6.Sınıf Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri Konu Testi

5 Şubat 2021 0 By testimiz.com

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri Testi

TEBRİKLER.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Cumhuriyet yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Demokrasinin ilkelerine en uygun yönetim şekli cumhuriyettir.
B
Bugün Dünya’daki devletlerin %60’ı Cumhuriyetle yönetilmektedir.
C
İnsan haklarına saygılı bir yönetim şekli değildir.
D
Yasama, yürütme ve yargı yetkileri farklı kurumlarca yapılır.
Soru 2
Demokrasinin temel ilkeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Demokrasi ile yönetilen ülkelerde egemenlik devlet otoritesine aittir.
B
Demokratik yönetimler insan haklarına dayanır.
C
Demokratik yönetimlerde halk, seçme ve seçilme, sivil toplum kuruluşları kurma vb. yollarla ülke yönetimine katılır.
D
İnsanlar dini, inancı, ekonomik gücü, cinsiyeti ya da ırkı ne olursa olsun yasalar önünde eşittir.
Soru 3
Cumhuriyet yönetiminde benimsenen yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Monarşi
B
Oligarşi
C
Demokrasi
D
Teokrasi
Soru 4
Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yerleşmiş, yaptırım gücüne sahip bir iktidar tarafından yönetilen toplumun oluşturduğu siyasi örgütlenmeye ne ad verilir?    
A
Otorite
B
Parti
C
Vatan
D
Devlet
Soru 5
Kral, padişah gibi tek kişinin yönetiminin benimsendiği yönetim şekli hangisidir?    
A
Teokrasi
B
Demokrasi
C
Oligarşi
D
Monarşi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi halkın seçme ve seçilme hakkını kullandığı ve kendisinin mecliste aracılar ile temsil edildiği bir yönetim anlayışıdır?    
A
Oligarşi
B
Demokrasi
C
Teokrasi
D
Monarşi
Soru 7

Egemenlik millete (ulusa) aittir.

Halk kendini yönetecek temsilcileri belli bir süre için seçer.

Bireyler yönetime seçme ve seçilme hakkını kullanarak katılır.

Yönetenler halka karşı sorumludur.

Halk, memnun olmadığı yöneticileri seçimler aracılığı ile değiştirebilir.

Yukarıda özellikleri sıralanan yönetim şekli hangisidir?    
A
Krallık
B
Cumhuriyet
C
Teokrasi
D
Padişahlık
Soru 8
Demokrasi halkın seçme ve seçilme hakkını kullandığı ve kendisinin mecliste aracılar ile temsil edildiği bir yönetim anlayışıdır. Demokrasi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
Kişi hak ve özgürlükleri kanunlarla güvence altına alınmıştır.
B
Demokraside egemenliğin kaynağı devlettir.
C
Demokrasilerde halk, yöneticilerini kendisi seçer.
D
Demokrasi anlayışı cumhuriyet rejiminde en güzel şekilde yaşanır.
Soru 9

Devlet, dini kurallara göre yönetilir.

Hükümdar hem devlet hem de din başkanıdır.

Hükümdar yalnızca tanrıya karşı sorumludur.

Yukarıda özellikleri sıralanan yönetim şekli hangisidir?    
A
Oligarşi
B
Teokrasi
C
Demokrasi
D
Monarşi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi monarşi ile uyumlu bir ifade değildir?    
A
Kral, verdiği kararlar nedeniyle suçlanamaz veya yargılanamaz.
B
Demokrasi ilkeleri uygulanır.
C
Kral öldükten sonra yerine oğlu veya aynı aileden başka biri geçer.
D
Halk yönetimde söz sahibi değildir.
Soru 11
Demokrasi kavramları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Katılımcılık, demokratik yönetimlerde halk, seçme ve seçilme, sivil toplum kuruluşları kurma vb. yollarla ülke yönetimine katılmasıdır.
B
Eşitlik ilkesine göre insanlar dini, inancı, ekonomik gücü, cinsiyeti ya da ırkı ne olursa olsun yasalar önünde eşittir.
C
Demokratik toplumlarda farklı görüşlerin farklı siyasal partiler ile temsil edilmesine “ayrımcılık” denir.
D
Özgürlük kişinin başkalarına zarar vermeden ve kanunlara aykırı olmadan dilediğini düşünebilmesi ve yapabilmesidir.
Soru 12
Bir grup ya da zümrenin yönetiminin benimsendiği yönetim şekli hangisidir?    
A
Oligarşi
B
Demokrasi
C
Monarşi
D
Teokrasi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yerleşmiş, yaptırım gücüne sahip bir iktidar tarafından yönetilen toplumun oluşturduğu siyasi örgütlenmeye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi halkın seçme ve seçilme hakkını kullandığı ve kendisinin mecliste aracılar ile temsil edildiği bir yönetim anlayışıdır?
Cumhuriyet yönetiminde benimsenen yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?  
Demokrasi halkın seçme ve seçilme hakkını kullandığı ve kendisinin mecliste aracılar ile temsil edildiği bir yönetim anlayışıdır. Demokrasi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Devlet, dini kurallara göre yönetilir.

Hükümdar hem devlet hem de din başkanıdır.

Hükümdar yalnızca tanrıya karşı sorumludur.

Yukarıda özellikleri sıralanan yönetim şekli hangisidir?

Kral, padişah gibi tek kişinin yönetiminin benimsendiği yönetim şekli hangisidir?
Bir grup ya da zümrenin yönetiminin benimsendiği yönetim şekli hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi monarşi ile uyumlu bir ifade değildir?
Egemenlik millete (ulusa) aittir.

Halk kendini yönetecek temsilcileri belli bir süre için seçer.

Bireyler yönetime seçme ve seçilme hakkını kullanarak katılır.

Yönetenler halka karşı sorumludur.

Halk, memnun olmadığı yöneticileri seçimler aracılığı ile değiştirebilir.

Yukarıda özellikleri sıralanan yönetim şekli hangisidir?

Cumhuriyet yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Demokrasinin temel ilkeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Demokrasi kavramları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

       6.Sınıf Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri Konu Testi Hakkında:

       Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri uzaktan eğitim testini çözmek için Başla‘ya tıklayınız.

       1. 6.Sınıf Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri Konu Testi Nasıl Hazırlanmıştır?

Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri konu testi özellikle sanal etkileşimli bir çalışmadır. Bunun yanında Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri testi içerik geliştirme uzmanları tarafından özenle oluşturulmuştur. Aynı zamanda Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri testi MEB eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Çünkü Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri testi hazırlanırken program hedefleri dikkate alınmıştır. Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri kazanım testinde özellikle ders kitapları esas alınmıştır. Çünkü Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri çalışma testi öğrenme hedeflidir. İnteraktif Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri testi hazırlanırken özellikle sınıf içi uygulamalardan yararlanılmıştır. Böylelikle sınıf içi uygulamalar Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri testinin başarısını artıracaktır. Online Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak bizimle yorumlarınızı paylaşınız.

testimiz.com

       2. 6.Sınıf Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri Kazanım Testinin Yapısal Özellikleri:

Testlerimiz sürekli güncellenmekte ya da yenilenmektedir. İnteraktif Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri test soruları genellikle çoktan seçmelidir. Ancak sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekli olabilir. Ancak Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3. Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü seçenek sayısı Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri kazanım testinin zorluk seviyesini belirler. Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri çalışma testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Ancak Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri etkileşim testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman tercihinizi değiştirebilirsiniz. Uzaktan eğitim Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri testini özellikle tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri testini yenilediğinizde soru ve cevapların yerleri değişmektedir. Her seferinde Böylece her tekrarda aynı konuda başka bir test çözeceksiniz. Ancak bazı bağlantılı testlerde bu özellik yoktur.

testimiz.com

       3. 6.Sınıf Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri Çalışma Testinin Genel Özellikleri:

Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri konu testi özellikle bireysel öğrenmeye katkı sağlamak için hazırlanmıştır. İnteraktif Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri testi genellikle çevrimiçi çözülür. Çünkü Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri çalışma testi sanal etkileşimli bir çalışmadır. Ancak Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri konu testini yazarak çözmek isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Etkileşimli Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri test çalışması özellikle çevrecidir. Çünkü Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak yazdırılan çalışmalarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylece Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri testini çözerken atık oluşmaz.

testimiz.com.tr

       4. Etkileşimli Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri Testi Telif Hakkı:

Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri etkileşim testi ilk olarak genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. Ancak Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri testini sanal ortamda ücretsiz çözebilirsiniz. Özellikle Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri testinin kullanımı özel izne tabidir.