6.Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Tanecikli Yapısı Konu Testi

8 Eylül 2021 0 By testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gaz maddelerin tanecikleri öteleme hareketi yapamaz.
B) Havayı oluşturan tanecikler arasında boşluk çok fazla olduğu için hava sıkıştırılabilir.
C) Bütün maddelerin tanecikleri titreşim hareketi yapar.
D) Sıvı maddeler katı hâle geçerken tanecikleri arasındaki boşluk azalır.
Soru 2
Suyun hangi hâli sadece titreşim hareketi yapar?
A) sıvı
B) buhar
C) gaz
D) katı
Soru 3
Madde taneciklerinin uygun şartlar oluştuğunda kendi etraflarında yaptığı hareket hangisidir?
A) titreşim
B) öteleme
C) sallanma
D) dönme
Soru 4
Bütün maddeler boşluklu yapıdadır. Ancak arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır?
A) sıvılar
B) gazlar
C) katılar
D) gazlar ve sıvılar
Soru 5
Aşağıdaki maddelerden hangisinde tanecikler arasındaki boşluklar daha azdır?
A) buz
B) su
C) buhar
D) hepsi
Soru 6
Sıcak su içerisine katı şeker atılıp yeterince beklendiğinde şekerin gözden kaybolması, şeker taneciklerinin su tanecikleri arasına girmesi ile açıklanır. Şeker tanecikleri su taneciklerinin arasına girdiğinde su seviyesinde belirgin bir değişme olmaması maddelerin hangi özelliğini göstermektedir?
A) Boşluklu yapıda olduğunu gösterir.
B) Bileşik yapıda olduğunu gösterir.
C) Esnek yapıda olduğunu gösterir.
D) Akışkan yapıda olduğunu gösterir.
Soru 7
Madde taneciklerinin bulundukları yerden başka bir yere doğru hareket ederek yer değiştirmesi ne ad verilir?
A) dönme
B) titreşim
C) salınma
D) öteleme
Soru 8
Basketbol topunuzun ve bisiklet tekerinizin içerisinde sıkıştırılmış hava tanecikleri bulunur. Bu durum bize aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Sıkıştırılan havada taneciklerinin genişlediğini.
B) Sıkıştırılan havada taneciklerin birbirini çektiğini.
C) Sıkıştırılan havada taneciklerin birbirinden uzaklaştığını.
D) Sıkıştırılan havada taneciklerin birbirine yaklaştığını.
Soru 9
Bütün maddeler gözle göremediğiniz küçük taneciklerden oluşur. Maddenin katı, sıvı veya gaz olmasına göre bu taneciklerin dizilişleri farklılık gösterir. Madde taneciklerinin bulundukları konumu değiştirmeden yaptığı harekete ne ad verilir?
A) Öteleme hareketi
B) Salınım hareketi
C) Dönme hareketi
D) Titreşim hareketi
Soru 10
Aşağıdaki maddelerden hangisinde tanecikler arasındaki boşluklar daha fazladır?
A) su
B) demir
C) buz
D) hava
Soru 11
Sınıfta açılan bir cips paketinin kokusu birkaç dakika içerisinde tüm sınıfa yayılarak rahatsızlık verir. Bu olay nasıl açıklanır?
A) Gaz taneciklerinin ötelenmesi
B) Gaz taneciklerinin genişlemesi
C) Gaz taneciklerinin iletilmesi
D) Gaz taneciklerinin yayılması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Suyu oluşturan tanecikler, belirli bir sıcaklık değerinde birbirinden daha fazla uzaklaşır.
B) Katı hâldeki buz, ısı aldığında taneciklerinin hareketliliği azalır.
C) Tanecikler belirli bir sıcaklık değerinden sonra birbirinden uzaklaşmaya başlar.
D) Su hâline geçen maddeye ısı vermeye devam ederseniz sıcaklığı yükselir.