6.Sınıf Fen Bilimleri Güneş ve Ay Tutulmaları Konu Kazanım Testi

3 Aralık 2020 1 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Ay’ın Dünya ile Güneş’in arasına girmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Ay tutulması
B) Güneş tutulması
C) Yıldız kayması
D) Meteor düşmesi
Soru 2
“Bazı geceler Ay’ı gökyüzünde göremeyiz. Bunun nedeni Ay’ın, Güneş ile Dünya arasında yer almasıdır. Ay, Güneş ve Dünya arasında olduğunda Dünya üzerinden görünmeyen yüzü ışık alır. Bu nedenle biz de Ay’ı göremeyiz.” Yukarıdaki anlatımda Ay’ın hangi evresi belirtilmiştir?
A) Dolunay
B) Hilal
C) Yeni ay
D) İlk dördün
Soru 3
Güneş tutulması Ay’ın hangi evresinde gelişir?
A) Dolunay
B) Yeni ay
C) Son dördün
D) Hilal
Soru 4
Gök cisimleri Güneş-Ay-Dünya şeklinde bir doğruda sıralandığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A) Ay ışık alamaz.
B) Dünyada güneş tutulması yaşanır.
C) Dünya ışık alamaz.
D) Dünyada geceye benzer bir karanlık yaşanır.
Soru 5
Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
A) Dünya, Ay’ın gölgesinde kalır.
B) Ay, Güneş’in arkasında kalır.
C) Dünya, Ay’ın ışık almasına engel olur.
D) Dünyadan Ay’ı göremeyiz.
Soru 6
Her yeni ay evresinde Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olsaydı 1 yılda kaç kez Güneş tutulması gözlenirdi?
A) 6
B) 12
C) 10
D) 8
Soru 7
Güneş tutulmasının Dünya’nın küçük bir bölgesinden izlenebilmesinin temel nedeni nedir?
A) Dünya yüzeyinin Ay’ın yüzeyinden büyük olması.
B) Ay’ın Güneş’e daha yakın olması.
C) Güneş’in Dünya’dan çok uzak olması.
D) Dünya”nın Güneş’ten büyük olması.
Soru 8
Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Güneş tutulmaları bir yıl içerisinde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde birkaç defa gözlenebilir.
B) Güneş tutulmasını ancak teleskopla gözlemleyebiliriz.
C) Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda olduğu dönemlerde Güneş tutulması gözlenir.
D) Güneş tutulmalarında Güneş’e çıplak gözle bakmak çok tehlikelidir.
Soru 9
“Ay’ın dolunay olarak gözlendiği bazı gecelerde doğu kenarından başlayarak Ay ağır ağır kararır. Kısa bir süre sonra Ay, koyu bir gölge ile kaplanır.”Bu olaya ne ad verilir?
A) Karanlık ay
B) Güneş tutulması
C) Ay tutulması
D) Ay’ın evreleri
Soru 10
Ay tutulması Ay’ın hangi evresinde gözlenir?
A) Dolunay
B) Hilal
C) Yeni ay
D) Son dördün
Soru 11
Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ay, Dünya’nın gölge konisi içerisinde kaldığında Dünya’nın geceyi yaşayan bölgelerinde Ay gözlenemez.
B) Ay tutulması olarak adlandırılan bu olay, Dünya’nın, Güneş etrafında dolanırken Güneş ile Ay arasına girmesi ile gerçekleşir.
C) Ay tutulması dolunay evresinde gerçekleşir.
D) Ay tutulması sırasında sıralama Güneş-Ay-Dünya şeklinde olur.