6.Sınıf Fen Bilimleri Yoğunluk Nedir Konu Kazanım Testi

8 Aralık 2020 0 By testimiz.com

Soru 1
Yoğunluğu 3 g / cm3 olan 120 cm3 maddenin kütlesi kaç g’dır?
A) 240 g
B) 40 g
C) 360 g
D) 320 g
Soru 2
Aşağıda verilen maddelerden hangisinin yoğunluğu daha fazladır?
A) Demir
B) Kurşun
C) Bakır
D) Altın
Soru 3
Su ve buz aynı maddenin farklı fiziksel hâlleridir. Su ve buzun yoğunluğu için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
A) Suyun yoğunluğu buza dönüşürken artar.
B) İkisini de yoğunluğu eşittir.
C) Buzun yoğunluğu daha fazladır.
D) Suyun yoğunluğu daha fazladır.
Soru 4
Kütlesi 900 g olan silindir şeklindeki bir cismin yapıldığı maddenin yoğunluğu 6 g/cm3’tür. Bu cismin hacmini kaç cm3’tür?
A) 150 cm3
B) 300 cm3
C) 100 cm3
D) 200 cm3
Soru 5
Kütlesi 600 g olan küp şeklindeki bir cismin hacmi 150 cm3 tür. Bu küpün yapıldığı maddenin yoğunluğunu kaç g / cm3 olur?
A) 5 g / cm3
B) 4 g / cm3
C) 3 g / cm3
D) 6 g / cm3
Soru 6
Yoğunlukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Yoğunluk; kütle maddenin hacmine bölünerek hesaplanır.
B) Maddelerin kütlesi arttıkça yoğunluğu da artar.
C) Bir maddenin birim hacminin kütlesi ne kadar fazla ise cismin yoğunluğu da o kadar fazladır.
D) Yoğunluk maddelerin ayırt edici özelliklerindendir.
Soru 7
Yoğunluk terimi ile aynı anlama gelen sözcük hangisidir?
A) Atom
B) Özkütle
C) Hacim
D) Kütle
Soru 8
Yoğunluğu 4 g / cm3 olan 100 g maddenin hacmi kaç cm3 ‘tür?
A) 40 cm3
B) 5 cm3
C) 25 cm3
D) 4 cm3
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk birimi olarak kullanılır?
A) m3/ kg
B) g/m3
C) kg/m3
D) kg/cm3
Soru 10
Kütlesi 150 g ve hacmi 300 cm3 olan cismin yoğunluğu kaç g/cm3’tür?
A) 2 g / cm3
B) 0,5 g / cm3
C) 5 g / cm3
D) 50 g / cm3
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk teriminin tanımıdır?
A) Bir maddenin birim hacminin kütlesidir.
B) Bir maddenin molekül yapısıdır.
C) Bir maddenin sahip olduğu enerji miktarıdır.
D) Bir maddenin kütle ve hacim ölçüsüdür.
Soru 12
Aşağıdaki maddelerden hangisinin yoğunluğu diğerlerinden fazladır?
A) Demir
B) Sünger
C) Taş
D) Ahşap