 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi hazırlanırken genellikle ders kitapları içerikleri esas alınmıştır. Aynı zamanda 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Çünkü 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi bireysel başarıyı artırmayı amaçlamıştır. Kısacası 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu Test Yapısı:

Testlerimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu test soruları genellikle çoktan seçmelidir. 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü testin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testinde her sorunun özellikle bir yanıt hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman yanıt hakkınızı değiştirebilirsiniz. Puanını ya da notunuz bundan etkilenmeyecektir. Öte yandan 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu konusunda farklı bir test çözmüş olacaksınız. Ancak böylelikle ezberlenemeden öğrenme amaçlanmıştır. Bağlantı verilen testlerde değişme özelliği yoktur.

      İnteraktif 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu Testinin Genel Özellikleri:

Çevrimiçi 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi atık oluşturmaz.

.

      6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu Testi Telif Hakkı:

İlk olarak 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi genel eğitim amacı ile hazırlanmış bir çalışmadır. Yani öğrenme amacıyla istenildiği gibi kullanılabilir. İnteraktif 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle özgünlük denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testini genel ağdan ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testinin telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak 6.Sınıf Düzgün Şekli Olmayan Katıların Yoğunluğu testinin kullanımı izne tabidir.