6.Sınıf Fen Bilimleri Yakıtlar Konu Testi

8 Aralık 2020 1 Yazar: testimiz.com

6.Sınıf Yakıtlar

TEBRİKLER.

6.Sınıf Yakıtlar

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I – Gaz hâlinde bulunan en önemli fosil yakıt, doğal gazdır.

II – Doğalgaz havadan daha hafif, renksiz ve kokusuzdur.

III – Doğal gaz, petrolün bulunduğu yerlere yakın bölgelerden çıkarılır.

IV – Doğal gaz sızıntısı zehirlenmelere hatta ölümlere sebep olmaktadır.

Doğalgaz ile verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A
I – II – III – IV
B
II – III – IV
C
I – II – III
D
I – III – IV
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi fosil yakıtların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden birisi değildir?
A
Göçler
B
Cilt hastalıkları
C
Faranjit
D
Kanser
Soru 3
Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından birisidir?
A
Güneş
B
Plütonyum
C
Uranyum
D
LPG
Soru 4
Yeraltı sularının magma veya erimiş kayalar tarafından ısıtılmasıyla oluşan enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Biokütle enerjisi
B
Güneş enerjisi
C
Jeotermal enerji
D
Hidroelektrik enerji
Soru 5
Petrolden üretilen aşağıdaki yakıtlardan hangisi sıvı yakıtlar arasında yer almaz?
A
Mazot (motorin)
B
Gaz yağı
C
LPG
D
Benzin
Soru 6
Soba zehirlenmesinden korunmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A
Evimizin içerisine gaz dedektörü taktırmalıyız.
B
Soba yanarken kömür ilavesi yapmamalıyız.
C
Lodoslu havalarda sobayı kullanmalıyız.
D
Sobada yakıtı üstten tutuşturmalıyız.
Soru 7
Rüzgar enerjisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Ülkemizin en çok rüzgâr alan yerlerinden birisi de İzmir’de bulunan Alaçatı’dır
B
Enerji çeşidi yenilenebilir ve temiz bir enerjidir.
C
Rüzgâr enerjisinin kaynağı da Güneş’tir.
D
Rüzgâr tribünleri kullanılarak temiz hava elde edilir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın neden olduğu olaylardan birisi değildir?
A
Sel ve fırtına gibi doğal afetler azalır.
B
Ekosistem değişir.
C
Deniz seviyesi yükselir.
D
İklimler değişir.
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi hidroelektrik enerjinin faydalarından birisi değildir?
A
Uzun ömürlü değildir.
B
Yenilenebilir kaynak olan sudan enerji elde edilmektedir.
C
Atmosfere zehirli gazlar vermemektedir.
D
İşletme bakım giderlerinin düşüktür.
Soru 10
Dünyamızı saran gazların dünyamızdan yansıyan güneş ışınlarını tutarak dünyanın ısınmasına neden olması olayına ne denmektedir?
A
Sera etkisi
B
Asit yağmurları
C
Çevresel kirlilik
D
Küresel ısınma
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Gaz yağı, sıvı yakıtlara örnektir.
B
Doğal gaz, çevreye en az zarar veren fosil yakıttır.
C
Şofben ya da kombiler kesinlikle banyoya yerleştirilmelidir.
D
Yandığında çevresine ısı veren maddeler, “yakıt” olarak adlandırılır.
Soru 12
Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi katı yakıttır?
A
Petrol
B
LPG
C
Linyit
D
Mazot
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi katı yakıttır?
I – Gaz hâlinde bulunan en önemli fosil yakıt, doğal gazdır.

II – Doğalgaz havadan daha hafif, renksiz ve kokusuzdur.

III – Doğal gaz, petrolün bulunduğu yerlere yakın bölgelerden çıkarılır.

IV – Doğal gaz sızıntısı zehirlenmelere hatta ölümlere sebep olmaktadır.

Doğalgaz ile verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından birisidir?
Rüzgar enerjisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Yeraltı sularının magma veya erimiş kayalar tarafından ısıtılmasıyla oluşan enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıda verilenlerden hangisi hidroelektrik enerjinin faydalarından birisi değildir?
Dünyamızı saran gazların dünyamızdan yansıyan güneş ışınlarını tutarak dünyanın ısınmasına neden olması olayına ne denmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın neden olduğu olaylardan birisi değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi fosil yakıtların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden birisi değildir?
Soba zehirlenmesinden korunmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Petrolden üretilen aşağıdaki yakıtlardan hangisi sıvı yakıtlar arasında yer almaz?