6.Sınıf Fen Bilimleri Elektriğin İletimi Konu Testi

4 Şubat 2021 0 By testimiz.com

6.Sınıf Fen Bilimleri Elektriğin İletimi

TEBRİKLER.

6.Sınıf Fen Bilimleri Elektriğin İletimi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştüren bir devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Direnç
B
Ampul
C
Pil
D
Akü
Soru 2
Elektriksel direnci arttırmak ve azaltmak amacıyla kullanılan sisteme ne denilmektedir?
A
Omega
B
Akü
C
Reosta
D
Direnç
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A
İnsan vücudu elektrik enerjisini iletmez.
B
Bütün katılar elektrik enerjisini iletir.
C
Tuzlu su elektrik akımını iletmektedir.
D
Kauçuk iyi bir iletkendir.
Soru 4
Lambaların farklı parlaklıklarda yanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Elde edilmek istenen parlaklığa göre kullanılan akü, pil ve direnç farklılığından dolayı.
B
İçerisindeki filamanların uzunlukları ve kalınlıklarının, dolayısıyla elektriksel dirençlerinin birbirinden farklı olmasından dolayıdır.
C
Dirençlerin birbirlerinden farklı hızlara sahip olmasından dolayı.
D
Kullanılan pilin türüne göre elektriksel dirençlerin birbirinden farklı olmasından dolayı.
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi yalıtkan madde değildir?
A
Şekerli su
B
Mika
C
Teflon
D
Çinko
Soru 6
Elektriğin zarar vermemesi ve doğru kullanılması için iletken parçalar               hangi maddeler ile kaplanmalıdır?
A
Direnç
B
Saydam
C
Yalıtkan
D
Grafit
Soru 7
Bir iletkenin hangi özelliğinin diğerinden fazla olması direnci arttırmaktadır?
A
Öz kütlesi
B
Ağırlığı
C
Yoğunluğu
D
Boyu
Soru 8
 
Elektrik çarpmalarına karşı alınan önlemlerden hangisi yanlıştır?
A
Kontrol kalemi ile elektrik kaçağını tespit etmek.
B
Islak ellerle elektrik fişlerini prize takmak.
C
Kabloları tamir ederken, yalıtkan saplarından takmak.
D
Evlerde su baskını sırasında sigortayı kapatmak.
Soru 9
Elektrik kablolarında genellikle daha ucuz ve hafif olan ………… veya ………… tel kullanılmaktadır. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Alüminyum – Bakır
B
Granit – Çinko
C
Platin - Grafit
D
Demir – Metal
Soru 10
Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin tüketim yerlerine kadar ulaşması maddelerin elektriksel iletkenliği ile sağlanır. Oradan da ince kablolarla direklerin üzerinden            ya da yeraltından ev, okul vb. yerlere gelir. Duvarların içine yerleştirilmiş ………………. adı verilen kutulardan ve bu kutulara bağlı kablolardan da geçerek priz ve anahtarlara kadar ulaşır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Buyat
B
Barut
C
Burut
D
Buat
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi iletken madde değildir?
A
Grafit
B
Plastik
C
Platin
D
İnsan vücudu
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Elektriksel direncin büyüklüğü direnç ölçer (ohm-metre) adı verilen cihazlarla ölçülmektedir.
B
İletkenin uzunluğu arttıkça elektriksel direnci artar.
C
Uzunlukları ve dik kesit alanları aynı olan bakır ve demir tellerden, demir telin elektriksel direnci bakır tele göre daha büyüktür.
D
İletkenin dik kesit alanı ile direnci arasında doğru orantı vardır.
Soru 13
I. Maddelerin elektrik enerjisinin iletilmesine karşı gösterdikleri dirence elektriksel direnç denir.
II.Elektriksel direnç R harfi ile gösterilir. Birimi Ohm’dur.
III. Elektrik/elektronik devrelerde genellikle elektriksel direnç değerleri yüksek iletkenler tercih edilir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A
I – II – III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
Soru 14
Elektrik iletim hatlarında direklerin tele temas yerlerinde ……….., ……………. ve ………… gibi yalıtkan malzemelerden yapılan parçalar kullanılmaktadır. Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Plastik – Teflon – Tahta
B
Kauçuk – Bakalit – Gaz
C
Porselen – Silikon – Cam
D
Kağıt – Mika – Seramik
Soru 15
I. Yağ, yalıtkan bir sıvı iken yüksek elektrik enerjisiyle beraber iletkenlik özelliği kazanmaktadır.
II. Kuru hava, yalıtkan özellik gösteren gazlardandır.
III. Ortamda bulunan nem miktarı havanın iletkenliğinde etkili olmamaktadır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Elektriği iletmeyen maddelere yalıtkan maddeler denir.
B
Elektriğin farklı maddeler yardımıyla bir noktadan, başka bir noktaya taşınması olayına elektriksel iletim denir.
C
Elektriğin taşınmasının engellenmesi olayına elektriksel yalıtkanlık denir.
D
Elektriği ileten maddelere iletken maddeler denir.
Soru 17
Bir elektrik devresinde aşağıda verilenlerden hangisini yaparsak ampulün parlaklığında herhangi bir değişiklik meydana gelmez?
A
Şimdikinden daha uzun olan bir tel kullanırsak.
B
Devrede bulunan pil ve akü sayısını arttırırsak.
C
İletken teli bükersek.
D
Kullanmış olduğumuz telin kalınlığını arttırırsak.
Soru 18
I. Aydınlanmada kullanılan floresan lambalar ve de ışıklı reklam panolarında kullanılan lambaların içinde iletken hâle getirilmiş gazlar bulunur.
II. Şimşek bulutlar arasında, yıldırım ise gökyüzü ile yeryüzü arasında gerçekleşen elektrik boşalmasıdır.
III. Yalıtkan maddeler kesinlikle iletken maddeler değildir.
Elektrik ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A
I – II – III
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
Soru 19
Elektrik çarpmasına karşı alınabilecek önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Islak eller ile elektrik prizini kullanmak.
B
Evlerde olabilecek su baskınları sırasında sigorta sistemini kapatmak.
C
Kabloları takarken yalıtkan saplarını kullanmak.
D
Kontrol kalemleri ile elektrik kaçağını kontrol etmek.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi iletken ve yalıtkan maddelerin kullanıldığı yerlerden birisi değildir?
A
Kurşun kalemler
B
Elektrikli araçlar
C
Koltuk
D
Bilgisayar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi iletken madde değildir?
Aşağıdakilerden hangisi iletken ve yalıtkan maddelerin kullanıldığı yerlerden birisi değildir?
I. Yağ, yalıtkan bir sıvı iken yüksek elektrik enerjisiyle beraber iletkenlik özelliği kazanmaktadır.

II. Kuru hava, yalıtkan özellik gösteren gazlardandır.

III. Ortamda bulunan nem miktarı havanın iletkenliğinde etkili olmamaktadır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Elektriğin zarar vermemesi ve doğru kullanılması için iletken parçalar               hangi maddeler ile kaplanmalıdır?
Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin tüketim yerlerine kadar ulaşması maddelerin elektriksel iletkenliği ile sağlanır. Oradan da ince kablolarla direklerin üzerinden            ya da yeraltından ev, okul vb. yerlere gelir. Duvarların içine yerleştirilmiş ………………. adı verilen kutulardan ve bu kutulara bağlı kablolardan da geçerek priz ve anahtarlara kadar ulaşır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Aşağıda verilenlerden hangisi yalıtkan madde değildir?
I. Aydınlanmada kullanılan floresan lambalar ve de ışıklı reklam panolarında kullanılan lambaların içinde iletken hâle getirilmiş gazlar bulunur.

II. Şimşek bulutlar arasında, yıldırım ise gökyüzü ile yeryüzü arasında gerçekleşen elektrik boşalmasıdır.

III. Yalıtkan maddeler kesinlikle iletken maddeler değildir.

Elektrik ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Elektrik kablolarında genellikle daha ucuz ve hafif olan ………… veya ………… tel kullanılmaktadır. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Elektrik iletim hatlarında direklerin tele temas yerlerinde ……….., ……………. ve ………… gibi yalıtkan malzemelerden yapılan parçalar kullanılmaktadır. Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
I. Maddelerin elektrik enerjisinin iletilmesine karşı gösterdikleri dirence elektriksel direnç denir.

II.Elektriksel direnç R harfi ile gösterilir. Birimi Ohm’dur.

III. Elektrik/elektronik devrelerde genellikle elektriksel direnç değerleri yüksek iletkenler tercih edilir.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Elektriksel direnci arttırmak ve azaltmak amacıyla kullanılan sisteme ne denilmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir iletkenin hangi özelliğinin diğerinden fazla olması direnci arttırmaktadır?
Elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştüren bir devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Lambaların farklı parlaklıklarda yanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Elektrik çarpmasına karşı alınabilecek önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
 

Elektrik çarpmalarına karşı alınan önlemlerden hangisi yanlıştır?

Bir elektrik devresinde aşağıda verilenlerden hangisini yaparsak ampulün parlaklığında herhangi bir değişiklik meydana gelmez?